Cemix, s.r.o.

Produkty značky Cemix

KONTAKTNÍ MŮSTEK
Skôr
241
Superkontakt

8040

KONTAKTNÝ MOSTÍK

Adhézny náter s pieskom na nesavé podklady

Kontaktný mostík s extrémne vysokou prídržnosťou, plnený kamenivom.
Disperzná, jednoduchá aplikácia.
Rýchlo schnúci, po 6h
Na drevené, minerálne a iné podklady.

Odporúčaná hrúbka vrstvy:náter
Spotreba pri odporúčanej vrstve cca (kg/m2):0,25-0,40
Hmotnosť (kg):5
Balenie Cena / MJ
(bez DPH)
Cena / balenie
(bez DPH)
Cena / balenie
(s DPH)
5 kg 10,40 € / kg 52,- € 62,40 €
Technické listy:TL 8040 (pdf, 807 kB)
Karty bezpečnostných údajov:KBÚ 8040 (pdf, 191 kB)
Vyhlásenia o parametroch:Nestanovený výrobok - penetrácia / spojovací mostík (pdf, 183 kB)
Administratívny objekt KVIS, a.s. Pardubice

Poznámka: Materiál sa dodáva na objednávku.

Predajné miestá