1351
MUROVACIA MALTA 5 MPa

Predtým 061

Na pórobetón

Malta pre tenkú škáru

  • Cementová malta pre stavebné konštrukcie z pórobetónu.
  • Na tenkovrstvové murovanie, eliminácia tepelných mostov.
  • Spoľahlivo spája murovacie prvky.

Oblasť použitia

  • Exteriér: iba na stenu
  • Vnútro: iba na stenu

Spôsob spracovania

  • Pre ručné a strojové spracovanie
  • Malta so štandardnou pevnosťou na murovanie obvodových, nosných múrov. Pre tenkovrstvové murovanie stavebných konštrukcií z pórobetónu.

Cenník

Materiál obalu

Produkt kód

Balenie

Materiál obalu

PE

Produkt kód

BC1 061 25 07 00VN

Balenie

25 kg

Materiál obalu

Papier

Produkt kód

BC1 061 25 07 00WN

Balenie

25 kg

Predajné miesta

Murovanie pórobetónových blokov

Pokyny na spracovanie

Zistiť viac technických detailov spracovania tohto produktu.

Požiadavky na podklad

Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť pevný, bez uvoľňujúcich sa častíc, zbavený prachu, náterov a zvyškov odformovacích prostriedkov a výkvetov. Musí byť dostatočne drsný, suchý a rovnomerne nasiakavý. Povrch nesmie byť zmrznutý, alebo vodoodpudivý. Podklad musí byť objemovo stabilný.

Príprava podkladu

V závislosti od nasiakavosti podkladu a klimatických podmienok, najmä v teplom počasí, murivo dostatočne navlhčite, aby malta predčasne nevyschla. V chladnom počasí musí byť murivo suché. Podklad musí spĺňať platné predpisy, normy alebo odporúčania výrobcu materiálu.

Príprava zmesi

Materiál pripravíte tak, že suchú zmes nasypete do predpísaného množstva vody a premiešate. Na miešanie zmesi použite pitnú vodu alebo vodu zodpovedajúcu norme EN 1008. Miešajte pomocou bubnovej miešačky alebo nízkootáčkového miešadla. Zmiešajte na homogénnu zmes bez hrudiek a nechajte odležať. Potom opäť krátko premiešajte. Pri strojovom spracovaní používajte vhodné stroje.

Spotreba vody

Množstvo Litr (min.) Litr (max.)
1 kg 0,23 L 0,28 L
25 kg 5,75 L 7 L

Miešacie

Doba miešania
5 min
Rýchlosť miešania
800x/min
Prestávka
3 min

Pokyny pre spracovanie

Hmotu rozprestrite na pripravený podklad (napr. murovací prvok) murárskou lyžicou alebo pomocou príslušného nástroja. Okamžite po nanesení malty osaďte murovací prvok a vyrovnajte ho. Aplikovaný materiál chráňte pred rýchlym vyschnutím, priamym slnkom, dažďom a mrazom.

Hrúbka vrstvy

Minimálna hrúbka vrstvy 2 mm
Odporúčaná hrúbka vrstvy 3 mm
Maximálna hrúbka vrstvy 6 mm

Spotreba

Spotreba od
1.3
Spotreba do
-
Spotreba materiálu v mernej jednotke
kg/m²/mm

Výdatnosť

Spotreba materiálu v Jednotka Výdatnosť
25 kg 3 MM 6.41 m²

Spracovateľnosť

150 min

Ošetrenie po aplikácií

Vyhnite sa negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu. Chráňte pred mrazom a dažďom. Je zakázané priame zahrievanie povrchu.

Náradie a pokyny na čistenie

Okamžite po ukončení práce umyte vodou. Zaschnuté zvyšky očistite mechanicky.

Technické dáta

Hlavné spojivo Šedý cement
Vyrobené z materiálu Minerálne plnivo, vápenný hydrát a prísady zlepšujúce spracovateľské a úžitkové vlastnosti.
Trieda reakcie na oheň A1
Maximálna veľkosť zrna v mm 0,7
Trvalo zaťažitelný po 28 d
Pevnosť v tlaku po 28 dňoch v N/mm² 5 N/mm²
Tepelná vodivosť λ v W(m.K) 0.49
Faktor difúzneho odporu pre vodnú paru (μ) 35
Objemová hmotnosť stvrdnutého materiálu v Kg/m³ od 1300
Objemová hmotnosť stvrdnutého materiálu v Kg/m³ do 1600

Na stiahnutie

Technický list
Karta bezpečnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch

Môžeme vám pomôcť?

Pokiaľ hľadáte technické poradenstvo, potrebujete poznať bližšie informácie k produktu či radu pri jeho použití, kontaktujte nás.

Zavolajte nám: 0903 566 711

Sme tu pre vás na linke od pondelka do piatku od 7:30 do 15:00.


Máte radšej písomný kontakt? Napíšte nám na email: cemix@cemix.sk alebo vyplňte kontaktný formulár.

Kontaktný formulár

In order to submit the form, please provide your consent to load the reCAPTCHA service first.