5281
POTER RAPID 40MPa

Predtým 280

Na renovácie a rýchlu výstavbu

Pochôdzny po 2 - 4 h., pokládka dlažby po 24 h.

  • Rýchlotuhnúci cementový poter: Pochôdzny po 2-4 hodinách. Pokládka dlažby a aplikácia hydroizolačnej stierky možná po 24 hod. Na vytváranie združených a plávajúcich poterov. Obsahuje vlákna pre vysokú odolnosť a premenlivú hrúbku vrstvy: Na vytváranie spádov na balkónoch a terasách. Odolný proti mrazu. Vhodný na vonkajšie použitie. Pre vlhké plochy. Široká škála aplikačných hrúbok 5-100 mm: Na použitie na veľmi nerovných podkladoch. F7: S vyššou pevnosťou v ohybe tiež na vytváranie plávajúcich poterov 35 mm. Vysoká pevnosť 40MPa: Na zaťaženie do 2,5 t na rampách vo výrobe a priemysle. Na pokrytie podlahovými krytinami, napr. dlažbou, PVC, epoxidovými nátermi a pod.

Oblasť použitia

  • Exteriér: iba podlaha
  • Vnútro: iba podlaha

Oblasť vykurovania-chladenia

  • Podlaha

Spôsob spracovania

  • Pre ručné a strojové spracovanie
  • Ručné vytváranie združených (pripojených) a plávajúcich poterov určených na položenie podlahovej krytiny (dlažba, PVC, epoxidové nátery a pod.).
  • Vytváranie poterov s možnosťou pochôdznosti už po 2-4 hodinách; lepenie dlažby - najskôr po 24 hod.
  • Ideálne na plochy, kde sú požiadavky na vyššiu pevnosť a odolnosť.
  • Obzvlášť vhodný ako vyrovnávací poter s premenlivou hrúbkou.

Cenník

Produkt kód

Balenie

Produkt kód

BC0 280 25 40 00VN

Balenie

25 kg

Predajné miesta

Podlaha anhydrit – podlahové vykurovanie a rekonštrukcia

Pokyny na spracovanie

Zistiť viac technických detailov spracovania tohto produktu.

Požiadavky na podklad

Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť pevný, bez uvoľňujúcich sa častíc, zbavený prachu, náterov a zvyškov odformovacích prostriedkov a výkvetov. Musí byť dostatočne drsný, suchý a rovnomerne nasiakavý. Povrch nesmie byť zmrznutý, alebo vodoodpudivý. Podklad musí byť objemovo stabilný.

Príprava podkladu

Spriahnutá vrstva: Pred nanesením poteru na starý betón je podklad nutné prevlhčiť a ošetriť kontaktným mostíkom Cemix 1500, tesne pred aplikáciou poteru. Plávajúca vrstva: Podklad oddeľte vhodnou separačnou vrstvou napr. PE 0,2mm. Tepelné a akustické izolanty je nutné skladať na zraz bez medzier. Je nutné rešpektovať pracovné alebo konštrukčné škáry a vykonať obvodové dilatácie vertikálnych stavebných prvkov (steny, piliere, potrubie a pod.). Podklad musí vyhovovať platným predpisom, normám, respektíve odporúčaniam výrobcu materiálov.

Príprava zmesi

Materiál pripravte nasypaním suchej zmesi do predpísaného množstva vody a jej zmiešaním. Na rozmiešanie zmesi použite pitnú vodu alebo vodu zodpovedajúcu EN 1008. Zmiešanie preveďte pomocou bubnovej miešačky alebo nízkootáčkového miešadla. Rozmiešajte na homogénnu zmes bez hrudiek, nechajte odležať. Potom opäť znovu krátko premiešajte. Pri strojnom spracovaní použite vhodné strojné zariadenie.

Spotreba vody

Množstvo Litr (min.) Litr (max.)
25 kg 2,5 L 3 L
1 kg 0,1 L 0,12 L

Miešacie

Doba miešania
5 min
Rýchlosť miešania
800x/min
Prestávka
3 min

Pokyny pre spracovanie

Hmotu rozprestrite na pripravený podklad a zhutnite napr. údermi hladítka. Potom plochu vyrovnajte latou do roviny a zahlaďte plastovým prípadne oceľovým hladítkom. Výhodou je možnosť sťahovania pomocou vibračnej laty.

Hrúbka vrstvy

Minimálna hrúbka vrstvy 5 mm
Odporúčaná hrúbka vrstvy 40 mm
Maximálna hrúbka vrstvy 100 mm

Spotreba

Spotreba od
1.95
Spotreba do
-
Spotreba materiálu v mernej jednotke
kg/m²/mm

Výdatnosť

Spotreba materiálu v Jednotka Výdatnosť
25 kg 40 MM 0.32 m²
1 000 kg 40 12.82 m²

Spracovateľnosť

30 min

Pochôdznosť po

2 h

Ošetrenie po aplikácií

Vyhnite sa negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu. Chráňte pred mrazom a dažďom. Je zakázané priame zahrievanie povrchu. Poter udržujte 2-3 dni vo vlhkom stave.

Náradie a pokyny na čistenie

Okamžite po ukončení práce umyte vodou. Zaschnuté zvyšky očistite mechanicky.

Referencie


Technické dáta

Hlavné spojivo Šedý cement
Vyrobené z materiálu Minerálne spojivá, cement, spevňujúce vlákna a zlepšujúce prísady.
Trieda reakcie na oheň A1fl
Maximálna veľkosť zrna v mm 4
Trvalo zaťažitelný po 3 d
Pevnosť v tlaku po 28 dňoch v N/mm² 40 N/mm²
Pevnosť v ťahu v ohybe po 28 dňoch v N/mm² 7 N/mm²
Tepelná vodivosť λ v W(m.K) 1.5
Objemová hmotnosť stvrdnutého materiálu v Kg/m³ od 2100
Objemová hmotnosť stvrdnutého materiálu v Kg/m³ do 2300
Uvoľňovanie korozívnych látok CT

Na stiahnutie

Technický list
Karta bezpečnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch

Môžeme vám pomôcť?

Pokiaľ hľadáte technické poradenstvo, potrebujete poznať bližšie informácie k produktu či radu pri jeho použití, kontaktujte nás.

Zavolajte nám: 0903 566 711

Sme tu pre vás na linke od pondelka do piatku od 7:30 do 15:00.


Máte radšej písomný kontakt? Napíšte nám na email: cemix@cemix.sk alebo vyplňte kontaktný formulár.

Kontaktný formulár

In order to submit the form, please provide your consent to load the reCAPTCHA service first.