1920
AQUASTOP CRYSTAL

Predtým CRYSTAL

Stop nebezpečnej vode

Preniká hlboko do betónu a posilňuje ochrannú vrstvu

 • Vytvára odolnú vrstvu, ktorá chráni konštrukcie pred vodou a ich výstuž pred koróziou. Vhodná aj na hydrostatický tlak. Zlepšuje vlastnosti tzv. "bielych vaní".
 • Vysoká odolnosť v agresívnom prostredí: Chráni proti agresívnym vodám s nízkym pH a obsahom sulfátov.
 • Ošetrený povrch je odolný voči chemickým rozmrazovacím prostriedkom a mrazu.
 • Paropriepustnosť je zachovaná.
 • Reaguje s cementom: Vytvára kryštály, ktoré prenikajú hlboko do betónu a zvyšujú hrúbku ochrannej vrstvy. Mikrotrhliny sú tak utesnené a aj v prípade poškriabania alebo poškodenia povrchu je zachovaná funkčnosť hydroizolácie.
 • Pre všetky betónové konštrukcie: Základy, steny, podlahy, terasy, balkóny, strechy, tunely, steny z betónových blokov, výťahové a údržbové šachty, podzemné garáže, vodárenské veže, nádrže, bazény a vodné nádrže, čistiarne odpadových vôd, betónové prefabrikáty a stavebné škáry.

Oblasť použitia

 • Exteriér: podlaha + stena + strop
 • Vnútro: podlaha + stena + strop
 • Paropriepustné
 • Vhodné do vlhkých priestorov

Spôsob spracovania

 • Pre ručné a strojové spracovanie
 • Na utesnenie betónu pomocou kryštalizácie, a to aj proti hydrostatickému tlaku.
 • Na utesnenie mikrotrhliny v betóne.
 • Pre všetky betónové konštrukcie – základy, steny, podlahy, terasy, balkóny, strechy, tunely
 • Na steny z betónových tvárnic, prefabrikátov, pre pojazdné plochy - podzemné parkovisko
 • Na výťahové a údržbové šachty
 • Pre vodárenské veže, nádrže, bazény a zásobníky úžitkovej a pitnej vody
 • Pre čističky odpadových vôd

Cenník

Produkt kód

Balenie

Produkt kód

BCN I14 05 00 00ZN

Balenie

5 kg

Predajné miesta

Pokyny na spracovanie

Zistiť viac technických detailov spracovania tohto produktu.

Požiadavky na podklad

Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť pevný, bez uvoľňujúcich sa častíc, zbavený prachu, náteru, zvyškov odformovacích prostriedkov a výkvetov. Musí byť dostatočne drsný, suchý a rovnomerne nasiakavý. Povrch nesmie byť zmrznutý, alebo vodoodpudivý. Podklad musí byť objemovo stabilný.
Minimálna súdržnosť podkladu musí byť 1,5 MPa a kvalita betónu C 20/25.

Príprava podkladu

V závislosti od nasiakavosti podkladu a klimatických podmienok je potrebné podklad navlhčiť. Prípadne neštandardných podkladov upraviť vhodnou metódou na dosiahnutie požadovaných vlastností. Nerovnosti podkladu vyrovnať vhodnými materiálmi Cemix.
Nerovnosti a poruchy podkladu (trhliny, priehlbiny, výtlky, otvorené vzduchové kaverny v betóne) väčšie ako 5 mm je nutné vopred lokálne alebo celoplošne vyspraviť materiálmi na sanáciu železobetónových konštrukcií Cemix 1640,1650. Betón musí byť pred aplikáciou materiálu dobre prevlhčený niekoľkonásobným namočením aspoň hodinu pred nanášaním, avšak povrch nesmie byť mokrý. Podklad musí vyhovovať platným predpisom, normám, respektíve odporúčaniam výrobcu materiálov.

