4240
SADROVÁ OMIETKA

Predtým 026

Uľahčenie práce

Rýchla sadrová omietka na ručné opravy

 • Spracovateľná 30 min.: Rýchle tuhnutie pre rýchle opravy.
 • Vhodná na vyrovnávanie monolitických konštrukcií.
 • Hrúbka vrstvy až 40 mm v jednom kroku.
 • Hladký povrch dodávajúci moderný vzhľad.
 • Reguluje vlhkosť: Pre dobrú klímu v miestnosti.
 • Nie je nutné brúsenie ako pri tmeli.

Oblasť použitia

 • Vnútro: stena + strop

Oblasť vykurovania-chladenia

 • Stena + Strop

Spôsob spracovania

 • Pre ručné spracovanie
 • Oprava ostenia po výmene okien.
 • Na opravy stien a stropov.
 • Na jednovrstvové omietanie všetkých klasických stavebných materiálov v interiéri.
 • Pre betón a monolity.
 • Na steny a stropy.

Cenník

Produkt kód

Balenie

Produkt kód

BC6 026 25 07 00VN

Balenie

25 kg

Predajné miesta

Oprava ostenia pri okne – výmena okna

Pokyny na spracovanie

Zistiť viac technických detailov spracovania tohto produktu.

Požiadavky na podklad

Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť pevný, bez uvoľňujúcich sa častíc, zbavený prachu, náterov a zvyškov odformovacích prostriedkov a výkvetov. Musí byť dostatočne drsný, suchý a rovnomerne nasiakavý. Povrch nesmie byť zmrznutý, alebo vodoodpudivý. Podklad musí byť objemovo stabilný.

Príprava podkladu

V závislosti od nasiakavosti podkladu a klimatických podmienok: Na nasiakavé podklady použite penetráciu Cemix 2613. Na betónové podklady, alebo vápennopieskové murivo použite kontaktný mostík Cemix 4020. V prípade neštandardných podkladov upravte vhodnou metódou, aby ste dosiahli požadované vlastnosti. Nerovnosti podkladu vyrovnajte vhodnými materiálmi Cemix a nechajte ich vyschnúť a vytvrdnúť. Podklad musí spĺňať platné predpisy, normy alebo odporúčania výrobcu materiálu.

Príprava zmesi

Materiál pripravíte tak, že suchú zmes nasypete do predpísaného množstva vody a premiešate. Na miešanie zmesi použite pitnú vodu alebo vodu zodpovedajúcu norme EN 1008. Miešanie vykonajte pomocou nízkootáčkového miešadla. Zmiešajte na homogénnu zmes bez hrudiek, nechajte odležať. Potom opäť krátko premiešajte.

Spotreba vody

Množstvo Litr (min.) Litr (max.)
1 kg 0,34 L 0,37 L
25 kg 8,5 L 9,25 L

Miešacie

Doba miešania
5 min
Rýchlosť miešania
400x/min
Prestávka
3 min

Pokyny pre spracovanie

Omietku aplikujte na plochu murársku lyžicu, nerezovým hladítkom alebo iným vhodným nástrojom. Potom plochu zarovnajte nahrubo sťahovacou latou alebo hladítkom do požadovanej roviny. Po zavädnutí omietky plochu pokropte a stočte hladítkom - oranžovou špongiou. Pri požiadavke na štukový povrch: Po následnom zavädnutí sa plocha zatočí molitanovým hladítkom. Pri požiadavke na gletovaný povrch sa povrch vyhladí gletovacím perom.

Hrúbka vrstvy

Minimálna hrúbka vrstvy 5 mm
Odporúčaná hrúbka vrstvy 10 mm
Maximálna hrúbka vrstvy 40 mm

Spotreba

Spotreba od
1.05
Spotreba do
-
Spotreba materiálu v mernej jednotke
kg/m²/mm

Výdatnosť

Spotreba materiálu v Jednotka Výdatnosť
25 kg 10 mm 2.38 m²

Spracovateľnosť

30 min

Ošetrenie po aplikácií

Po aplikácii by sa malo zabrániť priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhkosti a prievanu. Chráňte pred mrazom a dažďom. Priame zahrievanie povrchu je zakázané.

Náradie a pokyny na čistenie

Okamžite po ukončení práce umyte vodou. Zaschnuté zvyšky očistite mechanicky.

Technické dáta

Hlavné spojivo Sádra
Vyrobené z materiálu Minerálne plnivo, sadra, vápenný hydrát, prísady zlepšujúce spracovateľské a úžitkové vlastnosti omietky.
Trieda reakcie na oheň A1
Maximálna veľkosť zrna v mm 0,7
Pevnosť v tlaku po 28 dňoch v N/mm² 2 N/mm²
Pevnosť v ťahu v ohybe po 28 dňoch v N/mm² 1 N/mm²
Priľnavosť po uložení v suchu v N/ mm² 0.1
Tepelná vodivosť λ v W(m.K) 0.47
Objemová hmotnosť stvrdnutého materiálu v Kg/m³ od 1100
Objemová hmotnosť stvrdnutého materiálu v Kg/m³ do 1300

Na stiahnutie

Technický list
Karta bezpečnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch

Môžeme vám pomôcť?

Pokiaľ hľadáte technické poradenstvo, potrebujete poznať bližšie informácie k produktu či radu pri jeho použití, kontaktujte nás.

Zavolajte nám: 0903 566 711

Sme tu pre vás na linke od pondelka do piatku od 7:30 do 15:00.


Máte radšej písomný kontakt? Napíšte nám na email: cemix@cemix.sk alebo vyplňte kontaktný formulár.

Kontaktný formulár

In order to submit the form, please provide your consent to load the reCAPTCHA service first.