Cemix, s.r.o.

Produkty značky Cemix

LEPIACA STIERKA FIX
Skôr
165
Lepiaca hmota SUPERFIX

2240

LEPIACA STIERKA FIX

Lepiaca hmota pre bezkotevný systém

Rýchle a jednoduché lepenie bez kotiev

Vysoká prídržnosť, nevyžaduje kotvenie tepelného izolantu na báze EPS a MW kolmé vlákno.
Nevyžaduje dodatočné kotvenie tepelného izolantu: Eliminácia tepelných mostov.
Rýchla a jednoduchá: Bezproblémová montáž bez kotvenia.
S vysokou adhéziou k podkladom. Ideálne pre fasády s ťažkou povrchovou úpravou napr. obklady.
Certifikované v zatepľovacích systémoch Cemixtherm (ETICS): Spĺňa požiadavky EAD, ET AG 004 a triedy A CZB.

Odporúčaná hr. na stierkovanie (mm):3-6
Hmotnosť (kg):25
Paleta (kg):1200
Balenie Cena / MJ
(bez DPH)
Cena / balenie
(bez DPH)
Cena / balenie
(s DPH)
25 kg 945,- € / t 23,63 € 28,36 €
Technické listy:TL 2240 (pdf, 325 kB)
Karty bezpečnostných údajov:KBÚ 2240 (pdf, 183 kB)
Vyhlásenia o parametroch:VOP 2240 (pdf, 193 kB)

Predajné miestá