5290
ANHYDRITOVÝ POTER

Predtým 090

Osvedčený pre podlahové vykurovanie

So samonivelačnými vlastnosťami

  • Poter na báze síranu vápenatého na vytváranie plávajúcich a združených poterov v interiéri.
  • Samonivelačné: jednoduché použitie.
  • Nezmršťuje sa a nepraská.
  • Vysoká tepelná vodivosť: obzvlášť vhodný pre systémy podlahového vykurovania, bez použitia dodatočnej výstuže.
  • Pre hrúbky aplikácie nad 25 mm na pokrytie dlažbou, parketami, plávajúcimi podlahami, PVC, kobercami atď.
  • 25 MPa: Pre stredne zaťažené plochy v obytných a kancelárskych priestoroch.

Oblasť použitia

  • Indoor: floor

Oblasť vykurovania-chladenia

  • Podlaha

Spôsob spracovania

  • For hand and machine processing
  • Na vykonávanie podláh s podlahovým vykurovaním aj bez, s požiadavkami na vysoké zaťaženie v interiéri (pri výstavbe bytov, kancelárskych priestorov, správnych budov, hotelov, škôl a pod.). Vytváranie plávajúcich a združených (pripojených) poterov určených na položenie podlahovej krytiny (dlažba, parkety, plávajúce podlahy, PVC, koberce a pod.).

Cenník

Druh balenia

Materiál obalu

Produkt kód

Balenie

Druh balenia

Materiál obalu

Produkt kód

BC0 090 25 40 00WN

Balenie

25 kg

Druh balenia

Vreco

Materiál obalu

PE

Produkt kód

BC0 090 25 40 00VN

Balenie

25 kg

Druh balenia

Silo

Materiál obalu

Bez balenia

Produkt kód

BC0 090 00 40 00VN

Balenie

1 000 kg

Predajné miesta

Podlaha anhydrit – podlahové vykurovanie a rekonštrukcia

Pokyny na spracovanie

Zistiť viac technických detailov spracovania tohto produktu.

Požiadavky na podklad

Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť pevný, bez uvoľňujúcich sa častíc, zbavený prachu, náterov a zvyškov odformovacích prostriedkov a výkvetov. Musí byť dostatočne drsný, suchý a rovnomerne nasiakavý. Povrch nesmie byť zmrznutý, alebo vodoodpudivý. Podklad musí byť objemovo stabilný

Príprava podkladu

Spriahnutá vrstva: Pred nanesením poteru je nutné podklad ošetriť penetráciou Cemix 5400.
Plávajúca vrstva: Podklad oddeľte vhodnou separačnou vrstvou napr. PE 0,2mm. Tepelné a akustické izolanty je nutné skladať na zraz bez medzier. Je nutné rešpektovať pracovné alebo konštrukčné škáry a vykonať obvodové dilatácie vertikálnych stavebných prvkov (steny, piliere, potrubie a pod.). Podklad musí vyhovovať platným predpisom, normám, respektíve odporúčaniam výrobcu materiálov.

Príprava zmesi

Suchú zmes vsypte do predpísaného množstva vody a zmiešajte nízkootáčkovým miešadlom. Rozmiešajte na homogénnu zmes bez hrudiek, nechajte odležať. Potom opäť znova krátko premiešajte. Pri strojnom spracovaní použite vhodné strojné zariadenie napr. SMP FE 100.

Spotreba vody

Množstvo Litr (min.) Litr (max.)
25 kg 3,7 L 4,3 L
1 kg 0,15 L 0,17 L

Miešacie

Doba miešania
5 min
Rýchlosť miešania
800x/min
Prestávka
3 min

Pokyny pre spracovanie

Pred nanášaním skontrolujte rozliv metódou Hagermann-Trichter, ktorý by mal byť 230-250 mm. Rozmiešanú zmes lejte v jednej vrstve do požadovanej výšky. Potom zarovnajte a odvzdušnite za pomoci vibračných tyčí. V zúžených profiloch (napr. dvere medzi miestnosťami) alebo v miestnostiach, kde pomer strán je väčší ako 1:3, je nutné prevádzať dilatačné škáry. Pri požiadavke na veľmi hladký povrch (pod korok, PVC a pod.), podlahu prebrúste a prestierkujte jemnou samonivelizačnou stierkou v hrúbke 1-3 mm.

Hrúbka vrstvy

Minimálna hrúbka vrstvy 15 mm
Odporúčaná hrúbka vrstvy 45 mm
Maximálna hrúbka vrstvy 100 mm

Spotreba

Spotreba od
1.8
Spotreba do
-
Spotreba materiálu v mernej jednotke
kg/m²/mm

Výdatnosť

Spotreba materiálu v Jednotka Výdatnosť
25 kg 35 MM 0.4
1 000 kg 35 MM 19.9

Spracovateľnosť

60 min

Pochôdznosť po

24 h

Ošetrenie po aplikácií

Vyhnite sa negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu. Chráňte pred mrazom a dažďom. Je zakázané priame zahrievanie povrchu. Poter udržujte 2-3 dni vo vlhkom stave.

Náradie a pokyny na čistenie

Okamžite po ukončení práce umyte vodou. Zaschnuté zvyšky očistite mechanicky.

Technické dáta

Hlavné spojivo Sádra
Vyrobené z materiálu Minerálne plnivo, síran vápenatý a zušľachťujúce prísady.
Trieda reakcie na oheň A1fl
Maximálna veľkosť zrna v mm 4mm
Trvalo zaťažitelný po 7 d
Pevnosť v tlaku po 28 dňoch v N/mm² 25 N/mm²
Pevnosť v ťahu v ohybe po 28 dňoch v N/mm² 6 N/mm²
Tepelná vodivosť λ v W(m.K) 1.25
Objemová hmotnosť stvrdnutého materiálu v Kg/m³ od 1900
Objemová hmotnosť stvrdnutého materiálu v Kg/m³ do 2200
Objemová hmotnosť v čerstvom stave v (Kg/m³) od 1900
Uvoľňovanie korozívnych látok CA

Na stiahnutie

Technický list
Karta bezpečnostných údajov
Vyhlásenie o vlastnostiach

Môžeme vám pomôcť?

Pokiaľ hľadáte technické poradenstvo, potrebujete poznať bližšie informácie k produktu či radu pri jeho použití, kontaktujte nás.

Zavolajte nám: 0903 566 711

Sme tu pre vás na linke od pondelka do piatku od 7:30 do 15:00.


Máte radšej písomný kontakt? Napíšte nám na email: cemix@cemix.sk alebo vyplňte kontaktný formulár.

Kontaktný formulár

In order to submit the form, please provide your consent to load the reCAPTCHA service first.