2040
OMIETKA ĽAHČENÁ

Predtým 032

Zlepšuje tepelnoizolačné vlastnosti muriva

Podklad pod jemné vrchné omietky

 • Na vonkajšie a vnútorné použitie.
 • Na omietanie pórobetónu, ľahkého betónu a muriva z keramických tvárnic.
 • Zlepšuje tepelnoizolačné vlastnosti steny (λ ≤ 0,38 W/m.K), ideálna na renovácie.
 • S prísadami, ktoré zvyšujú pružnosť a znižujú praskanie.
 • Lepšia paropriepustnosť ako bežné omietky: zlepšuje klímu v miestnosti.
 • Podklad pre finálne omietky.
 • Nižšia spotreba materiálu v porovnaní s bežnými omietkami.

Oblasť použitia

 • Exteriér: stena + strop
 • Vnútro: stena + strop

Spôsob spracovania

 • Pre ručné a strojové spracovanie
 • Omietanie ľahčených a tepelnoizolačných stavebných konštrukcií (najmä typu THERM) - vytváranie podkladu pod štukové omietky. Pre rekonštrukcie.

Cenník

Druh balenia

Farba

Materiál obalu

Produkt kód

Balenie

Druh balenia

Vreco

Farba

Štandard šedá

Materiál obalu

PE

Produkt kód

BC2 032 25 12 00VN

Balenie

25 kg

Druh balenia

Silo

Farba

-

Materiál obalu

Bez balenia

Produkt kód

BC2 032 00 12 00VN

Balenie

1 000 kg

Predajné miesta

Pokyny na spracovanie

Zistiť viac technických detailov spracovania tohto produktu.

Požiadavky na podklad

Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť pevný, bez uvoľňujúcich sa častíc, zbavený prachu, náterov a zvyškov odformovacích prostriedkov a výkvetov. Musí byť dostatočne drsný, suchý a rovnomerne nasiakavý. Povrch nesmie byť zmrznutý, alebo vodoodpudivý. Podklad musí byť objemovo stabilný.

Príprava podkladu

V závislosti na nasiakavosti podkladu a klimatických podmienkach je potrebné: Na nasiakavé podklady použi penetráciu Cemix 2613, hladké podklady zdrsnite alebo použite kontaktný mostík Cemix 1500, alebo Cemix 2000. Prípadne neštandartných podkladov upraviť vhodnou metódou na dosiahnutie požadovaných vlastností. Nerovnosti podkladu vyrovnajte vhodnými materiálmi Cemix a nechajte vyschnú a vyzrieť. Podklad musí vyhovovať platným predpisom, normám, respektívne odporúčaniam výrobcu materiálov.

Príprava zmesi

Materiál pripravte nasypaním suchej zmesi do predpísaného množstva vody a jej zmiešaním. Na rozmiešanie zmesi použite pitnú vodu alebo vodu zodpovedajúcu EN 1008. Zmiešanie preveďte pomocou bubnovej miešačky alebo nízkootáčkového vrtuľového miešadla. Rozmiešajte na homogénnu zmes bez hrudiek, nechajte odležať. Potom opäť znovu krátko premiešajte. Pri strojnom spracovaní použite vhodné strojné zariadenie.

Spotreba vody

Množstvo Litr (min.) Litr (max.)
25 kg 6 L 7,75 L
1 kg 0,24 L 0,31 L

Miešacie

Doba miešania
5 min
Rýchlosť miešania
800x/min
Prestávka
3 min

Pokyny pre spracovanie

Omietku aplikujte na plochu murárskou lyžicou alebo iným vhodným nástrojom. Potom plochu vyrovnajte nahrubo sťahovacou latou alebo hladítkom do požadovanej roviny. Po zavädnutí omietky plochu ztočte hladítkom do požadovanej rovinnosti. Minimálna doba zretia jadrovej omietky sa uvažuje 1 deň na 1 mm nanášanej vrstvy. Omietka tvorí podkladovú a vyrovnávaciu vrstvu pre štukovú omietku s povrchovou úpravou náterom. V prípade použitia fasádnej pastovitej alebo minerálne omietky je nutné omietku najskôr opatriť fasádnou stierkou Cemix. Vonkajšia jadrová omietka nesmie zostať v žiadnom prípade dlhodobo neošetrená (najmä cez zimné obdobie).

Hrúbka vrstvy

Minimálna hrúbka vrstvy 10 mm
Odporúčaná hrúbka vrstvy 15 mm
Maximálna hrúbka vrstvy 20 mm

Spotreba

Spotreba od
1
Spotreba do
-
Spotreba materiálu v mernej jednotke
kg/m²/mm

Výdatnosť

Spotreba materiálu v Jednotka Výdatnosť
25 kg 15 mm 1,67 m²
1 000 kg 15 mm 66,67 m²

Spracovateľnosť

120 min

Ošetrenie po aplikácií

Po aplikácii je potrebné sa vyhnúť priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu. Chráňte pred mrazom a dažďom. Je zakázané priame zahrievanie povrchu.

Náradie a pokyny na čistenie

Okamžite po ukončení práce umyte vodou. Zaschnuté zvyšky očistite mechanicky.

Referencie


Technické dáta

Hlavné spojivo Šedý cement
Vyrobené z materiálu Minerálne plnivo, ľahčené plnivo, vápenný hydrát, cement, a prísady zlepšujúce úžitkové a spracovateľské vlastnosti malty.
Trieda reakcie na oheň A1
Maximálna veľkosť zrna v mm 1,2
Priľnavosť po uložení v suchu v N/ mm² 0.2
Priepustnosť vody v kvapalnej fáze W1
Tepelná vodivosť λ v W(m.K) 0.31
Faktor difúzneho odporu pre vodnú paru (μ) 15
Objemová hmotnosť stvrdnutého materiálu v Kg/m³ od 1000
Objemová hmotnosť stvrdnutého materiálu v Kg/m³ do 1300

Na stiahnutie

Technický list
Karta bezpečnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch
Pracovný postup - Omietanie a murovanie stavieb z betónových skorepinových tvárnic
Pracovný postup - Omietanie drevocementových stavebných systémov
Pracovný postup - Omietanie HERAKLITH stavebných systémov
Pracovný postup - Omietanie pórobetónového musriva
Pracovný postup - Omietanie vápennopieskového muriva
Pracovný postup - Omietanie muriva z pálených tehál a blokov

Môžeme vám pomôcť?

Pokiaľ hľadáte technické poradenstvo, potrebujete poznať bližšie informácie k produktu či radu pri jeho použití, kontaktujte nás.

Zavolajte nám: 0903 566 711

Sme tu pre vás na linke od pondelka do piatku od 7:30 do 15:00.


Máte radšej písomný kontakt? Napíšte nám na email: cemix@cemix.sk alebo vyplňte kontaktný formulár.

Kontaktný formulár

In order to submit the form, please provide your consent to load the reCAPTCHA service first.