2240
LEPIACA STIERKA FIX

Predtým 165

Rýchle a snadné lepenie bez vŕtania

Lepiaca hmota pre bezkotvový systém

 • Na lepenie tepelného izolantu na báze EPS a MW s kolmým vláknom bez kotvenia hmoždinkami.
 • Kotvenie bez hmoždiniek: Eliminácia tepelných mostov.
 • Rýchlo a ľahko: Montáž bez problémov a vŕtania.
 • S vysokou súdržnosťou k minerálnym podkladom. Ideálne aj pre fasády s ťažkou povrchovou úpravou napr. obklady.
 • Certifikované v zatepľovacích systémoch Cemixtherm (ETICS): Spĺňa požiadavky EAD, ET AG 004 a triedy A CZB.

Oblasť použitia

 • Exteriér: stena + strop
 • Vnútro: stena + strop

Oblasť vykurovania-chladenia

 • Stena + Strop

Spôsob spracovania

 • Pre ručné spracovanie
 • Vhodné pre bezkotevné lepenie zatepľovacích systému Cemixtherm.
 • Pre soklové časti domu.
 • Na lepenie zatepľovacích systémov s požiadavkou na vysokú únosnosť.

Cenník

Produkt kód

Balenie

Produkt kód

BC5 165 25 07 00VN

Balenie

25 kg

Predajné miesta

Pokyny na spracovanie

Zistiť viac technických detailov spracovania tohto produktu.

Požiadavky na podklad

Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť pevný, bez uvoľňujúcich sa častíc, zbavený prachu, náterov a zvyškov odformovacích prostriedkov a výkvetov. Musí byť dostatočne drsný, suchý a rovnomerne nasiakavý. Povrch nesmie byť zmrznutý, alebo vodoodpudivý. Podklad musí byť objemovo stabilný a musí mať požadovanú rovinnosť.

Príprava podkladu

V závislosti na nasiakavosti podkladu a klimatických podmienkach je potrebné: Na nasiakavé podklady použi penetráciu Cemix 2613, hladké podklady zdrsnite alebo použi kontaktný mostík Cemix 2620, prípadne Cemix 8040. V prípade neštandardných podkladov upraviť vhodnou metódou na dosiahnutie požadovaných vlastností. Nerovnosti podkladu vyrovnajte vhodnými materiálmi Cemix a nechajte vyschnúť a vyzrieť. Podklad musí vyhovovať platným predpisom, normám, respektíve odporúčaniam výrobcu materiálov.

Príprava zmesi

Materiál pripravte nasypaním suchej zmesi do predpísaného množstva vody a ich zmiešaním. Na rozmiešanie zmesi je potrebné použite pitnú vodu alebo vodu zodpovedajúcu EN 1008. Zmiešanie preveďte pomocou nízkootáčkového vrtuľového miešadla. Rozmiešajte na homogénnu zmes bez hrudiek, nechajte odležať. Potom opäť znovu krátko premiešajte. Pri strojnom spracovaní použite vhodné strojné zariadenie.

Spotreba vody

Množstvo Litr (min.) Litr (max.)
25 kg 6,25 L 7,25 L
1 kg 0,25 L 0,29 L

Miešacie

Doba miešania
5 min
Rýchlosť miešania
800x/min
Prestávka
3 min

Pokyny pre spracovanie

Lepenie izolantu: Tepelná izolácia z minerálnej vlny-lamely sa najskôr na miestach lepenia prestierkuje tenkou vrstvou (lepiaca hmota sa votrie do povrchu izolácie) a na ňu sa bezprostredne potom nanesie požadované množstvo lepiacej hmoty. Povrch dosiek z extrudovaného polystyrénu, ktorý nie je povrchovo upravený, sa pred lepením prebrúsi. Dosky z EPS sa nemusia pred nanášaním hmoty prebrusovať. Lepiaca hmota sa nanáša na rub izolačnej dosky, celoplošne zubovým hladidlom. Výška zuba hladidla sa volí podľa rovnosti podkladu (min. 10 mm pre ideálne rovný podklad). Pri strojnom spracovaní je možné nanášať lepiacu hmotu aj na podkladovú plochu hadovito tak, aby rozteč bola cca 200 mm. Na takto nanesenú lepiacu hmotu lepte tepelnoizolačné dosky. Doba aktívnej lepivosti je cca 20 minút, preto nanášajte hmotu iba na takú plochu, ktorú bezpečne počas tejto doby obložíte. Minimálna plocha lepenia musí spĺňať požiadavky predpísané výrobcom tepelnoizolačného systému. Systém lepenia je podrobne popísaný v technologických predpisoch pre vykonávanie zatepľovacích systémov Cemix.
Spotreba na lepenie izolantu : 4,0 - 6,0 kg/m2

Hrúbka vrstvy

Minimálna hrúbka vrstvy 3 mm
Odporúčaná hrúbka vrstvy 5 mm
Maximálna hrúbka vrstvy 10 mm

Spotreba

Spotreba od
4
Spotreba do
6
Spotreba materiálu v mernej jednotke
Kg/m²

Výdatnosť

Spotreba materiálu v Jednotka Výdatnosť
25 kg lepení bodově lepení bodově 5.2 m²

Spracovateľnosť

180 min

Ošetrenie po aplikácií

Po aplikácii je potrebné sa vyhnúť priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu. Chráňte pred mrazom a dažďom. Je zakázané priame zahrievanie povrchu.

Náradie a pokyny na čistenie

Okamžite po ukončení práce umyte vodou. Zaschnuté zvyšky očistite mechanicky.

Technické dáta

Hlavné spojivo Šedý cement
Vyrobené z materiálu Minerálne plnivo, cement, redispergovateľný polymér a ďalšie, špeciálne prísady zlepšujú spracovateľské a úžitkové vlastnosti malty.
Trieda reakcie na oheň A1
Maximálna veľkosť zrna v mm 0,7
Prídržnosť po suchom skladovaní na izolačnom materiáli v N/mm² 0.08
Priľnavosť po uložení v suchu v N/ mm² 0.25
Prídržnosť po uložení v mokru po 2 hodinách v N/mm² 0.08
Prídržnosť po ulžení v mokru a po 7 h sušenia v N/mm² 0.25
Trvanlivosť 10
Tepelná vodivosť λ v W(m.K) 0.49
Faktor difúzneho odporu pre vodnú paru (μ) 18

Na stiahnutie

Technický list
Karta bezpečnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch
Pracovný postup - Omietanie a murovanie stavieb z betónových skorepinových tvárnic
Pracovný postup - Omietanie podkladov z veľkoplošných dosiek

Môžeme vám pomôcť?

Pokiaľ hľadáte technické poradenstvo, potrebujete poznať bližšie informácie k produktu či radu pri jeho použití, kontaktujte nás.

Zavolajte nám: 0903 566 711

Sme tu pre vás na linke od pondelka do piatku od 7:30 do 15:00.


Máte radšej písomný kontakt? Napíšte nám na email: cemix@cemix.sk alebo vyplňte kontaktný formulár.

Kontaktný formulár

In order to submit the form, please provide your consent to load the reCAPTCHA service first.