2747
SUPERSAN VYSÚŠAJÚCA OMIETKA

Predtým 084

Oprava vodou nasiaknutých budov

Ideálna na zachovanie kultúrnych pamiatok

 • Vysúšacia omietka: na vysúšanie veľmi vlhkých stien v historických budovách. S vysokou schopnosťou odparovania vody.
 • Veľmi dobrá priepustnosť vodnej pary a prenos vlhkosti.
 • Ako náhrada chemickej injektáže v kultúrnych pamiatkach.
 • Na sanáciu vlhkých stien s vysokým obsahom solí: transportuje soli na povrch, aby sa mohli odstrániť.
 • Môže sa použiť ako obetovaná omietka na absorbovanie vlhkosti a soli, potom sa odstráni a nahradí.

Oblasť použitia

 • Exteriér: stena + strop
 • Vnútro: stena + strop
 • Vhodné pre pamiatky a historické objekty
 • Paropriepustné

Spôsob spracovania

 • Pre ručné spracovanie
 • Špeciálna vysušujúca omietka na sanáciu vlhkého muriva.
 • Pre vysoko zasolené a vlhké oblasti.
 • Pre kamenné, tehlové a zmiešané murivo.
 • Pre pivnice a steny pod úrovňou terénu.

Cenník

Produkt kód

Balenie

Produkt kód

BC4 084 25 20 00VN

Balenie

25 kg

Predajné miesta

Pokyny na spracovanie

Zistiť viac technických detailov spracovania tohto produktu.

Požiadavky na podklad

Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť pevný, bez uvoľňujúcich sa častíc, zbavený prachu, náterov a zvyškov odformovacích prostriedkov a výkvetov. Musí byť dostatočne drsný, suchý a rovnomerne nasiakavý. Povrch nesmie byť zmrznutý, alebo vodoodpudivý. Podklad musí byť objemovo stabilný.

Príprava podkladu

V závislosti od nasiakavosti podkladu a klimatických podmienok je potrebné plochu navlhčiť. Podklad ošetrite sanačným prednástrekom Cemix. V prípade neštandardných podkladov upravte vhodnou metódou, aby ste dosiahli požadované vlastnosti. Podklad musí spĺňať platné predpisy, normy alebo odporúčania výrobcu materiálu.

Príprava zmesi

Materiál pripravíte tak, že suchú zmes nasypete do predpísaného množstva vody a premiešate. Na miešanie zmesi použite pitnú vodu alebo vodu zodpovedajúcu norme EN 1008. Miešanie vykonajte pomocou bubnovej miešačky. Zmiešajte na homogénnu zmes bez hrudiek.

Spotreba vody

Množstvo Litr (min.) Litr (max.)
1 kg 0,13 L 0,16 L
25 kg 3,25 L 4 L

Miešacie

Doba miešania
15 min

Pokyny pre spracovanie

Omietku nanášajte na povrch murárskou lyžicou alebo iným vhodným nástrojom. Potom povrch zrovnajte na hrubo sťahovacou latou. Po zavädnutí povrch pórovito otvorte škrabákom. Minimálna doba zrenia je 1 deň na 1 mm nanášanej vrstvy. Omietka tvorí podkladovú a vyrovnávajúciu vrstvu pre sanačný štuk systému SUPERSAN. Omietku v žiadnom prípade nenechávajte dlhodobo neošetrenú (v exteriéri najmä v zimnom období).

Hrúbka vrstvy

Minimálna hrúbka vrstvy 15 mm
Odporúčaná hrúbka vrstvy 25 mm
Maximálna hrúbka vrstvy 30 mm

Spotreba

Spotreba od
1.25
Spotreba do
-
Spotreba materiálu v mernej jednotke
kg/m²/mm

Výdatnosť

Spotreba materiálu v Jednotka Výdatnosť
25 kg 25 mm 0,80 m²

Spracovateľnosť

60 min

Ošetrenie po aplikácií

Po aplikácii by sa malo zabrániť priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhkosti a prievanu. Chráňte pred mrazom a dažďom. Priame zahrievanie povrchu je zakázané.

Náradie a pokyny na čistenie

Okamžite po ukončení práce umyte vodou. Zaschnuté zvyšky očistite mechanicky.

Referencie


Technické dáta

Hlavné spojivo Šedý cement
Vyrobené z materiálu Minerálne plnivo, cement, špeciálne prísady na zlepšenie spracovateľských a úžitkových vlastností.
Trieda reakcie na oheň A1
Maximálna veľkosť zrna v mm 2
Priľnavosť po uložení v suchu v N/ mm² 0.2
Priepustnosť vody v kvapalnej fáze W1
Tepelná vodivosť λ v W(m.K) 0.36
Faktor difúzneho odporu pre vodnú paru (μ) 12
Objemová hmotnosť stvrdnutého materiálu v Kg/m³ od 1100
Objemová hmotnosť stvrdnutého materiálu v Kg/m³ do 1400

Na stiahnutie

Technický list
Karta bezpečnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch

Môžeme vám pomôcť?

Pokiaľ hľadáte technické poradenstvo, potrebujete poznať bližšie informácie k produktu či radu pri jeho použití, kontaktujte nás.

Zavolajte nám: 0903 566 711

Sme tu pre vás na linke od pondelka do piatku od 7:30 do 15:00.


Máte radšej písomný kontakt? Napíšte nám na email: cemix@cemix.sk alebo vyplňte kontaktný formulár.

Kontaktný formulár

In order to submit the form, please provide your consent to load the reCAPTCHA service first.