1911
AQUASTOP HARD

Predtým Pevná hydroizolačná stierka

Stop zasolenia a vlhkosti

Síranovzdorná ochrana proti vode pre široké použitie

 • Minerálna hydroizolácia odolná voči síranom určená na rekonštrukcie. Zvyšuje životnosť sanačných omietkových systémov.
 • Vysoko paropriepustný: Udržuje difúziu v sanačných omietkových systémoch.
 • Na priamy styk s pitnou vodou.
 • Na priamy styk s pôdou. Pre sokel. Na použitie nad i pod úrovňou terénu, napr. vodné nádrže, čistiarne odpadových vôd, pivnice atď.
 • Odolná proti UV žiareniu: Nie je nutný vrchný náter.
 • Rýchlotuhnúci: Po 2 hod.
 • Vhodný ako ochranný náter proti karbonatácii.

Oblasť použitia

 • Exteriér: podlaha + stena
 • Vnútro: podlaha + stena
 • Paropriepustné
 • Vhodné do vlhkých priestorov

Spôsob spracovania

 • Pre ručné a strojové spracovanie
 • Hydroizolačná stierka na tehlové murivo, betón, príp. ďalšie stavebné materiály určené na vnútorné i vonkajšie použitie, nad a pod úrovňou terénu.
 • Na horizontálne aj vertikálne aplikácie, napr. vodné rezervoáre, tunely, pivnice, bazény atď. bez nutnosti krytu.
 • Vhodný pod sanačné omietkové systémy pod úroveň terénu alebo so soklovej časti.
 • Ako protikarbonatačná membrána - ochrana konštrukcií proti CO2.

Cenník

Produkt kód

Balenie

Produkt kód

BCN I06 24 00 00ZN

Balenie

24 kg

Predajné miesta

Pokyny na spracovanie

Zistiť viac technických detailov spracovania tohto produktu.

Požiadavky na podklad

Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť pevný, bez uvoľňujúcich sa častíc, zbavený prachu, náteru, zvyškov odformovacích prostriedkov a výkvetov. Musí byť dostatočne drsný, suchý a rovnomerne nasiakavý. Povrch nesmie byť zmrznutý, alebo vodoodpudivý. Podklad musí byť objemovo stabilný.

Príprava podkladu

V závislosti od nasiakavosti podkladu a klimatických podmienok je potrebné podklad navlhčiť. Prípadne neštandardných podkladov upraviť vhodnou metódou na dosiahnutie požadovaných vlastností. Nerovnosti podkladu vyrovnať vhodnými materiálmi Cemix. Nerovnosti a poruchy podkladu (trhliny, priehlbiny, výtlky, otvorené vzduchové kaverny v betóne) väčšie ako 5 mm je nutné vopred lokálne alebo celoplošne vyspraviť materiály na sanáciu železobetónových konštrukcií Cemix 1640,1650 alebo soklovou omietkou Cemix 2030 a nechať vyschnú a vyzrieť. Na plné a dobre vyškárované murivo nie je potrebné nanášať vyrovnávaciu omietku. Podklad musí vyhovovať platným predpisom, normám, respektíve odporúčaniam výrobcu materiálov.

Príprava zmesi

Materiál pripravte vsypaním suchej zmesi do predpísaného množstva vody a jej zmiešaním. Na rozmiešanie zmesi ich použite pitnú vodu alebo vodu zodpovedajúcu EN 1008. Zmiešanie vykonajte pomocou nízkootáčkového miešadla. Rozmiešajte na homogénnu zmes bez hrudiek, nechajte odležať. Potom opäť znova krátko premiešajte.

Spotreba vody

Množstvo Litr (min.) Litr (max.)
1 kg 0,2 L 0,21 L
25 kg 4,8 L 5 L

Miešacie

Doba miešania
3 min
Rýchlosť miešania
500x/min
Prestávka
5 min

Pokyny pre spracovanie

Takto pripravenú zmes je možné nanášať hladítkom, stierkou, štetcom alebo nástrekom minimálne v 2 vrstvách. Na matne navlhčený povrch naneste prvú vrstvu (horizontálnymi ťahmi) a nechajte vytvrdnúť minimálne cez noc (cca 12 hodín). Druhý deň navlhčite prvú vrstvu čistou vodou a naneste druhú vrstvu do kríža.

Hrúbka vrstvy

Minimálna hrúbka vrstvy 2 mm
Odporúčaná hrúbka vrstvy 2 mm
Maximálna hrúbka vrstvy 3 mm

Spotreba

Spotreba od
1.5
Spotreba do
-
Spotreba materiálu v mernej jednotke
kg/m²/mm

Spotreba materiálu

Aplikace Hrúbka vrstvy Spotreba (min.)
Kontatní můstek 1 mm 1,5 kg
Ochrana proti vlhkosti 2 mm 3 kg
Ochrana proti netlakové vodě 2 mm 3 kg
Ochrana proti tlakové vodě do výšky vodního sloupce 10 m 3 mm 4,5 kg

Výdatnosť

Spotreba materiálu v Jednotka Výdatnosť
24 kg 1 mm 16,00 m²
24 kg 2 mm 8,00 m²
24 kg 3 mm 5,33 m²

Spracovateľnosť

25 min

Ošetrenie po aplikácií

Po aplikácii sa treba vyhnúť priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu. Chráňte pred mrazom a dažďom. Je zakázané priame zahrievanie povrchu.

Náradie a pokyny na čistenie

Okamžite po ukončení práce umyte vodou. Zaschnuté zvyšky očistite mechanicky.

Technické dáta

Hlavné spojivo Šedý cement
Vyrobené z materiálu Síranovzdorný cement, triedené kremičité prísady a zušľachťujúce prísady.
Trieda reakcie na oheň A1fl
Maximálna veľkosť zrna v mm 0,3
Paropriepustnosť V1
Objemová hmotnosť v čerstvom stave v (Kg/m³) od 2150
Objemová hmotnosť v čerstvom stave v (Kg/m³) do 2200
Použitie pre styk s pitnou vodou Yes

Na stiahnutie

Technický list

Môžeme vám pomôcť?

Pokiaľ hľadáte technické poradenstvo, potrebujete poznať bližšie informácie k produktu či radu pri jeho použití, kontaktujte nás.

Zavolajte nám: 0903 566 711

Sme tu pre vás na linke od pondelka do piatku od 7:30 do 15:00.


Máte radšej písomný kontakt? Napíšte nám na email: cemix@cemix.sk alebo vyplňte kontaktný formulár.

Kontaktný formulár

In order to submit the form, please provide your consent to load the reCAPTCHA service first.