Príprava zmesi

Materiál pripravte vsypaním suchej zmesi do predpísaného množstva vody a jej zmiešaním. Na rozmiešanie zmesi ich použite pitnú vodu alebo vodu zodpovedajúcu EN 1008. Zmiešanie vykonajte pomocou nízkootáčkového miešadla. Rozmiešajte na homogénnu zmes bez hrudiek, nechajte odležať. Potom opäť znova krátko premiešajte.
Zmes na nanášanie štetcom: 5 dielov Cemix Crystal: 2 až 2,5 dielu vody
Zmes na nanášanie striekaním: 5 dielov Cemix Crystal: 3 diely vody
Zmes na utesňovanie žliabkov a škár: 3 diely Cemix Crystal: 0,5 až 1 diel vody

Spotreba vody

Množstvo Litr (min.) Litr (max.)
1 kg 0,15 L 0,54 L
5 kg 0,75 L 2,7 L

Miešacie

Doba miešania
3 min
Rýchlosť miešania
500x/min

Pokyny pre spracovanie

Takto pripravenú zmes je možné nanášať stierkou, štetcom alebo nástrekom. Aplikujeme v jednej súvislej vrstve. Pri použití dvojvrstvovej aplikácie, druhú vrstvu nanášajte na zavädnutú, ale ešte nevyschnutú prvú vrstvu, do kríža.
V prípade ďalších priesakov (vyplavenie prípravku, zvýšenie hydrostatického tlaku) je možné aplikáciu opakovať.

Hrúbka vrstvy

Minimálna hrúbka vrstvy 1 mm
Maximálna hrúbka vrstvy 2 mm

Spotreba

Spotreba od
0.8
Spotreba do
1
Spotreba materiálu v mernej jednotke
kg/m²/mm

Spotreba materiálu

Aplikace Hrúbka vrstvy Spotreba (min.)
1 vrstva 1 mm 1 kg
2 vrstvy 2 mm 1,6 kg

Výdatnosť

Spotreba materiálu v Jednotka Výdatnosť
5 kg 1 Vrstvě (1 mm) 5 m²
5 kg 2 Vrstvě (2 mm) 3,13 m²

Spracovateľnosť

30 min

Pochôdznosť po

12 h

Ošetrenie po aplikácií

Po aplikácii sa treba vyhnúť priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu. Chráňte pred mrazom a dažďom. Je zakázané priame zahrievanie povrchu. Pred dažďom a ľahkou prevádzkou je nutné chrániť ošetrený povrch min. 12 hodín, pred ťažkou prevádzkou až do úplného vytvrdenia, minimálne však 5 dní. Aplikácie je potrebné periodicky ošetrovať vodou či vodnou hmlou po dobu minimálne 3 dní a nesmie sa trvalo ponoriť skôr ako po 7 dňoch.

Náradie a pokyny na čistenie

Okamžite po ukončení práce umyte vodou. Zaschnuté zvyšky očistite mechanicky.

Technické dáta

Hlavné spojivo Šedý cement
Vyrobené z materiálu Portlandský cement, hydroxid vápenatý, slinky a zušľachťujúce prísady.
Trieda reakcie na oheň A2 - s1
Trvalo zaťažitelný po 7 d
Objemová hmotnosť stvrdnutého materiálu v Kg/m³ od 1250
Objemová hmotnosť v čerstvom stave v (Kg/m³) od 1700
Použitie pre styk s pitnou vodou Yes

Na stiahnutie

Technický list

Môžeme vám pomôcť?

Pokiaľ hľadáte technické poradenstvo, potrebujete poznať bližšie informácie k produktu či radu pri jeho použití, kontaktujte nás.

Zavolajte nám: 0903 566 711

Sme tu pre vás na linke od pondelka do piatku od 7:30 do 15:00.


Máte radšej písomný kontakt? Napíšte nám na email: cemix@cemix.sk alebo vyplňte kontaktný formulár.

Kontaktný formulár

In order to submit the form, please provide your consent to load the reCAPTCHA service first.