8260
LEPIDLO FLEX C2TES1

Predtým 045

Pre balkóny a terasy

Lepidlo na ťažké spekané dlaždice

 • S1 Flex: Pre miesta s najväčšími teplotnými zmenami, napr. oslnené balkóny. Vyrovnáva napätie spôsobené tepelnou rozťažnosťou.
 • Tiež pre pružné podklady, napr. dosky HPL. Pre ETICS s použitím keramických obkladov na fasáde.
 • C2: Pre stredné, veľké a ťažké obklady na stenách.
 • Vysoká priľnavosť: Pre spekané a málo nasiakavé obklady.
 • Tixotropný (T): znížený sklz. polohovo stabilné obkladanie.
 • Predĺžený otvorený čas (E): umožňuje obkladať veľké plochy v jednom kroku.
 • Použitie pre obklad na obklad.
 • Na pokládku dekoratívnych obkladov z ľahkého betónu alebo tehlových pásikov.
 • Vhodné do garáží zaťažovaných pojazdom vozidiel do 3,5 t.
 • Na podlahy a steny. Pre všetky vnútorné aj vonkajšie priestory. Odolné proti mrazu.

Oblasť použitia

 • Exteriér: podlaha + stena
 • Vnútro: podlaha + stena
 • Vhodné do vlhkých priestorov
 • Mrazuvzdorný

Oblasť vykurovania-chladenia

 • Podlaha + Stena

Spôsob spracovania

 • Pre ručné spracovanie
 • Pre všetky typy keramických materiálov, aj s extrémne nízkou nasiakavosťou (skupina BIa).
 • Vhodné pre podklady, pri ktorých dochádza k rozmerovým zmenám v dôsledku veľkého tepelného pnutia (napr. Vykurované podlahy alebo oslnené terasy).
 • Pre ťažko obkladateľné podklady (staré obklady a dlažby, HPL dosky, apod.).
 • Použitie na dlažby zaťažované pojazdom vozidiel s celkovou hmotnosťou do 3,5 t: osobný automobil, vysokozdvižný vozík.

Cenník

Materiál obalu

Produkt kód

Balenie

Materiál obalu

PE

Produkt kód

BC5 045 25 07 00VN

Balenie

25 kg

Materiál obalu

Papier

Produkt kód

BC5 045 25 07 00WN

Balenie

25 kg

Predajné miesta

Lepenie keramiky na keramiku

Pokyny na spracovanie

Zistiť viac technických detailov spracovania tohto produktu.

Požiadavky na podklad

Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť pevný, bez uvoľňujúcich sa častíc, zbavený prachu, náterov a zvyškov odformovacích prostriedkov a výkvetov. Musí byť dostatočne drsný, suchý a rovnomerne nasiakavý. Povrch nesmie byť zmrznutý, alebo vodoodpudivý. Podklad musí byť objemovo stabilný a musí mať požadovanú rovinnosť.

Príprava podkladu

V závislosti od nasiakavosti podkladu a klimatických podmienok: Na nasiakavé podklady použite penetráciu Cemix 2614, hladké podklady zdrsnite alebo použite kontaktný mostík Cemix 8040. V prípade neštandardných podkladov upravte vhodnou metódou, aby ste dosiahli požadované vlastnosti. Nerovnosti podkladu vyrovnajte vhodnými materiálmi Cemix a nechajte ich vyschnúť a vytvrdnúť. Podklad musí spĺňať platné predpisy, normy alebo odporúčania výrobcu materiálu.

Príprava zmesi

Materiál pripravíte tak, že suchú zmes nasypete do predpísaného množstva vody a premiešate. Na miešanie zmesi použite pitnú vodu alebo vodu zodpovedajúcu norme EN 1008. Miešanie vykonajte pomocou nízkootáčkového miešadla. Zmiešajte na homogénnu zmes bez hrudiek, nechajte odležať. Potom opäť krátko premiešajte.

Spotreba vody

Množstvo Litr (min.) Litr (max.)
25 kg 6,5 L 7,5 L
1 kg 0,26 L 0,3 L

Miešacie

Doba miešania
5 min
Rýchlosť miešania
800x/min
Prestávka
3 min

Pokyny pre spracovanie

Najprv naneste tenkú vrstvu lepidla na podklad pomocou hladké hrany hladítka. Potom naneste dostatočné množstvo lepidla pre požadovanú vrstvu zubovým hladidlom, pokiaľ možno v jednom smere.
Klaďte obklad do doby, ktorá je uvedená ako otvorený čas.
Pri prekročení tejto doby na nanesené lepidlo neobkladajte. Nanesené lepidlo musí byť v tomto prípade odstránené.
Na nerovné podklady použite postup buttering floating: Naneste lepidlo podľa popisu aj na rubovú stranu dlaždice.
Očistite obklad od čerstvého lepidla pomocou hubového hladidla a čistej vody.

Hrúbka vrstvy

Minimálna hrúbka vrstvy 3 mm
Odporúčaná hrúbka vrstvy 6 mm
Maximálna hrúbka vrstvy 12 mm

Spotreba

Spotreba od
1.5
Spotreba do
6
Spotreba materiálu v mernej jednotke
Kg/m²

Otvorený čas (odpovedajúci EN 12004)

>30 min

Spracovateľnosť

180 min

Pochôdznosť po

48 h

Ošetrenie po aplikácií

Nenasiakavé obklady predlžujú dobu zrenia.
Vyhnite sa negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu. Chráňte pred mrazom. Chráňte pred mrazom a dažďom. Je zakázané priame zahrievanie povrchu.

Náradie a pokyny na čistenie

Po skončení ihneď umyte náradie vodou. Zaschnuté zvyšky odstráňte mechanicky.
Menšie nánosy možno odstrániť octom (zriedenou kyselinou octovou) alebo špeciálnym čističom cementových náterov.

Technické dáta

Hlavné spojivo Šedý cement
Vyrobené z materiálu Kamenivo, cement, redispergovateľný polymér a zušľachťujúce prísady.
Trieda reakcie na oheň A1,
A1fl
Maximálna veľkosť zrna v mm 0,7
Trvalo zaťažitelný po 7 d
Prídržnosť – ťahom po uložení vo vode v N/mm² 1
Prídržnosť – ťahom po tepelnom pôsobení v N/mm² 1
Prídržnosť – ťahom po cykloch zmrazovania-rozmrazovania v N/mm² 1
Pevnosť v ťahu po uložení v suchu N/mm² 1
Predĺžená doba zavädnutia po 30 min. 0.5
Sklz 0,5 mm
Príčina deformácie S1

Na stiahnutie

Technický list
Karta bezpečnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch

Môžeme vám pomôcť?

Pokiaľ hľadáte technické poradenstvo, potrebujete poznať bližšie informácie k produktu či radu pri jeho použití, kontaktujte nás.

Zavolajte nám: 0903 566 711

Sme tu pre vás na linke od pondelka do piatku od 7:30 do 15:00.


Máte radšej písomný kontakt? Napíšte nám na email: cemix@cemix.sk alebo vyplňte kontaktný formulár.

Kontaktný formulár

In order to submit the form, please provide your consent to load the reCAPTCHA service first.