2010
OMIETKA RUČNÁ

Predtým 082

Osvedčená voľba pre bežné omietanie

Najpredávanejšia vápennocementová jadrová omietka

  • Vápennocementová jadrová omietka na ručné omietanie.
  • Na omietanie všetkých bežných stavebných materiálov.
  • Hrúbka vrstvy 12-30 mm: Vyrovnáva nerovné podklady.
  • Vytvára podklad pre finálne omietky alebo keramické obklady.

Oblasť použitia

  • Exteriér: stena + strop
  • Vnútro: stena + strop

Oblasť vykurovania-chladenia

  • Stena

Spôsob spracovania

  • Pre ručné spracovanie
  • Na vyrovnávanie stien, stropov, vhodný ako podklad pod štukové omietky a keramické obklady.

Cenník

Materiál obalu

Produkt kód

Balenie

Materiál obalu

PE

Produkt kód

BC2 082 25 20 00VN

Balenie

25 kg

Materiál obalu

Papier

Produkt kód

BC2 082 25 20 00WN

Balenie

25 kg

Predajné miesta

Pokyny na spracovanie

Zistiť viac technických detailov spracovania tohto produktu.

Požiadavky na podklad

Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť pevný, bez uvoľňujúcich sa častíc, zbavený prachu, náterov a zvyškov odformovacích prostriedkov a výkvetov. Musí byť dostatočne drsný, suchý a rovnomerne nasiakavý. Povrch nesmie byť zmrznutý, alebo vodoodpudivý. Podklad musí byť objemovo stabilný.

Príprava podkladu

V závislosti na nasiakavosti podkladu a klimatických podmienkach je potrebné: Savé podklady zvlhčite vodou, kým sa nezmatnia, hladké podklady zdrsnite alebo použite kontaktný mostík Cemix 1500, alebo Cemix 2000. Prípadne neštandartných podkladov upraviť vhodnou metódou na dosiahnutie požadovaných vlastností. Nerovnosti podkladu vyrovnajte vhodnými materiálmi Cemix a nechajte vyschnú a vyzrieť. Podklad musí vyhovovať platným predpisom, normám, respektívne odporúčaniam výrobcu materiálov.

Príprava zmesi

Materiál pripravíte tak, že suchú zmes nasypete do predpísaného množstva vody a premiešate. Na miešanie zmesi použite pitnú vodu alebo vodu zodpovedajúcu norme EN 1008. Miešajte pomocou bubnovej miešačky alebo nízkootáčkového miešadla. Zmiešajte na homogénnu zmes bez hrudiek a nechajte odležať. Potom opäť krátko premiešajte. Pri strojovom spracovaní používajte vhodné stroje.

Spotreba vody

Množstvo Litr (min.) Litr (max.)
1 kg 0,15 0,19
25 kg 3,75 4,75

Miešacie

Doba miešania
5 min
Rýchlosť miešania
800x/min
Prestávka
3 min

Pokyny pre spracovanie

Omietku nanášajte na povrch murárskou lyžicou alebo iným vhodným nástrojom. Potom povrch zhruba vyrovnajte sťahovacou latou alebo hladidlom do požadovanej roviny. Po zatvrdnutí omietky zatočte povrch do požadovanej roviny. Za minimálny čas vytvrdzovania jadrovej omietky sa považuje 1 deň na 1 mm nanesenej vrstvy. Omietka tvorí podkladovú a vyrovnávaciu vrstvu pre štukovú omietku s povrchovou úpravou farbou. V prípade použitia fasádnej pastovitej alebo minerálnej omietky sa musí omietka najprv prodstierkovať fasádnou stierkou Cemix. Vonkajšia jadrová omietka sa v žiadnom prípade nesmie nechať dlhodobo neošetrená (najmä v zimnom období).

Hrúbka vrstvy

Minimálna hrúbka vrstvy 12 mm
Odporúčaná hrúbka vrstvy 20 mm
Maximálna hrúbka vrstvy 30 mm

Spotreba

Spotreba od
1.5
Spotreba do
-
Spotreba materiálu v mernej jednotke
kg/m²/mm

Výdatnosť

Spotreba materiálu v Jednotka Výdatnosť
25 kg 20 mm 0,83 m²
1 000 kg 20 mm 33,33 m²

Spracovateľnosť

120 min

Ošetrenie po aplikácií

Po aplikácii sa vyhnite negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu. Chráňte pred mrazom a dažďom. Je zakázané priame zahrievanie povrchu.

Náradie a pokyny na čistenie

Okamžite po ukončení práce umyte vodou. Zaschnuté zvyšky očistite mechanicky.

Referencie


Technické dáta

Hlavné spojivo Šedý cement
Vyrobené z materiálu Minerálne plnivo, cement, vápenný hydrát a prísady zlepšujúce spracovateľské a úžitkové vlastnosti malty.
Trieda reakcie na oheň A1
Maximálna veľkosť zrna v mm 2
Tepelná vodivosť λ v W(m.K) 0.61
Faktor difúzneho odporu pre vodnú paru (μ) 30
Objemová hmotnosť stvrdnutého materiálu v Kg/m³ od 1450
Objemová hmotnosť stvrdnutého materiálu v Kg/m³ do 1750

Na stiahnutie

Technický list
Karta bezpečnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch
Pracovný postup - Omietanie pórobetónového musriva
Pracovný postup - Omietanie vápennopieskového muriva
Pracovný postup - Omietanie muriva z pálených tehál a blokov
Pracovný postup - Omietky so stenovým vykurovaním

Môžeme vám pomôcť?

Pokiaľ hľadáte technické poradenstvo, potrebujete poznať bližšie informácie k produktu či radu pri jeho použití, kontaktujte nás.

Zavolajte nám: 0903 566 711

Sme tu pre vás na linke od pondelka do piatku od 7:30 do 15:00.


Máte radšej písomný kontakt? Napíšte nám na email: cemix@cemix.sk alebo vyplňte kontaktný formulár.

Kontaktný formulár

In order to submit the form, please provide your consent to load the reCAPTCHA service first.