1138
BETÓN 30MPa 8mm

Predtým 360

Pre hrubé vrstvy v jednom kroku

Vysokopevnostný, hrubý, vysoko zaťažiteľný

  • Pre nosné konštrukcie pri použití výstuže.
  • 8mm zrno pre veľký rozsah aplikačných hrúbok 30-100 mm.
  • Zvýšená pevnosť pre vysokú odolnosť voči poveternostným vplyvom a výkyvom teplôt.

Oblasť použitia

  • Exteriér: podlaha + stena + strop
  • Vnútro: podlaha + stena + strop

Spôsob spracovania

  • Pre ručné a strojové spracovanie
  • Podkladový betón pod zámkovú dlažbu pre pojazd autom.
  • Konštrukcie a podlahy v dielňach a skladovacích halách.
  • Pre betonáž masívnych konštrukcií, profilov.
  • Pre betónovanie vystužených základov a vencov.

Cenník

Druh balenia

Materiál obalu

Produkt kód

Balenie

Druh balenia

Vreco

Materiál obalu

PE

Produkt kód

BC0 360 25 80 00VN

Balenie

25 kg

Druh balenia

Silo

Materiál obalu

Bez balenia

Produkt kód

BC0 360 00 80 00VN

Balenie

1 000 kg

Predajné miesta

Loading...
Loading...

Pokyny na spracovanie

Zistiť viac technických detailov spracovania tohto produktu.

Požiadavky na podklad

Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť pevný, bez uvoľňujúcich sa častíc, zbavený prachu, náterov a zvyškov odformovacích prostriedkov a výkvetov. Musí byť dostatočne drsný, suchý a rovnomerne nasiakavý. Povrch nesmie byť zamrznutý a vodoodpudivý.

Príprava podkladu

Podklad pri združenej aplikácii prevlhčite a udržujte matne vlhký. Pre spoľahlivé pripojenie na podkladový betón aplikujte kontaktný mostík Cemix 1500 betónom aplikujte Cemix 1500 Contact Bridge metódou "čerstvé na čerstvé". V prípade aplikácie do debnenia použite na debnenie odformovacie prostriedky.

Príprava zmesi

Zmes pripravte zmiešaním suchej zmesi s predpísaným množstvom vody v bubnovej miešačke alebo pomocou nízkootáčkového miešadla. Rozmiešajte na homogénnu zmes bez hrudiek. Nechajte odležať. Potom krátko znova premiešajte. Pri strojnom spracovaní použite vhodné strojné zariadenie.

Spotreba vody

Množstvo Litr (min.) Litr (max.)
1 kg 0,095 L 0,115 L
25 kg 2,375 L 2,875 L

Miešacie

Doba miešania
5 min
Rýchlosť miešania
800x/min
Prestávka
3 min

Pokyny pre spracovanie

Hmotu rozprestrite na pripravený podklad a zhutnite napr. údermi hladítka. Potom plochu vyrovnajte latou do roviny a zahlaďte plastovým prípadne oceľovým hladítkom. Výhodou je možnosť sťahovania pomocou vibračnej laty.

Hrúbka vrstvy

Minimálna hrúbka vrstvy 30 mm
Odporúčaná hrúbka vrstvy 60 mm
Maximálna hrúbka vrstvy 100 mm

Spotreba

Spotreba od
2
Spotreba do
-
Spotreba materiálu v mernej jednotke
kg/m²/mm

Výdatnosť

Spotreba materiálu v Jednotka Výdatnosť
25 kg 60 MM 0.21 m²
1 000 kg 60 MM 8.33 m²

Spracovateľnosť

90 min

Pochôdznosť po

24 h

Ošetrenie po aplikácií

Vyhnite sa negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu. Chráňte pred mrazom a dažďom. Je zakázané priame zahrievanie povrchu. Betón udržujte 2-3 dni vo vlhkom stave.

Náradie a pokyny na čistenie

Okamžite po ukončení práce umyte vodou. Zaschnuté zvyšky očistite mechanicky.

Technické dáta

Hlavné spojivo Šedý cement
Vyrobené z materiálu Minerálne plnivo a prísady zlepšujúce úžitkové a spracovateľské vlastnosti výrobku.
Trieda reakcie na oheň A1
Maximálna veľkosť zrna v mm 8
Trvalo zaťažitelný po 28 d
Pevnosť v tlaku po 28 dňoch v N/mm² 30 N/mm²
Pevnosť v ťahu v ohybe po 28 dňoch v N/mm² 6 N/mm²
Obsah chloridových iónov v % 0.2
Tepelná vodivosť λ v W(m.K) 1.5
Objemová hmotnosť stvrdnutého materiálu v Kg/m³ od 2100

Na stiahnutie

Technický list
Karta bezpečnostných údajov

Môžeme vám pomôcť?

Pokiaľ hľadáte technické poradenstvo, potrebujete poznať bližšie informácie k produktu či radu pri jeho použití, kontaktujte nás.

Zavolajte nám: 0903 566 711

Sme tu pre vás na linke od pondelka do piatku od 7:30 do 15:00.


Máte radšej písomný kontakt? Napíšte nám na email: cemix@cemix.sk alebo vyplňte kontaktný formulár.

Kontaktný formulár

In order to submit the form, please provide your consent to load the reCAPTCHA service first.