2746
SANAČNÁ OMIETKA JEDNOVRSTVOVÁ

Predtým 054

2 v 1 pre ošetrenie vlhkých stien

Časová úspora, strojové spracovanie

 • Jednovrstvová: Jadrová a finálna sanačná omietka v jednom kroku. Urýchľuje postup prác.
 • Vysoká schopnosť ukladania solí: >40 % pórov.
 • Vynikajúca paropriepustnosť: Na vysúšanie vlhkého muriva.
 • Strojovo spracovateľná: Pre efektívnu prácu.
 • Veľmi jemný povrch: 0,7 mm.

Oblasť použitia

 • Exteriér: stena + strop
 • Vnútro: stena + strop
 • Paropriepustné

Spôsob spracovania

 • Pre ručné a strojové spracovanie
 • Špeciálna jednovrstvová omietka na sanáciu vlhkého muriva.
 • Ako vyrovnávacia a štuková vrstva.
 • Pre veľmi zasolené a vlhké konštrukcie.
 • Pre kamenné, tehlové a zmiešané murivo.

Cenník

Produkt kód

Balenie

Produkt kód

BC4 054 25 07 00VN

Balenie

25 kg

Predajné miesta

Jednoduchá sanácia vlhkého muriva

Pokyny na spracovanie

Zistiť viac technických detailov spracovania tohto produktu.

Požiadavky na podklad

Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť pevný, bez uvoľňujúcich sa častíc, zbavený prachu, náterov a zvyškov odformovacích prostriedkov a výkvetov. Musí byť dostatočne drsný, suchý a rovnomerne nasiakavý. Povrch nesmie byť zmrznutý, alebo vodoodpudivý. Podklad musí byť objemovo stabilný.

Príprava podkladu

V závislosti od nasiakavosti podkladu a klimatických podmienok je potrebné navlhčiť. Podklad ošetrite sanačným prednástrekom Cemix 2740. V prípade neštandardných podkladov upravte vhodnou metódou, aby ste dosiahli požadované vlastnosti. Podklad musí spĺňať platné predpisy, normy alebo odporúčania výrobcu materiálu.

Príprava zmesi

Materiál pripravíte tak, že suchú zmes nasypete do predpísaného množstva vody a premiešate. Na miešanie zmesi použite pitnú vodu alebo vodu zodpovedajúcu norme EN 1008. Miešajte pomocou nízkootáčkového miešadla. Zmiešajte na homogénnu zmes bez hrudiek a nechajte odležať. Potom opäť krátko premiešajte. Pri strojovom spracovaní používajte vhodné stroje.

Spotreba vody

Množstvo Litr (min.) Litr (max.)
1 kg 0,29 L 0,33 L
25 kg 7,25 L 8,25 L

Miešacie

Doba miešania
5 min
Rýchlosť miešania
800x/min
Prestávka
3 min

Pokyny pre spracovanie

Omietku nanášajte na povrch murárskou lyžicou alebo iným vhodným nástrojom. Potom povrch nahrubo vyrovnajte sťahovacou latou do požadovanej roviny. Po zavädnutí omietku stočte filcovým a následne molitanovým hladítkom za súčasného skrápania vodou. Minimálna doba zrenia omietky je 1 deň na 1 mm nanášanej vrstvy. Omietka tvorí podkladovú vrstvu pod náter alebo inú finálnu povrchovú úpravu Cemix. Omietka sa v žiadnom prípade nesmie nechať dlhodobo neošetrená (najmä v zimnom období).

Hrúbka vrstvy

Minimálna hrúbka vrstvy 20 mm
Odporúčaná hrúbka vrstvy 25 mm
Maximálna hrúbka vrstvy 30 mm

Spotreba

Spotreba od
0.95
Spotreba do
-
Spotreba materiálu v mernej jednotke
kg/m²/mm

Výdatnosť

Spotreba materiálu v Jednotka Výdatnosť
25 kg 25 mm 1,05 m²

Spracovateľnosť

60 min

Ošetrenie po aplikácií

Po aplikácii by sa malo zabrániť priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhkosti a prievanu. Chráňte pred mrazom a dažďom. Priame zahrievanie povrchu je zakázané.

Náradie a pokyny na čistenie

Okamžite po ukončení práce umyte vodou. Zaschnuté zvyšky očistite mechanicky.

Referencie


Technické dáta

Hlavné spojivo Šedý cement
Vyrobené z materiálu Minerálne plnivo, cement, vápenný hydrát a špeciálne prísady na zlepšenie spracovateľských a úžitkových vlastností.
Trieda reakcie na oheň A1
Maximálna veľkosť zrna v mm 0,7
Priľnavosť po uložení v suchu v N/ mm² 0.2
Tepelná vodivosť λ v W(m.K) 0.29
Faktor difúzneho odporu pre vodnú paru (μ) 12
Objemová hmotnosť stvrdnutého materiálu v Kg/m³ od 1000
Objemová hmotnosť stvrdnutého materiálu v Kg/m³ do 1200
Objemová hmotnosť v čerstvom stave v (Kg/m³) od 1150
Objemová hmotnosť v čerstvom stave v (Kg/m³) do 1350

Na stiahnutie

Technický list
Karta bezpečnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch

Môžeme vám pomôcť?

Pokiaľ hľadáte technické poradenstvo, potrebujete poznať bližšie informácie k produktu či radu pri jeho použití, kontaktujte nás.

Zavolajte nám: 0903 566 711

Sme tu pre vás na linke od pondelka do piatku od 7:30 do 15:00.


Máte radšej písomný kontakt? Napíšte nám na email: cemix@cemix.sk alebo vyplňte kontaktný formulár.

Kontaktný formulár

In order to submit the form, please provide your consent to load the reCAPTCHA service first.