Dláždenie chodníka alebo terasy
Chcete vydláždiť príjazdovú cestu, chodník alebo terasu?
Potom je potrebné zvážiť niekoľko vecí. Kedy vedie existujúce kanalizácie, potrubia a inžinierske siete, ktoré treba vziať do úvahy? Je potrebné položiť pod zem elektrické vedenie na neskoršie osvetlenie cesty? Kde sú prechody na iné povrchy a kam odteká povrchová voda? Odvodňovacie kanáliky v najnižších miestach môžu chrániť pred vznikom kaluží a mokrými topánkami! Preto je pre dokonalý výsledok potrebné dobré plánovanie.
Postup

Začnete najskôr tým, že zameriate terén, pretože pre odvodnenie je nutný sklon 2%. Následný výkop musí mať rovnaký sklon ako dláždená plocha, aby sa všade vytvorila rovnako hrubá, pevná a nosná vrstva.

Hĺbka výkopu ako vždy záleží na podloží a musí byť minimálne 400 mm. Potom zhutnite podklad a vysypte štrk, ktorý tiež veľmi dôkladne zhutnite.

Pri výpočte výkopu treba od neskôr plánovanej výšky odpočítať:

  • Cca 300 mm pre vrstvu štrku, ktorá slúži ako na ochranu proti mrazu a vzlínajúcej vlhkosti. Pre túto vrstvu použite hrubozrnný štrk frakcie 8–16 mm, vrstvu štrku zhutnite
  • Cca 40–50 mm pre vrstvu jemnejšieho štrku frakcie 4–8 mm, ktorý slúži ako vrstva na pokládku dlažby
  • Hrúbku dlažobných kociek, ktorými budete dláždiť, obvykle to býva 50-80 mm

Je dôležité pracovať presne, aby na prechodoch k iným povrchom nevznikali schody.

Obruby, schody, prístupové cesty, kvetinové záhony

Ako sa majú vykonať obruby, schody, prístupové cesty, kvetinové záhony a napojenie na terénne úpravy? V akej výške av akom smere? Pokiaľ majú byť umiestnené obrubníky alebo palisády, osadzujú sa obvykle z 1/3 do zeme. Na tento účel sa vo výkopovej jame vykopú ryhy, do ktorých sa umiestnia betónové palisády. Palisády môžu smerovať vodorovne alebo kopírovať sklon terénu. A ako vysoko nad úrovňou okolia by mali svahy končiť? V každom prípade tak, aby do nich nenarazili otvorené dvere automobilu.

Pokiaľ je to pri výkope nutné, tak sa kanalizácia, potrubie, odvodňovacie žľaby, inžinierske siete, elektrina atď. pripoja, zasypú pieskom a zhutní tak, aby potrubie nemohlo byť poškodené veľkými kameňmi. Potom sa zemina zhutní vibračnou doskou. Teraz je možné naniesť štrk pre čistú vrstvu, tj protimrazovú ochranu, a rovnomerne ho rozprestrieť. Štrk sa opäť zhutní vibračnou doskou. Naň sa nanesie ďalšia vrstva štrku, tentoraz menšia frakcia na pokládku. Tá sa zarovná pomocou laty tak, aby podklad pre neskoršiu úroveň dlažby mal presne 2% sklon. Do štrkového lôžka sa potom položia požadované dlažobné kocky alebo dosky.