Cemix, s.r.o.

Produkty značky Cemix

OMIETKA RUČNÁ JEMNÁ
Skôr
082 j
Jadrová omietka ručná

2011

OMIETKA RUČNÁ JEMNÁ

Dobrá voľba

Jedna z najjemnejších vápennocementových jadrových omietok Cemix

Vápennocementová jadrová omietka na ručné omietanie.
Na omietanie všetkých bežných stavebných materiálov.
Hrúbka vrstvy 10-20 mm: Vyrovnáva nerovné podklady.
Vytvára podklad pre finálne omietky alebo keramické obklady.

Zrnitosť (mm):1,2
Odporúčaná hr. (mm):1,5
Spotreba cca (kg/m2):22
Výdatnosť (m2/balenie):1,1
Hmotnosť (kg):25
Paleta (kg):1200
Voľne ložená:NIE
Balenie Cena / MJ
(bez DPH)
Cena / balenie
(bez DPH)
Cena / balenie
(s DPH)
25 kg 220,- € / t 5,50 € 6,60 €
Technické listy:TL 2011 (pdf, 365 kB)
Karty bezpečnostných údajov:KBÚ 2011 (pdf, 199 kB)
Vyhlásenia o parametroch:VOP 2011 (pdf, 193 kB)
ZŠ Boženy Nemcové Opava

Produkt je možné použiť napríklad v týchto stavebných riešeniach:

Venkovná omietka dvojvrstvová

Predajné miestá