ŠTANDARDNÉ OBALY NIE SÚ LEN Z PAPIERA.
CEMIX INVESTUJE DO RECYKLÁCIE
Vyvraciame mýtus! Tradičné "papierové obaly na suché zmesi" nie sú len z papiera - obsahujú tenkú vrstvu PE vloženú medzi papierové vrstvy. Tento kompozitný obal znemožňuje recykláciu! Tradičné "papierové obaly" sa preto nachádzajú na spodnom stupni hierarchie nakladania s odpadmi: Sú odpadom určeným na zneškodnenie. Ale poďme sa pozrieť na túto tému krok za krokom."
Prečo PE obaly?

Podľa hierarchie nakladania s odpadmi musíme uznať, že suché zmesi vyžadujú obaly na prepravu a ochranu. U suchých zmesí nie je možné sa obalom úplne vyhnúť, s výnimkou stavebných síl, ktoré aktívne ponúkame.

 

Silá sa vyplatia iba pre veľmi veľké množstvo

Stavebné silo je prepravný a skladovací zásobník na sypké stavebné materiály. Môžu byť používané naozaj dlho a často. V závislosti od veľkosti sila sú na prepravu potrebné špeciálne nákladné automobily, žeriavy atď. Pozemok musí byť schopný uniesť hmotnosť sila, musí byť prístupný pre nákladné automobily a pre inštaláciu na verejnom pozemku je potrebné získať povolenie na zabratie pozemku.

Na vybratie materiálu zo sila je potrebné aj zariadenie na manipuláciu s materiálom. To si vyžaduje technika, ktorý zariadenie pripojí, nastaví a pomôže s prípadnými problémami. To sa oplatí iba pri veľmi veľkých množstvách! Pre malé množstvá, ktoré bude prípadne nutné vyniesť do horného poschodia, sú vrecia bezkonkurenčné.

 

Minimalizácia, opätovné využitie a recyklácia

Po prevencii – ktorá sa zdá byť nemožná – sú ďalšími najlepšími krokmi v hierarchii nakladania s odpadmi minimalizácia, opätovné použitie a recyklácia. A to je to, čo robíme!

Investíciou do PE obalov umožňujeme recykláciu. Ale nielen to:

Naše PE obaly obsahujú až 50% recyklovaného materiálu. A po použití sú opäť 100% recyklovateľné.

Naše výrobky balené v odolných PE obaloch majú až dvakrát dlhšiu expiráciu, ako výrobky balené v štandardných „papierových“ obaloch. Keď materiál v "papierových" obaloch stvrdne a nedá sa použiť, výrobky v PE obaloch sú stále v bezchybnom stave. Minimalizujeme tak odpad z minulých výrobkov.

Výrobky v odolných PE obaloch sú tiež lepšie chránené pred vlhkosťou. Pokiaľ na tradičný "papierový" obal začne pršať, čo sa na stavbách často stáva, stane sa rýchlo ďalej nepoužiteľným. Výrobky Cemix v PE obaloch minimalizujú straty materiálu a plytvanie zdrojmi.

PE obaly Cemix majú najtenšiu PE fóliu, aká je v súčasnej dobe technicky možná bez toho, aby sa zanedbávala ich úloha: Chrániť materiál tak, aby sa na stavenisko dostal v 100% kvalite.

A nakoniec, než si kúpite vrecia na odpadky, môžete namiesto nich použiť naše PE obaly.