Cemix, s.r.o.

Produkty značky Cemix

Tekutá lepenka 2K
Skôr
Tekutá lepenka 2K

1940

AQUASTOP ELASTIC 2K

Stop tlakovej aj netlakovej vode

Prémiová hydroizolácia pre extrémne nároky na zaťaženie vlhkosťou

Trieda CM O1 P.
Elastomérna cementová hydroizolácia: Na preklenutie trhlín. Vytvára účinnú bariéru proti síranom a chloridom.
Pre všetky typy minerálnych podkladov podliehajúcich rozmerovým zmenám.
Pre prostredie namáhané vlhkosťou aj s trvalým alebo kolísajúcim stavom vody.
Odolný voči vysokým hydrostatickým tlakom: 40 m vodného stĺpca
Odolný voči chlórovanej vode.
Možno pokryť napr. keramickými obkladmi, prírodným a umelým kameňom a pod.
Nevyžaduje dodatočné zakrytie: Odolnosť voči UV žiareniu, vode a kontaktu so zeminou.
Viaže sa aj na vlhký betón.
Paropriepustný: Difúzne otvorený.
Nevhodný pre dopravné zaťaženie šmykovými silami.

Balenie Cena / MJ
(bez DPH)
Cena / balenie
(bez DPH)
Cena / balenie
(s DPH)
4 kg (kombi) 4,10 € / kg 16,40 € 19,68 €
8 kg (kombi) 3,40 € / kg 27,20 € 32,64 €
20 kg (kombi) 3,10 € / kg 62,- € 74,40 €
Technické listy:TL 1940 (pdf, 339 kB)

Poznámka: Materiál sa dodáva na objednávku

Karta bezpečnostných údajov a vyhlásenie o parametroch na vyžiadanie: TU

Predajné miestá