4440
VYROVNÁVACIA STIERKA NA STENY A STROPY

Predtým 133

Pre dokonale hladké povrchy

Na okamžité použitie. Na pohodlnú renováciu.

  • Pokrýva rôzne štruktúry povrchov a vytvára jednotný vzhľad: Na renováciu. Ideálne na opravy sadrových a iných omietok.
  • Vytvára úplne hladký povrch: Ideálne napr. pred maľovaním alebo pod tapety.
  • Ľahko brúsiteľná: Neprepadá sa.
  • Paropriepustná: Difúzne otvorená.
  • Disperzná: Pripravená na okamžité použitie.

Oblasť použitia

  • Vnútro: stena + strop

Oblasť vykurovania-chladenia

  • Stena + Strop

Spôsob spracovania

  • Pre ručné a strojové spracovanie
  • Na hladké úpravy stien a stropov do hrúbky vrstvy max. 2 mm.
  • Na povrchovú úpravu bytových, občianskych i priemyselných stavieb ako podkladová vrstva pod maľby a tapety. Ako opravná stierka pri výmaľbe.

Cenník

Produkt kód

Balenie

Produkt kód

BC3 133 25 00 00VN

Balenie

25 kg

Predajné miesta

Pokyny na spracovanie

Zistiť viac technických detailov spracovania tohto produktu.

Požiadavky na podklad

Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť pevný, bez uvoľňujúcich sa častíc, zbavený prachu, náteru, zvyškov odformovacích prostriedkov a výkvetov. Musí byť dostatočne drsný, suchý a rovnomerne nasiakavý. Povrch nesmie byť zmrznutý, alebo vodoodpudivý. Podklad musí byť objemovo stabilný.

Príprava podkladu


V závislosti na nasiakavosti podkladu a klimatických podmienkach je potreba: Na savé podklady použiť penetráciu Cemix 2612 dvakrát, prvý náter v riedení 1:1 s vodou a druhý náter neriedený. Hladké podklady zdrsniť alebo použiť kontaktný mostík Cemix 2612. Podklady vyžadujúce spevnenie sa najskôr ošetria prípravkom Cemix 2614, riedeným s vodou v pomere 1:1, a následne sa penetrujú penetráciou Cemix 2612. V prípadne neštandardných podkladov upraviť vhodnou metódou na dosiahnutie požadovaných vlastností. Nerovnosti podkladu vyrovnať vhodnými materiálmi Cemix a nechať vyschnú a vyzrieť. Podklad musí vyhovovať platným predpisom, normám, respektíve odporúčaniam výrobcu materiálov.

Príprava zmesi

Stierku pred použitím dôkladne premiešajte za pomoci nízkootáčkového miešadla s vhodným nástavcom. Konzistenciu stierky môžete upraviť v závislosti od aplikačných podmienok pridaním max. 1% pitnej vody alebo vody zodpovedajúcej EN 1008. Pri strojnom spracovaní použite vhodné strojné zariadenie.

Miešacie

Doba miešania
2 min
Rýchlosť miešania
800x/min

Pokyny pre spracovanie

Stierku aplikujte ručne na plochu za pomoci nerezového hladítka alebo iného vhodného nástroja. Pri strojnom spracovaní aplikujeme stierku za pomoci šnekového či airless striekacieho zariadenia. Potom plochu uhlaďte do požadovanej roviny nerezovým hladítkom alebo gletovacím perom. V prípade väčších nerovností omietku aplikovať vo viacerých vrstvách (vždy až po zaschnutí predchádzajúcej vrstvy). Po zaschnutí je možné povrch vyhladiť jemnou brúsnou mriežkou.

Hrúbka vrstvy

Minimálna hrúbka vrstvy 1 mm
Maximálna hrúbka vrstvy 2 mm

Spotreba

Spotreba od
1
Spotreba do
-
Spotreba materiálu v mernej jednotke
kg/m²/mm

Výdatnosť

Spotreba materiálu v Jednotka Výdatnosť
25 kg 1 mm 25,00 m²

Ošetrenie po aplikácií

Po aplikácii sa treba vyhnúť priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu. Chráňte pred mrazom a dažďom. Je zakázané priame zahrievanie povrchu.

Náradie a pokyny na čistenie

Okamžite po ukončení práce umyte vodou. Zaschnuté zvyšky očistite mechanicky.

Technické dáta

Hlavné spojivo Disperzný polymér
Vyrobené z materiálu Polymérna disperzia, veľmi jemné plnivá, draselné vodné sklo a zušľachťujúce prísady.
Trieda reakcie na oheň A2 - s1
Maximálna veľkosť zrna v mm 0,1
Priľnavosť po uložení v suchu v N/ mm² 0.3
Paropriepustnosť V1
Tepelná vodivosť λ v W(m.K) 0.44
Faktor difúzneho odporu pre vodnú paru (μ) 10

Na stiahnutie

Technický list
Karta bezpečnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch

Môžeme vám pomôcť?

Pokiaľ hľadáte technické poradenstvo, potrebujete poznať bližšie informácie k produktu či radu pri jeho použití, kontaktujte nás.

Zavolajte nám: 0903 566 711

Sme tu pre vás na linke od pondelka do piatku od 7:30 do 15:00.


Máte radšej písomný kontakt? Napíšte nám na email: cemix@cemix.sk alebo vyplňte kontaktný formulár.

Kontaktný formulár

In order to submit the form, please provide your consent to load the reCAPTCHA service first.