5510
NIVELA COMFORT 20MPa

Predtým 060

Pre podlahové kúrenie

Spoľahlivá samonivelácia aj do vlhkých priestorov.

 • Samonivelačná: Vysoká tekutosť a jednoduchá aplikácia. Na dokonale rovný podklad pod podlahové kryty.
 • Hrúbka vrstvy 2-10mm, lokálne až 15mm, v jednom kroku.
 • Vhodná do vlhkých priestorov, ako sú kúpeľne.
 • Vhodná na podlahové vykurovanie.
 • Pochôdzna po 6-8 hodinách.
 • Obkladateľný po 4 dňoch.
 • 20MPa pre obytnú výstavbu.

Oblasť použitia

 • Vnútro: iba podlaha
 • Vhodné do vlhkých priestorov

Oblasť vykurovania-chladenia

 • Podlaha

Spôsob spracovania

 • Pre ručné a strojové spracovanie
 • Na vyrovnávanie podláh v interiéri pred položením podlahových krytín (dlažba, plávajúce podlahy, PVC, koberce atď.).
 • Na vyrovnávanie betónových podláh.
 • Na zalievanie vykurovacích káblov a rohoží pre elektrické podlahové vykurovanie vrátane vyrovnávania povrchov cementových poterov so zabudovaným teplovodným vykurovaním.
 • Zmes sa neodporúča na podlahy s vysokým zaťažením a podlahy zaťažované dopravou; nie je určená ako finálna úžitková vrstva.

Cenník

Produkt kód

Balenie

Produkt kód

BC0 060 25 07 00VN

Balenie

25 kg

Consider this similiar product


5520
NIVELA POLYMER 20MPa

Na podlahy doma a v kancelárii

Vyrovnanie podlahy pod podlahovou krytinou

 • Samonivelizačné vlastnosti pre dokonale rovné podlahy. 20 MPa: pre ľahké zaťaženie do 1 t v obytných a kancelárskych budovách, ľahkých prevádzkach a garážach. Pred pokládkou parkiet a iných krytín. Použiteľná aj ako finálna vrstva. Hrúbka aplikačnej vrstvy 2-20 mm, na vyrovnanie väčších nerovností. Odolná proti obrusu a bodovému zaťaženiu kolieskami kancelárskych stoličiek, ručných vozíkov a pod. s plastovými alebo gumovými kolieskami.
Predajné miesta

Vyrovnanie podlahy

Pokyny na spracovanie

Zistiť viac technických detailov spracovania tohto produktu.

Požiadavky na podklad

Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť pevný, bez uvoľňujúcich sa častíc, zbavený prachu, náterov a zvyškov odformovacích prostriedkov a výkvetov. Musí byť dostatočne drsný, suchý a rovnomerne nasiakavý. Povrch nesmie byť zmrznutý, alebo vodoodpudivý. Podklad musí byť objemovo stabilný a mať požadovanú rovinnosť.

Príprava podkladu

V závislosti od nasiakavosti podkladu a klimatických podmienok: Na nasiakavé podklady použite penetráciu Cemix 5400, na hladké podklady a betón použite kontaktný mostík Cemix 8040. V prípade neštandardných podkladov upravte vhodnou metódou, aby ste dosiahli požadované vlastnosti. Nerovnosti podkladu vyrovnajte vhodnými materiálmi Cemix a nechajte ich vyschnúť a vytvrdnúť. Podklad musí spĺňať platné predpisy, normy alebo odporúčania výrobcu materiálu.

Príprava zmesi

Materiál pripravíte tak, že suchú zmes nasypete do predpísaného množstva vody a premiešate. Na miešanie zmesi použite pitnú vodu alebo vodu zodpovedajúcu norme EN 1008. Miešanie vykonajte pomocou nízkootáčkového miešadla. Zmiešajte na homogénnu zmes bez hrudiek, nechajte odležať. Potom opäť krátko premiešajte. Pri strojovom spracovaní používajte vhodné stroje.

