2000
CEMENTOVÝ PREDNÁSTREK

Predtým 052

Spoľahlivé spojenie nielen pre vonkajšie steny

Zaručí prídržnosť pre jadrové omietky

  • Hrubá štruktúra poskytuje následným vrstvám lepšiu priľnavosť a znižuje praskanie omietky.
  • Optimálna veľkosť zrna uľahčuje spracovanie.
  • Pre rovnomernú nasiakavosť.

Oblasť použitia

  • Outdoors: wall + ceiling
  • Indoor: wall + ceiling

Oblasť vykurovania-chladenia

  • Stena + Strop

Spôsob spracovania

  • For hand and machine processing
  • Kontaktný mostík pre murivo pred aplikáciou jadrových omietok. Na vnútorné a vonkajšie použitie. Pre bežné tehly, tehlové bloky, betónové a ľahké bloky, kameň atď.

Cenník

Druh balenia

Materiál obalu

Produkt kód

Balenie

Druh balenia

Vreco

Materiál obalu

PE

Produkt kód

BC2 052 25 20 00VN

Balenie

25 kg

Druh balenia

Vreco

Materiál obalu

Paper

Produkt kód

BC2 052 40 20 00WN

Balenie

25 kg

Druh balenia

Silo

Materiál obalu

Bez balenia

Produkt kód

BC2 052 00 20 00VN

Balenie

1 000 kg

Predajné miesta

Pokyny na spracovanie

Zistiť viac technických detailov spracovania tohto produktu.

Požiadavky na podklad

Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť pevný, bez uvoľňujúcich sa častíc, zbavený prachu, náterov a zvyškov odformovacích prostriedkov a výkvetov. Musí byť dostatočne drsný, suchý a rovnomerne nasiakavý. Povrch nesmie byť zmrznutý, alebo vodoodpudivý. Podklad musí byť objemovo stabilný .

Príprava podkladu

V závislosti od nasiakavosti podkladu a klimatických podmienok: Veľmi nasiakavé podklady sa musia navlhčiť. V prípade potreby by sa mali neštandardné podklady upraviť vhodnou metódou, aby sa dosiahli požadované vlastnosti. Podklad musí spĺňať platné predpisy, normy alebo odporúčania výrobcu materiálu.

Príprava zmesi

Materiál pripravíte tak, že suchú zmes nasypete do predpísaného množstva vody a premiešate. Na miešanie zmesi použite pitnú vodu alebo vodu zodpovedajúcu norme EN 1008. Miešajte pomocou nízkootáčkového miešadla. Zmiešajte na homogénnu zmes bez hrudiek a nechajte odležať. Potom opäť krátko premiešajte. Pri strojovom spracovaní používajte vhodné stroje.

Spotreba vody

Množstvo Litr (min.) Litr (max.)
1 kg 0,24 L 0,29 L
25 kg 6 L 7,25 L

Miešacie

Doba miešania
3 min
Rýchlosť miešania
800x/min
Prestávka
3 min

Pokyny pre spracovanie

Pri ručnej aplikácii sa prednástrek nanáša na celú plochu pomocou murárskej lyžice alebo naberačky. Maximálna vrstva je 5 mm. Pri strojovom použití odporúčame použiť stator s rotorom s vyššou mierou opotrebenia, aby sa zabezpečila ľahšia priechodnosť. Vysoko nasiakavé podklady by sa mali pred aplikáciou prednástreku navlhčiť vodou.

Hrúbka vrstvy

Minimálna hrúbka vrstvy 3 mm
Odporúčaná hrúbka vrstvy 4 mm
Maximálna hrúbka vrstvy 5 mm

Spotreba

Spotreba od
1.57
Spotreba do
-
Spotreba materiálu v mernej jednotke
kg/m²/mm

Spracovateľnosť

120 min

Ošetrenie po aplikácií

Nenasiakavé obklady predlžujú dobu zretia.
Po aplikácii by sa malo zabrániť priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhkosti a prievanu. Chráňte pred mrazom a dažďom. Priame zahrievanie povrchu je zakázané.

Náradie a pokyny na čistenie

Okamžite po ukončení práce umyte vodou. Zaschnuté zvyšky očistite mechanicky.

Technické dáta

Hlavné spojivo Šedý cement
Vyrobené z materiálu Minerálne plnivo, cement, prísady zlepšujúce spracovateľské a úžitkové vlastnosti malty.
Trieda reakcie na oheň A1
Maximálna veľkosť zrna v mm 2mm
Priľnavosť po uložení v suchu v N/ mm² 0.3
Tepelná vodivosť λ v W(m.K) 0.71
Faktor difúzneho odporu pre vodnú paru (μ) 35
Objemová hmotnosť stvrdnutého materiálu v Kg/m³ od 1600
Objemová hmotnosť stvrdnutého materiálu v Kg/m³ do 1800

Na stiahnutie

Technický list
Karta bezpečnostných údajov
Vyhlásenie o vlastnostiach

Môžeme vám pomôcť?

Pokiaľ hľadáte technické poradenstvo, potrebujete poznať bližšie informácie k produktu či radu pri jeho použití, kontaktujte nás.

Zavolajte nám: 0903 566 711

Sme tu pre vás na linke od pondelka do piatku od 7:30 do 15:00.


Máte radšej písomný kontakt? Napíšte nám na email: cemix@cemix.sk alebo vyplňte kontaktný formulár.

Kontaktný formulár

In order to submit the form, please provide your consent to load the reCAPTCHA service first.