1320
MUROVACIA MALTA 20 MPa

Predtým 041

Rýchlo tuhnúca s veľmi vysokou pevnosťou

Pre vápennopieskové a betónové tehly

  • Špeciálna cementová rýchlotuhnúca malta s veľmi vysokou pevnosťou na murovanie konštrukcií z vápennopieskových a betónových blokov.
  • Malta sa vyznačuje zvýšenou šmykovou pevnosťou ložných škár a zvýšenou odolnosťou proti sadaniu.
  • Je možné ju použiť aj ako zakladacia maltu pre brúsené tehly .

Oblasť použitia

  • Exteriér: iba na stenu
  • Vnútro: iba na stenu

Spôsob spracovania

  • Pre ručné a strojové spracovanie
  • Pre murovanie konštrukcií z vápennopieskových a betónových blokov.
  • Na murovanie obvodových, nosných i výplňových múrov a priečok.
  • Vhodná tiež ako zakladacia malta pre brúsené bloky.
  • Vhodná tiež pre murovanie komínových telies.

Cenník

Produkt kód

Balenie

Produkt kód

BC1 041 25 40 00VN

Balenie

25 kg

Predajné miesta

Pokyny na spracovanie

Zistiť viac technických detailov spracovania tohto produktu.

Požiadavky na podklad

Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť pevný, bez uvoľňujúcich sa častíc, zbavený prachu, náterov a zvyškov odformovacích prostriedkov a výkvetov. Musí byť dostatočne drsný, suchý a rovnomerne nasiakavý. Povrch nesmie byť zmrznutý, alebo vodoodpudivý. Podklad musí byť objemovo stabilný.

Príprava podkladu

V závislosti od nasiakavosti podkladu a klimatických podmienok, najmä v teplom počasí, murivo dostatočne navlhčite, aby malta predčasne nevyschla. Naopak, v chladnom počasí musí byť murivo suché. Podklad musí spĺňať platné predpisy, normy alebo odporúčania výrobcu materiálu.

Príprava zmesi

Materiál pripravíte tak, že suchú zmes nasypete do predpísaného množstva vody a premiešate. Na miešanie zmesi použite pitnú vodu alebo vodu zodpovedajúcu norme EN 1008. Miešajte pomocou bubnovej miešačky alebo nízkootáčkového miešadla. Zmiešajte na homogénnu zmes bez hrudiek a nechajte odležať. Potom opäť krátko premiešajte. Pri strojovom spracovaní používajte vhodné stroje.

Spotreba vody

Množstvo Litr (min.) Litr (max.)
1 kg 0,15 L 0,17 L
25 kg 3,75 L 4,25 L

Miešacie

Doba miešania
5 min
Rýchlosť miešania
800x/min
Prestávka
3 min

Pokyny pre spracovanie

Hmotu roztiahnite na pripravený podklad (napr. murovací prvok) murárskou lyžicou alebo pomocou príslušného nástroja. Okamžite po nanesení malty osaďte murovací prvok a vyrovnajte ho. Aplikovaný materiál chráňte pred rýchlym vyschnutím, priamym slnkom, dažďom a mrazom.

Hrúbka vrstvy

Minimálna hrúbka vrstvy 10 mm
Odporúčaná hrúbka vrstvy 12 mm
Maximálna hrúbka vrstvy 55 mm

Spotreba

Spotreba od
1.7
Spotreba do
-
Spotreba materiálu v mernej jednotke
kg/m²/mm

Výdatnosť

Spotreba materiálu v Jednotka Výdatnosť
25 kg 12 MM 1.23 m²
1 000 kg 12 MM 49.02 m²

Spracovateľnosť

40 min

Ošetrenie po aplikácií

Vyhnite sa negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu. Chráňte pred mrazom a dažďom. Je zakázané priame zahrievanie povrchu.

Náradie a pokyny na čistenie

Okamžite po ukončení práce umyte vodou. Zaschnuté zvyšky očistite mechanicky.

Technické dáta

Hlavné spojivo Šedý cement
Vyrobené z materiálu Minerálne plnivá, hydraulické spojivá, prísady zlepšujúce spracovateľské a úžitkové vlastnosti malty.
Trieda reakcie na oheň A1
Maximálna veľkosť zrna v mm 4
Trvalo zaťažitelný po 28 d
Pevnosť v tlaku po 28 dňoch v N/mm² 20 N/mm²
Tepelná vodivosť λ v W(m.K) 1.03
Faktor difúzneho odporu pre vodnú paru (μ) 35
Objemová hmotnosť stvrdnutého materiálu v Kg/m³ od 1800
Objemová hmotnosť stvrdnutého materiálu v Kg/m³ do 2000

Na stiahnutie

Technický list
Karta bezpečnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch
Pracovný postup - Omietanie a murovanie stavieb z betónových skorepinových tvárnic

Môžeme vám pomôcť?

Pokiaľ hľadáte technické poradenstvo, potrebujete poznať bližšie informácie k produktu či radu pri jeho použití, kontaktujte nás.

Zavolajte nám: 0903 566 711

Sme tu pre vás na linke od pondelka do piatku od 7:30 do 15:00.


Máte radšej písomný kontakt? Napíšte nám na email: cemix@cemix.sk alebo vyplňte kontaktný formulár.

Kontaktný formulár

In order to submit the form, please provide your consent to load the reCAPTCHA service first.