Oblasť aplikácie

1600 Opravné malty na betóny

Na zaistenie stability a trvalej odolnosti betónových konštrukcií je potrebná profesionálna oprava betónu. Vďaka dôkladnej analýze, starostlivému naplánovaniu, použitiu vysoko kvalitných materiálov a správnej ochrane povrchu je možné poškodený betón úspešne opraviť a predísť budúcim škodám.

Kľúčom k úspešnej oprave betónu sú skúsenosti. Neváhajte sa preto obrátiť na našich odborníkov, ktorí vám so zachovaním cenných stavebných konštrukcií ochotne pomôžu.