SYSTÉMY CemixTherm
Osvedčené riešenia na úsporu energie
Vonkajšie tepelnoizolačné kompozitné systémy, skrátene ETICS, sú systémy na izoláciu vonkajších stien. Pozostávajú z viacerých výrobkov, ktoré sú navzájom optimálne zladené v závislosti od aplikácie.
 
Vonkajšie tepelnoizolačné kompozitné systémy sú osvedčeným a účinným riešením na zníženie nákladov na vykurovanie a zlepšenie tepelnej, akustickej a protipožiarnej ochrany. ETICS eliminuje mnohé tepelné mosty a znižuje tepelné straty cez vonkajšie steny. Na druhej strane v lete zadržiava teplo a zabezpečuje príjemnú vnútornú klímu. ETICS je vhodný pre takmer všetky steny domu, či už sú murované, omietnuté alebo z dreva.