Oblasť aplikácie

8800 Tmely, príslušenstvo

Pre dokonalý vzhľad!

Nielen vo vlhkých miestnostiach dosiahneme optimálne utesnenie prechodov a medzier medzi jednotlivými stavebnými prvkami pomocou sanitárneho silikónu. Tento flexibilný tesniaci materiál je trvalo elastický a dokáže absorbovať pohyby a rozťažnosť povrchov bez toho, aby praskal alebo strácal svoju tesniacu funkciu. Separačný povrazec je neoddeliteľnou súčasťou funkčného spoja. Zamedzuje priľnutiu silikónového tmelu k podkladu. Tým je možné minimalizovať teplotné alebo mechanické pohyby bez prasklín.