9320
BETÓN DRENÁŽNY

Predtým 310

Ideálny podklad pre dlažbu.

Vodopriepustný a vysoko odolný.

 • Priepustnosť pre vodu: umožňuje odtok vody do pôdy. Podporuje vysychanie muriva a zabraňuje poškodeniu mrazom.
 • Vysoká odolnosť: nosnosť do 1,6 t.
 • Zabraňuje podmáčaniu, a to aj v záhradných múroch s tlakom vody na svahoch.
 • Vytvorenie drenáže.
 • Na odvádzanie vody z vonkajšej strany, aby nemohla preniknúť do stien pivnice.
 • Na zabezpečenie drenážnej vrstvy na ochranu izolácie pred poškodením bežným štrkovým zásypom.

Oblasť použitia

 • Outdoor: floor
 • Indoor: floor
 • For humid areas

Spôsob spracovania

 • For hand and machine processing
 • Na vytvorenie vodopriepustného betónu - C 12/15. Na podkladové drenážne vrstvy. Vhodný podklad pre prírodný kameň.

Cenník

Materiál obalu

Produkt kód

Balenie

Materiál obalu

PE

Produkt kód

BC0 310 25 40 00VN

Balenie

25 kg

Materiál obalu

Paper

Produkt kód

BC0 310 25 40 00WN

Balenie

25 kg

Predajné miesta

Pokyny na spracovanie

Zistiť viac technických detailov spracovania tohto produktu.

Požiadavky na podklad

Podklad musí spĺňať platné normy, musí byť pevný, nosný a bez voľných častíc. Nesmie byť zmrznutý a nesmie byť vodoodpudivý. Musí byť vhodný na predpokladané zaťaženie pri povrchovej úprave. Predpokladom je dostatočná priepustnosť podkladu a v prípade vodonepriepustných vrstiev aj spád, ktorý zabezpečí odtok presakujúcej vody.

Príprava podkladu

Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť pevný, bez uvoľňujúcich sa častíc, zbavený prachu, náterov a zvyškov odformovacích prostriedkov a výkvetov. Musí byť dostatočne drsný, suchý a rovnomerne nasiakavý. Povrch nesmie byť zmrznutý, alebo vodoodpudivý. Podklad musí byť objemovo stabilný.
Drenážny (medzerovitý) betón sa ukladá na upravený podklad alebo ochrannú vrstvu, v prípade drenážnych výplní na fólie alebo geotextílie. Pred položením drenážneho (medzerovitého) betónu sa podklad navlhčí tak, aby sa zo zamiešanej zmesi neodoberala vlhkosť.

Príprava zmesi

Materiál pripravíte tak, že suchú zmes nasypete do predpísaného množstva vody a premiešate. Na miešanie zmesi použite pitnú vodu alebo vodu zodpovedajúcu norme EN 1008. Miešajte pomocou nízkootáčkového miešadla. Zmiešajte na homogénnu zmes bez hrudiek a nechajte odležať. Potom opäť krátko premiešajte. Pri strojovom spracovaní používajte vhodné stroje.

Spotreba vody

Množstvo
1 kg 0,06 L
25 kg 1,5 L

Miešacie

Doba miešania
5 min
Rýchlosť miešania
800x/min
Prestávka
min

Pokyny pre spracovanie

Hmotu rozotrite na pripravený podklad a zhutnite ju, napr. ťahmi hladidla. Potom povrch vyrovnajte latou a vyhlaďte ho plastovým alebo oceľovým hladidlom. Výhodou je možnosť sťahovania vibračnou latou.

Hrúbka vrstvy

Minimálna hrúbka vrstvy 50 mm
Odporúčaná hrúbka vrstvy 100 mm
Maximálna hrúbka vrstvy 150 mm

Spotreba

Spotreba od
1.8
Spotreba do
2
Spotreba materiálu v mernej jednotke
kg/m²/mm

Výdatnosť

Spotreba materiálu v Jednotka Výdatnosť
25 kg 100 MM 0.13 m²

Ošetrenie po aplikácií

Zabráňte negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhkosti a prievanu. Chráňte pred mrazom a dažďom. Priame zahrievanie povrchu je zakázané. Vrstva sa musí udržiavať vo vlhkom stave najmenej 7 dní po položení (zahmlievaním vodou, zakrytím fóliou alebo textíliou).
Podkladová vrstva z drenážneho (medzerovitého) betónu musí byť chránená pred zanesením zeminou a inými nečistotami a musí byť vylúčená premávka vozidiel s výnimkou nevyhnutnej organizovanej priamej jazdy pri kladení následnej povrchovej (úžitkovej) vrstvy. Počas zimných mesiacov nesmie zostať nezakrytá.

Náradie a pokyny na čistenie

Okamžite po ukončení práce umyte vodou. Zaschnuté zvyšky očistite mechanicky.

Technické dáta

Hlavné spojivo Šedý cement
Vyrobené z materiálu Prírodne vyťažené kamenivo a prísady na zlepšenie spracovateľnosti a vlastností betónu
Trieda reakcie na oheň A1fl
Maximálna veľkosť zrna v mm 4mm
Pevnosť v tlaku po 28 dňoch v N/mm² 15 N/mm²
Objemová hmotnosť stvrdnutého materiálu v Kg/m³ od 2000

Na stiahnutie

Technický list
Karta bezpečnostných údajov

Môžeme vám pomôcť?

Pokiaľ hľadáte technické poradenstvo, potrebujete poznať bližšie informácie k produktu či radu pri jeho použití, kontaktujte nás.

Zavolajte nám: 0903 566 711

Sme tu pre vás na linke od pondelka do piatku od 7:30 do 15:00.


Máte radšej písomný kontakt? Napíšte nám na email: cemix@cemix.sk alebo vyplňte kontaktný formulár.

Kontaktný formulár

In order to submit the form, please provide your consent to load the reCAPTCHA service first.