ROZDELENIe lepidel
Všetky lepidlá na obklady a dlažbu majú priamo v názve, alebo pod názvom uvedenú kombináciu písmen a čísel.
Prečítajte si, ako porozumieť, čo ktoré písmeno znamená. Správny výber je dôležitý. Už samotný popis lepidla vám často napovie, ktoré je vhodné práve pre váš projekt.
Rozdelenie na základe pojiva

Všetky lepidlá na obklady a dlažbu majú priamo v názve alebo pod názvom uvedenú kombináciu písmen a čísel. Prvé písmeno označuje druh spojiva. 

 • C – Cementové lepidlá na dlaždice sú odolné proti mrazu a vode, čo ich robí vhodnými pre vonkajšie použitie. Štandardom na pokládku dlažby sú práve cementové lepidlá, ktoré sú vhodné pre všetky pevné a savé podklady, ako je stierka, betón, vápenné a cementové omietky.
 • D – Disperzné lepidlá sú priamo pripravené na použitie vo vedre a nepotrebujú sa miešať s vodou. Sú vhodné iba na vnútorné použitie a nie sú odolné proti mrazu. Tieto lepidlá majú vysokú adhéznu silu, a preto sú vhodné pre hladké podklady. Disperzné lepidlá schnú pomerne pomaly, ale po vytvrdnutí sú flexibilné. Používajú sa aj pri výmene poškodených dlaždíc.
 • R – Reaktívne živicové lepidlá spĺňajú veľmi špecifické požiadavky, najmä v aplikáciách, ako sú komerčné kuchyne. Reaktívne živicové lepidlá tiež dobre priľnú na neobvyklé podklady, ako sú sklo alebo kov, a to vďaka ich veľmi vysokej adhéznej sile. Živicové lepidlá na báze epoxidu, alebo polyuretánu musia byť pred použitím zmiešané s tvrdidlom. Po vytvrdnutí sú flexibilné a odolné voči chemikáliám.
Rozdelenie na základe priľnavosti
 • C1 – Tento druh lepidiel má nižšiu adhéznu silu aspoň 0,5 N na štvorcový milimeter (Newton na štvorcový milimeter). Ide o základnú prídržnosť, ktorá je vhodná pre interiéry s nízkou mechanickou záťažou. Využijete ich napríklad na toaletách a iných miestach, ktoré nie sú vystavené vlhkosti.
 • C2 – Tieto lepidlá poskytujú vyššiu pevnosť spoja viac ako 1 N na štvorcový milimeter (Newton na štvorcový milimeter). Sú ideálne do kúpeľní a na podlahy s podlahovým vykurovaním.
Označenie F, T, E
 • F – písmeno F značí anglické „fast“ a v praxi to znamená rýchlosť tuhnutia. Rýchloschnúce lepidlá, ako názov napovedá, umožňujú rýchlu výstavbu a skoré používanie obloženej plochy. To je dôležité napríklad pri schodoch. Na druhú stranu je nutné ich veľmi rýchlo spracovávať.
 • T – znamená "tixotropný" a odkazuje na zvýšenú stabilitu lepidla. To znižuje kĺzanie dlaždíc počas lepenia. Toto lepidlo sa často používa na ťažké alebo veľkoformátové obklady na steny.
 • E – znamená anglické „extended“ a znamená to predĺžený otvorený čas lepidla na dlaždice. To umožňuje dlhší čas spracovania a pomalší čas tuhnutia. Vďaka tomu sa tieto lepidlá používajú na prácu a úpravy aj na veľkých plochách.
 • V označení lepidiel je samozrejme možná aj kombinácia písmen, kedy lepidlá na dlaždice majú hneď niekoľko týchto vlastností, napríklad FT alebo TE.

S1 alebo S2?

Lepidlá na dlaždice musia mať určitú pružnosť, aby vydržali napätie spôsobené napríklad tepelným rozpínaním. Inak by dlaždice mohli prasknúť alebo sa odlepovať od podkladu. Táto pružnosť sa meria pomocou tzv. ohybu. Ako flexibilné lepidlá sa označujú iba tie, ktoré majú hodnotu S1 alebo S2. Lepidlá sa podľa nameranej hodnoty priečnej deformácie zaraďujú do dvoch tried:

 • S1 lepidla na dlaždice: jedná sa o deformovateľné lepidlá s priečnou deformáciou ≥ 2,5 mm. Ide o pružnosť predtým, než prasknú. Hodí sa napríklad na vonkajšie oslnené plochy.
 • S2 lepidlá na dlaždice: sú vysoko deformovateľné lepidlá s priečnou deformáciou ≥ 5 mm. Čo v praxi znamená, že môžu byť ohnuté aspoň 5 mm predtým, než prasknú. Sú veľmi pružné a dajú sa použiť aj pre veľmi špeciálne aplikácie.