4411
VNÚTORNÝ ŠTUK JEMNÝ

Predtým 033j

Extra jemný povrch

Pre finálnu úpravu v miestnosti

  • Jemná zrnitosť: 0,4 mm. Ľahko vyhladiteľný. Jednoduchá aplikácia farby valčekom.
  • Vnútorná finálna štuková omietka.
  • Tradičná vápenná omietka: šetrná k životnému prostrediu.
  • Prirodzene antibakteriálna a protiplesňová.
  • Difúzne otvorená: Paropriepustná.

Oblasť použitia

  • Vnútro: stena + strop

Oblasť vykurovania-chladenia

  • Stena

Spôsob spracovania

  • Pre ručné a strojové spracovanie
  • Na povrchovú úpravu jadrových omietok.

Cenník

Materiál obalu

Produkt kód

Balenie

Materiál obalu

PE

Produkt kód

BC3 033 25 04 00VN

Balenie

25 kg

Materiál obalu

Papier

Produkt kód

BC3 033 25 04 00WN

Balenie

25 kg

Predajné miesta

Pokyny na spracovanie

Zistiť viac technických detailov spracovania tohto produktu.

Požiadavky na podklad

Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť pevný, bez uvoľňujúcich sa častíc, zbavený prachu, náterov a zvyškov odformovacích prostriedkov a výkvetov. Musí byť dostatočne drsný, suchý a rovnomerne nasiakavý. Povrch nesmie byť zmrznutý, alebo vodoodpudivý. Podklad musí byť objemovo stabilný.

Príprava podkladu

V závislosti od nasiakavosti podkladu a klimatických podmienok: Na nasiakavé podklady použite penetráciu Cemix 2613, na hladké podklady a betón použite kontaktný mostík Cemix 4020. V prípade neštandardných podkladov upravte vhodnou metódou, aby ste dosiahli požadované vlastnosti. Nerovnosti podkladu vyrovnajte vhodnými materiálmi Cemix a nechajte ich vyschnúť a vytvrdnúť. Podklad musí spĺňať platné predpisy, normy alebo odporúčania výrobcu materiálu.

Príprava zmesi

Materiál pripravíte tak, že suchú zmes nasypete do predpísaného množstva vody a premiešate. Na miešanie zmesi použite pitnú vodu alebo vodu zodpovedajúcu norme EN 1008. Miešanie vykonajte pomocou nízkootáčkového miešadla. Zmiešajte na homogénnu zmes bez hrudiek, nechajte odležať. Potom opäť krátko premiešajte. Pri strojovom spracovaní používajte vhodné stroje.

Spotreba vody

Množstvo Litr (min.) Litr (max.)
1 kg 0,33 L 0,37 L
25 kg 8,25 L 9,25 L

Miešacie

Doba miešania
5 min
Rýchlosť miešania
800x/min
Prestávka
3 min

Pokyny pre spracovanie

Omietku nanášajte na povrch pomocou nerezového hladidla alebo iného vhodného nástroja. Upravte do požadovanej roviny v hrúbke 1,5 až 2-násobku zrna. Po zavädnutí omietky plochu stočte filcovým a následne molitanovým hladítkom za súčasného skrápania vodou.. Omietka tvorí podkladovú vrstvu pre nátery Cemix.

Hrúbka vrstvy

Minimálna hrúbka vrstvy 2 mm
Odporúčaná hrúbka vrstvy 3 mm
Maximálna hrúbka vrstvy 5 mm

Spotreba

Spotreba od
1.25
Spotreba do
-
Spotreba materiálu v mernej jednotke
kg/m²/mm

Výdatnosť

Spotreba materiálu v Jednotka Výdatnosť
25 kg 3 mm 6,67 m²

Spracovateľnosť

300 min

Ošetrenie po aplikácií

Po aplikácii by sa malo zabrániť priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhkosti a prievanu. Chráňte pred mrazom a dažďom. Priame zahrievanie povrchu je zakázané.

Náradie a pokyny na čistenie

Okamžite po ukončení práce umyte vodou. Zaschnuté zvyšky očistite mechanicky.

Referencie


Technické dáta

Hlavné spojivo Vápenný hydrát
Vyrobené z materiálu Vápenný hydrát, minerálne plnivo, prísady zlepšujúce spracovateľské a úžitkové vlastnosti omietky.
Trieda reakcie na oheň A1
Maximálna veľkosť zrna v mm 0,4
Trvalo zaťažitelný po 0,123 h
Priľnavosť po uložení v suchu v N/ mm² 0.1
Priepustnosť vody v kvapalnej fáze W1
Tepelná vodivosť λ v W(m.K) 0.45
Faktor difúzneho odporu pre vodnú paru (μ) 20
Objemová hmotnosť stvrdnutého materiálu v Kg/m³ od 1250
Objemová hmotnosť stvrdnutého materiálu v Kg/m³ do 1550

Na stiahnutie

Technický list
Karta bezpečnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch
Pracovný postup - Omietanie vápennopieskového muriva
Pracovný postup - Omietanie muriva z pálených tehál a blokov

Môžeme vám pomôcť?

Pokiaľ hľadáte technické poradenstvo, potrebujete poznať bližšie informácie k produktu či radu pri jeho použití, kontaktujte nás.

Zavolajte nám: 0903 566 711

Sme tu pre vás na linke od pondelka do piatku od 7:30 do 15:00.


Máte radšej písomný kontakt? Napíšte nám na email: cemix@cemix.sk alebo vyplňte kontaktný formulár.

Kontaktný formulár

In order to submit the form, please provide your consent to load the reCAPTCHA service first.