Cemix, s.r.o.

Produkty značky Cemix

AQUASTOP BITUM 2K
Skôr
Asfaltová lepiaca a izolačná stierka 2K

1930

AQUASTOP BITUM 2K

Stop radónu a zemnej vlhkosti

Bitúmenová hydroizolačná hmota pre izolačnú vrstvu nad aj pod úrovňou terénu

Ochrana proti vode a radónu z modifikovanej asfaltovej emulzie: Účinná bariéra proti chloridom a síranom.
Na styk so zeminou napr. na základoch, stenách, pivniciach, mostoch atď.
Je možné aplikovať na vlhké podklady.
Vynikajúci na lepenie dosiek XPS na sokli.
Nahrádza asfaltové pásy: Pohodlná aplikácia hydroizolácie na nerovnom povrchu. Nie je potrebné vyrovnávať podklad. Tixotropné: nestekajúce a tvárny.
Bezšvové riešenie: eliminuje riziko vzniku spojov.
Vhodné na lepenie asfaltových pásov napr. na plochých strechách alebo v zemi pri vytváraní ochrany základov.
Premostenie trhlín do šírky 2 mm.
Rýchlejšie vytvrdnutie: S urýchľovačom.
Je možné nanášať štetcom aj hladítkom.

Sporeba cca:3,6 kg/m2 (pri 3 mm suchej vrstvy)
Hmotnosť (kg):28 (dp vyprodania zásob), 32
Balenie Cena / MJ
(bez DPH)
Cena / balenie
(bez DPH)
Cena / balenie
(s DPH)
28 kg 5,20 € / kg 145,- € 174,- €
32 kg 5,20 € / kg 166,40 € 199,68 €
Technické listy:TL 1930 (pdf, 367 kB)

Poznámka: Materiál sa dodáva na objednávku

Karta bezpečnostných údajov a vyhlásenie o parametroch na vyžiadanie: TU

Predajné miestá