Spotreba vody

Množstvo Litr (min.) Litr (max.)
25 kg 5 L 5,5 L
1 kg 0,2 L 0,22 L

Miešacie

Doba miešania
5 min
Rýchlosť miešania
800x/min
Prestávka
3 min

Pokyny pre spracovanie

Po rovnomernom rozliatí na podkladovú plochu sa vrstva vyrovná, rozotrie sa na požadovanú hrúbku pomocou stierky s jemnými zubami alebo hladidla. Uložená zmes sa potom prevzdušní ježkovým valcom, ktorý ju zároveň pomáha vyrovnať. V prípade strojového spracovania sa miešanie vykonáva napríklad pomocou stroja m-tec duo-mix s príslušenstvom odporúčaným výrobcom na aplikáciu samonivelizačných podlahových hmôt. Výstup hadice musí byť vybavený sitkom na zachytávanie nečistôt
Stierka sa môže používať na zalievanie elektrických vykurovacích rohoží len za podmienok prísneho dodržiavania nábehových cyklov stanovených výrobcom vykurovacej rohože. Krycia vrstva stierky musí byť aspoň trikrát hrubšia ako hrúbka vyhrievaného kábla. Lokálne vyrovnanie nerovností môže byť až do15 mm.

Hrúbka vrstvy

Minimálna hrúbka vrstvy 2 mm
Odporúčaná hrúbka vrstvy 4 mm
Maximálna hrúbka vrstvy 10 mm

Spotreba

Spotreba od
1.7
Spotreba do
-
Spotreba materiálu v mernej jednotke
kg/m²/mm

Výdatnosť

Spotreba materiálu v Jednotka Výdatnosť
25 kg 4 MM 3.68

Spracovateľnosť

20 min

Pochôdznosť po

6 h

Ošetrenie po aplikácií

Po aplikácii sa treba 24 hodín vyhýbať priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhkosti a prievanu. Chráňte pred mrazom a dažďom. Priame zahrievanie povrchu je zakázané. Povrch je pochôdzny približne 6-8 hodín po aplikácii, plne zaťažiteľný po položení podlahových krytín. Položenie podlahovej krytiny sa môže vykonať po vyschnutí stierky na požadovanú úroveň podľa normy EN 74 4505. Za normálnych podmienok potrebuje stierka na vyschnutie do rovnovážnej vlhkosti 1 deň na 1 - 2 mm hrúbky.

Náradie a pokyny na čistenie

Okamžite po ukončení práce umyte vodou. Zaschnuté zvyšky očistite mechanicky.

Referencie


Technické dáta

Hlavné spojivo Šedý cement
Vyrobené z materiálu Minerálne plnivá, hydraulické spojivá, redispergovateľný polymér a ďalšie prísady zlepšujúce spracovateľské a úžitkové vlastnosti.
Trieda reakcie na oheň A1fl
Maximálna veľkosť zrna v mm 0,7
Trvalo zaťažitelný po 72 h
Pevnosť v tlaku po 28 dňoch v N/mm² 20 N/mm²
Pevnosť v ťahu v ohybe po 28 dňoch v N/mm² 5 N/mm²
Tepelná vodivosť λ v W(m.K) 1.2
Objemová hmotnosť stvrdnutého materiálu v Kg/m³ od 1850
Objemová hmotnosť stvrdnutého materiálu v Kg/m³ do 2050
Uvoľňovanie korozívnych látok CT

Na stiahnutie

Technický list
Karta bezpečnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch
Pracovný postup - Podlahový náterový systém

Môžeme vám pomôcť?

Pokiaľ hľadáte technické poradenstvo, potrebujete poznať bližšie informácie k produktu či radu pri jeho použití, kontaktujte nás.

Zavolajte nám: 0903 566 711

Sme tu pre vás na linke od pondelka do piatku od 7:30 do 15:00.


Máte radšej písomný kontakt? Napíšte nám na email: cemix@cemix.sk alebo vyplňte kontaktný formulár.

Kontaktný formulár

In order to submit the form, please provide your consent to load the reCAPTCHA service first.