8282
LEPIDLO FLEX C2TES1

Predtým 095b

Pre keramiku, sklo a prírodný kameň

Biele, zachovanie farebnosti obkladu

 • Biele lepidlo na dlaždice: Dodáva sklenenej mozaike svetlé pozadie. Aby farby žiarili tak, ako majú.
 • S puzzolanom: Zabraňuje farebným zmenám svetlých dlaždíc alebo prírodného kameňa, napr. mramoru.
 • Vhodné na použitie pod vodou, napr. vnútri a okolo bazénov.
 • S1 Flex s prísadami. Prekračuje normové požiadavky o 50 %. Vyrovnáva napätie spôsobené tepelnou rozťažnosťou v miestach s veľkými teplotnými zmenami, napr. na slnečných miestach.
 • C2: Prenáša veľké a ťažké obklady na stenách.
 • Tixotroph (T) pre zníženie sklzu: Uľahčuje stabilnú polohu obkladov na stenách.
 • Predĺžená doba otvorenia (E): Umožňuje obkladanie veľkých plôch v jednom kroku.
 • Vhodné pre garáže s dopravným zaťažením do 3,5 t.
 • Vhodné pre vonkajšie použitie: Odolné proti mrazu.

Oblasť použitia

 • Exteriér: podlaha + stena
 • Vnútro: podlaha + stena
 • Vhodné do vlhkých priestorov

Oblasť vykurovania-chladenia

 • Podlaha + Stena

Spôsob spracovania

 • Pre ručné spracovanie
 • Vhodné najmä pre lepenie obkladov a dlažieb z mramoru a mozaiky.
 • Vhodné pre prírodný kameň.
 • Do priestorov trvale zaťažených vodou, napr. vo vnútri a okolo bazénov.
 • Najlepšia voľba pre veľkoformátové obklady a dlažbu na balkónoch a vo všetkých priestoroch s najväčšími teplotnými zmenami.
 • Vhodné pre nestabilné podklady, napr. HPL dosky. Pre vysoko slinuté dlaždice.
 • Pre obklad na obklad. Pre inštaláciu dekoratívnych obkladov z ľahkého betónu.
 • vhodné na dlažby zaťažované pojazdom osobných automobilov, vysokozdvižných vozíkov a pod. s celkovou hmotnosťou do 3,5 t,

Cenník

Produkt kód

Balenie

Produkt kód

BC5 095 25 07 0BVN

Balenie

25 kg

Predajné miesta

Pokyny na spracovanie

Zistiť viac technických detailov spracovania tohto produktu.

Požiadavky na podklad

Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť pevný, bez uvoľňujúcich sa častíc, zbavený prachu, náterov a zvyškov odformovacích prostriedkov a výkvetov. Musí byť dostatočne drsný, suchý a rovnomerne nasiakavý. Povrch nesmie byť zmrznutý, alebo vodoodpudivý. Podklad musí byť objemovo stabilný a musí mať požadovanú rovinnosť.

Príprava podkladu

V závislosti od nasiakavosti podkladu a klimatických podmienok: Na nasiakavé podklady použite penetráciu Cemix 2614, hladké podklady zdrsnite alebo použite kontaktný mostík Cemix 8040. V prípade neštandardných podkladov upravte vhodnou metódou, aby ste dosiahli požadované vlastnosti. Nerovnosti podkladu vyrovnajte vhodnými materiálmi Cemix a nechajte ich vyschnúť a vytvrdnúť. Podklad musí spĺňať platné predpisy, normy alebo odporúčania výrobcu materiálu.

Príprava zmesi

Materiál pripravíte tak, že suchú zmes nasypete do predpísaného množstva vody a premiešate. Na miešanie zmesi použite pitnú vodu alebo vodu zodpovedajúcu norme EN 1008. Miešanie vykonajte pomocou nízkootáčkového miešadla. Zmiešajte na homogénnu zmes bez hrudiek, nechajte odležať. Potom opäť krátko premiešajte.

Spotreba vody

Množstvo Litr (min.) Litr (max.)
25 kg 6,5 L 7,5 L
1 kg 0,26 L 0,3 L

Miešacie

Doba miešania
5 min
Rýchlosť miešania
800x/min
Prestávka
3 min

Pokyny pre spracovanie

Najprv naneste tenkú vrstvu lepidla na podklad pomocou hladké hrany hladítka. Potom naneste dostatočné množstvo lepidla pre požadovanú vrstvu zubovým hladidlom, pokiaľ možno v jednom smere.
Klaďte obklad do doby, ktorá je uvedená ako otvorený čas.
Pri prekročení tejto doby na nanesené lepidlo neobkladajte. Nanesené lepidlo musí byť v tomto prípade odstránené.
Na nerovné podklady použite postup buttering floating: Naneste lepidlo podľa popisu aj na rubovú stranu dlaždice.
Očistite obklad od čerstvého lepidla pomocou hubového hladidla a čistej vody.

Hrúbka vrstvy

Minimálna hrúbka vrstvy 3 mm
Odporúčaná hrúbka vrstvy 6 mm
Maximálna hrúbka vrstvy 12 mm

Spotreba

Spotreba od
1.5
Spotreba do
6
Spotreba materiálu v mernej jednotke
Kg/m²

Otvorený čas (odpovedajúci EN 12004)

>30 min

Spracovateľnosť

180 min

Pochôdznosť po

48 h

Ošetrenie po aplikácií

Nesavé obklady predlžujú dobu zrenia.
Po aplikácii sa treba vyhnúť priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu. Chráňte pred mrazom a dažďom. Je zakázané priame zahrievanie povrchu.

Náradie a pokyny na čistenie

Po skončení ihneď umyte náradie vodou. Zaschnuté zvyšky odstráňte mechanicky.
Menšie nánosy možno odstrániť octom (zriedenou kyselinou octovou) alebo špeciálnym čističom cementových náterov.

Technické dáta

Hlavné spojivo Biely cement
Trieda reakcie na oheň A1
Maximálna veľkosť zrna v mm 0,7
Trvalo zaťažitelný po 7 d
Prídržnosť – ťahom po uložení vo vode v N/mm² 1
Prídržnosť – ťahom po tepelnom pôsobení v N/mm² 1
Prídržnosť – ťahom po cykloch zmrazovania-rozmrazovania v N/mm² 1
Pevnosť v ťahu po uložení v suchu N/mm² 1
Predĺžená doba zavädnutia po 30 min. 0.5
Sklz 0,5 mm
Príčina deformácie S1

Na stiahnutie

Technický list
Karta bezpečnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch

Môžeme vám pomôcť?

Pokiaľ hľadáte technické poradenstvo, potrebujete poznať bližšie informácie k produktu či radu pri jeho použití, kontaktujte nás.

Zavolajte nám: 0903 566 711

Sme tu pre vás na linke od pondelka do piatku od 7:30 do 15:00.


Máte radšej písomný kontakt? Napíšte nám na email: cemix@cemix.sk alebo vyplňte kontaktný formulár.

Kontaktný formulár

In order to submit the form, please provide your consent to load the reCAPTCHA service first.