5211
POTER JEMNÝ 20 MPa

Predtým 010j

Spoľahlivá voľba pre váš dom .

Vyrovnávací poter pod podlahové krytiny

  • Aplikačná hrúbka 5-15 mm vhodná na vytváranie združených poterov.
  • Zrnitosť 1,2 mm: Na jemné vyrovnanie hladkého povrchu, vhodné pre podlahové krytiny, napr. dlažba, parkety atď.
  • Na ľahko zaťažené podlahy v rodinných domoch.

Oblasť použitia

  • Vnútro: iba podlaha

Spôsob spracovania

  • Pre ručné a strojové spracovanie
  • Vytváranie združených (pripojených) poterov určených na položenie roznášacích podlahových krytov, napr. dlažba, parkety, plávajúce podlahy; pod tenkovrstvové podlahoviny (PVC, marmoleum, koberce a pod.) nutné vyrovnanie povrchu vhodnú samonivelizačnou stierkou Cemix.

Cenník

Druh balenia

Materiál obalu

Produkt kód

Balenie

Druh balenia

Vreco

Materiál obalu

PE

Produkt kód

BC0 010 25 12 00VN

Balenie

25 kg

Druh balenia

Silo

Materiál obalu

Bez balenia

Produkt kód

BC0 010 00 12 00VN

Balenie

1 000 kg

Predajné miesta

Pokyny na spracovanie

Zistiť viac technických detailov spracovania tohto produktu.

Požiadavky na podklad

Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť pevný, bez uvoľňujúcich sa častíc, zbavený prachu, náterov a zvyškov odformovacích prostriedkov a výkvetov. Musí byť dostatočne drsný, suchý a rovnomerne nasiakavý. Povrch nesmie byť zmrznutý, alebo vodoodpudivý. Podklad musí byť objemovo stabilný.

Príprava podkladu

Pred nanesením poteru na starý betón je podklad nutné prevlhčiť a ošetriť kontaktným mostíkom Cemix 1500, tesne pred aplikáciou poteru. Je potrebné rešpektovať pracovné alebo konštrukčné škáry a vykonať obvodové dilatácie vertikálnych stavebných prvkov (steny, piliere, potrubia a pod.). Podklad musí vyhovovať platným predpisom, normám, respektíve odporúčaniam výrobcu materiálov.

Príprava zmesi

Materiál pripravte nasypaním suchej zmesi do predpísaného množstva vody a jej zmiešaním. Na rozmiešanie zmesi použite pitnú vodu alebo vodu zodpovedajúcu EN 1008. Zmiešanie preveďte pomocou bubnovej miešačky alebo nízkootáčkového miešadla. Rozmiešajte na homogénnu zmes bez hrudiek, nechajte odležať. Potom opäť znovu krátko premiešajte. Pri strojnom spracovaní použite vhodné strojné zariadenie.

Spotreba vody

Množstvo Litr (min.) Litr (max.)
25 kg 3 L 3,5 L
1 kg 0,12 L 0,14 L

Miešacie

Doba miešania
5 min
Rýchlosť miešania
800x/min
Prestávka
3 min

Pokyny pre spracovanie

Hmotu rozprestrite na pripravený podklad a zhutnite napr. údermi hladítka. Potom plochu vyrovnajte latou do roviny a zahlaďte plastovým prípadne oceľovým hladítkom. Výhodou je možnosť sťahovania pomocou vibračnej laty.

Hrúbka vrstvy

Minimálna hrúbka vrstvy 5 mm
Odporúčaná hrúbka vrstvy 10 mm
Maximálna hrúbka vrstvy 15 mm

Spotreba

Spotreba od
9.75
Spotreba do
29.25
Spotreba materiálu v mernej jednotke
kg/m²/vrstva

Výdatnosť

Spotreba materiálu v Jednotka Výdatnosť
25 kg 10 MM 1.28 m²
1 000 kg 10 MM 51.28 m²

Spracovateľnosť

60 min

Pochôdznosť po

24 h

Ošetrenie po aplikácií

Vyhnite sa negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu. Chráňte pred mrazom a dažďom. Je zakázané priame zahrievanie povrchu. Poter udržujte 2-3 dni vo vlhkom stave.

Náradie a pokyny na čistenie

Okamžite po ukončení práce umyte vodou. Zaschnuté zvyšky očistite mechanicky.

Technické dáta

Hlavné spojivo Šedý cement
Trieda reakcie na oheň A1fl
Maximálna veľkosť zrna v mm 1,2
Trvalo zaťažitelný po 28 d
Pevnosť v tlaku po 28 dňoch v N/mm² 20 N/mm²
Pevnosť v ťahu v ohybe po 28 dňoch v N/mm² 4 N/mm²
Tepelná vodivosť λ v W(m.K) 1.3
Objemová hmotnosť stvrdnutého materiálu v Kg/m³ od 1950
Objemová hmotnosť stvrdnutého materiálu v Kg/m³ do 2250
Uvoľňovanie korozívnych látok CT

Na stiahnutie

Technický list
Karta bezpečnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch
Pracovný postup - Cementové potery

Môžeme vám pomôcť?

Pokiaľ hľadáte technické poradenstvo, potrebujete poznať bližšie informácie k produktu či radu pri jeho použití, kontaktujte nás.

Zavolajte nám: 0903 566 711

Sme tu pre vás na linke od pondelka do piatku od 7:30 do 15:00.


Máte radšej písomný kontakt? Napíšte nám na email: cemix@cemix.sk alebo vyplňte kontaktný formulár.

Kontaktný formulár

In order to submit the form, please provide your consent to load the reCAPTCHA service first.