SE6

Predtým SE6

Flexibilná jednozložková hydroizolačná stierka

Flexibilná bezšvová hydroizolácia

 • Flexibilné, preklenuje trhliny.
 • Jednozložková, jednoduchá príprava zmesi.
 • Odoláva tlaku do 15m vodného stĺpca.
 • Odolná voči chlóru, pre kúpeľne a bazény.

Oblasť použitia

 • Exteriér: podlaha + stena
 • Vnútro: podlaha + stena
 • Vhodné do vlhkých priestorov
 • Vhodný pre bazén

Oblasť vykurovania-chladenia

 • Podlaha + Stena

Spôsob spracovania

 • Pre ručné a strojové spracovanie
 • Hydroizolačná stierka pod obklady a dlažby na balkóny, lodžie a terasy.
 • Pre kúpeľne a veľkokapacitné kuchyne.
 • Pre bazény a jazierka.

Cenník

Produkt kód

Balenie

Produkt kód

BCN I05 20 00 J0V

Balenie

20 kg

Predajné miesta

Pokyny na spracovanie

Zistiť viac technických detailov spracovania tohto produktu.

Požiadavky na podklad

Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť pevný, bez uvoľňujúcich sa častíc, zbavený prachu, náteru, zvyškov odformovacích prostriedkov a výkvetov. Musí byť dostatočne drsný, suchý a rovnomerne nasiakavý. Povrch nesmie byť zmrznutý, alebo vodoodpudivý. Podklad musí byť objemovo stabilný. Musia byť zaistené opatrenia proti vzlínajúcej vlhkosti.

Príprava podkladu

V závislosti na nasiakavosti podkladu a klimatických podmienkach je potreba: Na savé podklady použitý penetráciu Cemix 2614, hladké podklady zdrsniť alebo použitý kontaktný mostík Cemix 8040. Prípadne neštandardných podkladov upraviť vhodnou metódou na dosiahnutie požadovaných vlastností. Nerovnosti podkladu vyrovnať vhodnými materiálmi Cemix a nechať vyschnú a vyzrieť. Podklad musí vyhovovať platným predpisom, normám, respektíve odporúčaniam výrobcu materiálov.

Príprava zmesi

Materiál pripravte vsypaním suchej zmesi do predpísaného množstva vody a jej zmiešaním. Na rozmiešanie zmesi ich použite pitnú vodu alebo vodu zodpovedajúcu EN 1008. Zmiešanie vykonajte pomocou nízkootáčkového miešadla. Rozmiešajte na homogénnu zmes bez hrudiek, nechajte odležať. Potom opäť znova krátko premiešajte. Pri strojnom spracovaní použite vhodné strojné zariadenie.

Spotreba vody

Množstvo Litr (min.) Litr (max.)
20 kg 5,8 l 6,2 L
1 kg 0,29 L 0,31 L

Miešacie

Doba miešania
5 min
Rýchlosť miešania
800x/min
Prestávka
3 min

Pokyny pre spracovanie

Na pripravený podklad nanášajte podľa zvolenej konzistencie štetkou, valčekom alebo nerezovým hladítkom. Najskôr aplikujeme vtlačením do prvej vrstvy hydroizolačnej stierky manžety, pružné tesniace pásky Cemix do kútov, rohov a dilatácií.
Potom aplikujeme celoplošne prvú vrstvu. Po zaschnutí aplikujte druhú vrstvu v požadovanej hrúbke. Hrúbka a počet vrstiev musí zodpovedať požadovanému stupňu ochrany, resp. vlhkostnému zaťaženiu.
Časový odstup medzi aplikáciami jednotlivých vrstiev činí v bežných podmienkach pri nátere cca 6 hodín, v prípade stierkovej vrstvy cca 12 hodín. Počas aplikácie a následných 24 hodín od jej ukončenia je nutné materiál chrániť od styku s vodou (dážď, technologická voda na stavenisku), priamym slnečným žiarením a mrazom, ktoré môžu spôsobiť jeho degradáciu. Pokládka krycích vrstiev na hydroizoláciu je pri bežných klimatických podmienkach možná 24 hodín od aplikácie poslednej vrstvy. Na lepenie obkladových prvkov je nutné používať výhradne lepidlá triedy C2.

Hrúbka vrstvy

Minimálna hrúbka vrstvy 1 mm
Odporúčaná hrúbka vrstvy 2 mm
Maximálna hrúbka vrstvy 3 mm

Spotreba

Spotreba od
1.5
Spotreba do
4.5
Spotreba materiálu v mernej jednotke
kg/m²/mm

Spotreba materiálu

Aplikace Hrúbka vrstvy Spotreba (min.)
Non_pressurized_water 2 mm 3 kg
Humidity_protection 1 mm 1,5 kg
Pressurized_water_15_m 3 mm 4,5 kg

Spracovateľnosť

60 min

Pochôdznosť po

4 h

Ošetrenie po aplikácií

Po aplikácii sa treba vyhnúť priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu. Chráňte pred mrazom a dažďom. Je zakázané priame zahrievanie povrchu.
Pred aplikáciou krytu je nutné hydroizoláciu chrániť pred hrubým mechanickým poškodením a pred agresívnymi chemickými činidlami (silné zásady, kyseliny, organické rozpúšťadlá).

Náradie a pokyny na čistenie

Okamžite po ukončení práce umyte vodou. Zaschnuté zvyšky očistite mechanicky.

Technické dáta

Hlavné spojivo Šedý cement
Vyrobené z materiálu Minerálne plnivá, cement, redispergovateľný disperzný prášok a zušľachťujúce prísady.
Trvalo zaťažitelný po 7 d
Počiatočná pevnosť v ťahu v N/mm² 0.5
Vodotesnosť CM_O1P
Schopnosť premosťovať trhliny pri nízkych teplotách (-5°C) v mm 0.75
Schopnosť premosťovať trhliny pri veľmi nízkych teplotách (-20°C) v mm 0.5
Prídržnosť ťahom po kontakte s vodou v N/mm² 0.5
Prídržnosť ťahom po kontakte s vápennou vodou v N/mm² 0.5
Prídržnosť ťahom po zmrazovacích cykloch v N/mm² 0.5

Na stiahnutie

Technický list
Vyhlásenie o parametroch

Môžeme vám pomôcť?

Pokiaľ hľadáte technické poradenstvo, potrebujete poznať bližšie informácie k produktu či radu pri jeho použití, kontaktujte nás.

Zavolajte nám: 0903 566 711

Sme tu pre vás na linke od pondelka do piatku od 7:30 do 15:00.


Máte radšej písomný kontakt? Napíšte nám na email: cemix@cemix.sk alebo vyplňte kontaktný formulár.

Kontaktný formulár

In order to submit the form, please provide your consent to load the reCAPTCHA service first.