1315
MUROVACIA MALTA 15 MPa

Predtým 031

S vysokou pevnosťou

Vápennocementová malta na murovanie z bežných murovacích materiálov

  • Vápenocementová malta s vysokou pevnosťou na murovanie obvodových, nosných i výplňových múrov a priečok z klasických materiálov, napr. plných i ľahčených tehál, blokov, tvárnic a pod.
  • Je vhodná tiež pre murovanie komínových telies.
  • Nie je určená pre konštrukcie z pórobetónu, sklenených tvárnic a sadrových prvkov, ani na škárovanie muriva.

Oblasť použitia

  • Exteriér: iba na stenu
  • Vnútro: iba na stenu

Spôsob spracovania

  • Pre ručné a strojové spracovanie
  • Vysokopevnostná malta na murovanie obvodových, nosných a výplňových stien a priečok z klasických materiálov, napr. plných a ľahkých tehál, tvárnic, blokov atď. Je vhodný aj na murovanie komínových telies. Môže sa použiť ako malta na brúsené tvárnice. Nie je určená na konštrukcie z pórobetónu, sklenených tvárnic a sadrových prvkov, ani na škárovanie muriva.

Cenník

Materiál obalu

Produkt kód

Balenie

Materiál obalu

PE

Produkt kód

BC1 031 25 20 00VN

Balenie

25 kg

Materiál obalu

Papier

Produkt kód

BC1 031 25 20 00WN

Balenie

25 kg

Predajné miesta

Pokyny na spracovanie

Zistiť viac technických detailov spracovania tohto produktu.

Požiadavky na podklad

Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť pevný, bez uvoľňujúcich sa častíc, zbavený prachu, náterov a zvyškov odformovacích prostriedkov a výkvetov. Musí byť dostatočne drsný, suchý a rovnomerne nasiakavý. Povrch nesmie byť zmrznutý, alebo vodoodpudivý. Podklad musí byť objemovo stabilný.

Príprava podkladu

V závislosti od nasiakavosti podkladu a klimatických podmienok, najmä v teplom počasí, murivo dostatočne navlhčite, aby malta predčasne nevyschla. Naopak, v chladnom počasí musí byť murivo suché. Podklad musí spĺňať platné predpisy, normy alebo odporúčania výrobcu materiálu.

Príprava zmesi

Materiál pripravíte tak, že suchú zmes nasypete do predpísaného množstva vody a premiešate. Na miešanie zmesi použite pitnú vodu alebo vodu zodpovedajúcu norme EN 1008. Miešajte pomocou bubnovej miešačky alebo nízkootáčkového miešadla. Zmiešajte na homogénnu zmes bez hrudiek a nechajte odležať. Potom opäť krátko premiešajte. Pri strojovom spracovaní používajte vhodné stroje.

Spotreba vody

Množstvo Litr (min.) Litr (max.)
1 kg 0,14 L 0,17 L
25 kg 3,5 L 4,25 L

Miešacie

Doba miešania
5 min
Rýchlosť miešania
800x/min
Prestávka
3 min

Pokyny pre spracovanie

Hmotu roztiahnite na pripravený podklad (napr. murovací prvok) murárskou lyžicou alebo pomocou príslušného nástroja. Okamžite po nanesení malty osaďte murovací prvok a vyrovnajte ho. Aplikovaný materiál chráňte pred rýchlym vyschnutím, priamym slnkom, dažďom a mrazom.

Hrúbka vrstvy

Minimálna hrúbka vrstvy 6 mm
Odporúčaná hrúbka vrstvy 12 mm
Maximálna hrúbka vrstvy 40 mm

Spotreba

Spotreba od
1.75
Spotreba do
-
Spotreba materiálu v mernej jednotke
kg/m²/mm

Výdatnosť

Spotreba materiálu v Jednotka Výdatnosť
25 kg 12 MM 1.19 m²
1 000 kg 12 MM 47.62 m²

Spracovateľnosť

90 min

Ošetrenie po aplikácií

Vyhnite sa negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu. Chráňte pred mrazom a dažďom. Je zakázané priame zahrievanie povrchu.

Náradie a pokyny na čistenie

Okamžite po ukončení práce umyte vodou. Zaschnuté zvyšky očistite mechanicky.

Technické dáta

Hlavné spojivo Šedý cement
Vyrobené z materiálu Minerálne plnivo, vápenný hydrát a prísady zlepšujúce spracovateľské a úžitkové vlastnosti.
Trieda reakcie na oheň A1
Maximálna veľkosť zrna v mm 2
Trvalo zaťažitelný po 28 d
Pevnosť v tlaku po 28 dňoch v N/mm² 15 N/mm²
Tepelná vodivosť λ v W(m.K) 1.11
Faktor difúzneho odporu pre vodnú paru (μ) 35
Objemová hmotnosť stvrdnutého materiálu v Kg/m³ od 1800
Objemová hmotnosť stvrdnutého materiálu v Kg/m³ do 2100

Na stiahnutie

Technický list
Karta bezpečnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch

Môžeme vám pomôcť?

Pokiaľ hľadáte technické poradenstvo, potrebujete poznať bližšie informácie k produktu či radu pri jeho použití, kontaktujte nás.

Zavolajte nám: 0903 566 711

Sme tu pre vás na linke od pondelka do piatku od 7:30 do 15:00.


Máte radšej písomný kontakt? Napíšte nám na email: cemix@cemix.sk alebo vyplňte kontaktný formulár.

Kontaktný formulár

In order to submit the form, please provide your consent to load the reCAPTCHA service first.