1353
MUROVACIA MALTA 10 MPa

Predtým Do vypredania zásob. Nahradené produktom 1352.

Zlepšené tepelnoizolačné vlastnosti

Ľahčená malta pre celoplošné nanášanie

  • Vápennocementová tenkovrstvová ľahčená malta na murovanie stavebných konštrukcií z brúsených tehál typu THERM.
  • Celoplošné nanášanie pomocou nanášacieho maltového valca.
  • Zlepšené tepelnoizolačné vlastnosti (λ ≤ 0,29 W / m.K).

Oblasť použitia

  • Exteriér: iba na stenu
  • Vnútro: iba na stenu

Spôsob spracovania

  • Pre ručné a strojové spracovanie
  • Tenkovrstvové murovanie z brúsených tehlových tvaroviek typu THERM.
  • Malta so zvýšenou pevnosťou na murovanie obvodových, nosných i výplňových stien a priečok.
  • Vhodná tiež pre murovanie komínových telies.
  • Nanášanie celoplošne pomocou maltového valca.

Cenník

Produkt kód

Balenie

Produkt kód

BC1 071 20 07 00VN

Balenie

20 kg

Predajné miesta

Pokyny na spracovanie

Zistiť viac technických detailov spracovania tohto produktu.

Požiadavky na podklad

Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť pevný, bez uvoľňujúcich sa častíc, zbavený prachu, náterov a zvyškov odformovacích prostriedkov a výkvetov. Musí byť dostatočne drsný, suchý a rovnomerne nasiakavý. Povrch nesmie byť zmrznutý, alebo vodoodpudivý. Podklad musí byť objemovo stabilný.

Príprava podkladu

V závislosti od nasiakavosti podkladu a klimatických podmienok, najmä v teplom počasí, murivo dostatočne navlhčite, aby malta predčasne nevyschla. Naopak, v chladnom počasí musí byť murivo suché. Podklad musí spĺňať platné predpisy, normy alebo odporúčania výrobcu materiálu.

Príprava zmesi

Materiál pripravíte tak, že suchú zmes nasypete do predpísaného množstva vody a premiešate. Na miešanie zmesi použite pitnú vodu alebo vodu zodpovedajúcu norme EN 1008. Miešajte pomocou bubnovej miešačky alebo nízkootáčkového miešadla. Zmiešajte na homogénnu zmes bez hrudiek a nechajte odležať. Potom opäť krátko premiešajte. Pri strojovom spracovaní používajte vhodné stroje.

Spotreba vody

Množstvo Litr (min.) Litr (max.)
1 kg 0,62 L 0,64 L
20 kg 12,4 L 12,8 L

Miešacie

Doba miešania
5 min
Rýchlosť miešania
800x/min
Prestávka
3 min

Pokyny pre spracovanie

Hmotu naneste pomocou maltového vozíka na pripravený podklad (napr. murovací prvok). Bezprostredne po nanesení malty uložte murovaný prvok a vyrovnajte ho. Nanesený materiál chráňte pred rýchlym vysychaním, priamym slnkom, dažďom a mrazom.

Hrúbka vrstvy

Minimálna hrúbka vrstvy 2 mm
Odporúčaná hrúbka vrstvy 3 mm
Maximálna hrúbka vrstvy 4 mm

Spotreba

Spotreba od
0.75
Spotreba do
-
Spotreba materiálu v mernej jednotke
kg/m²/mm

Výdatnosť

Spotreba materiálu v Jednotka Výdatnosť
25 kg 3 MM 11.11 m²

Spracovateľnosť

150 min

Ošetrenie po aplikácií

Vyhnite sa negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu. Chráňte pred mrazom a dažďom. Je zakázané priame zahrievanie povrchu.

Náradie a pokyny na čistenie

Okamžite po ukončení práce umyte vodou. Zaschnuté zvyšky očistite mechanicky.

Technické dáta

Hlavné spojivo Šedý cement
Vyrobené z materiálu Minerálne plnivo, expandovaný perlit, cement a prísady zlepšujúce spracovateľské a úžitkové vlastnosti.
Trieda reakcie na oheň A1
Maximálna veľkosť zrna v mm 0,7
Trvalo zaťažitelný po 28 d
Pevnosť v tlaku po 28 dňoch v N/mm² 10 N/mm²
Tepelná vodivosť λ v W(m.K) 0.25
Faktor difúzneho odporu pre vodnú paru (μ) 20
Objemová hmotnosť stvrdnutého materiálu v Kg/m³ od 900
Objemová hmotnosť stvrdnutého materiálu v Kg/m³ do 1100

Na stiahnutie

Technický list
Karta bezpečnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch

Môžeme vám pomôcť?

Pokiaľ hľadáte technické poradenstvo, potrebujete poznať bližšie informácie k produktu či radu pri jeho použití, kontaktujte nás.

Zavolajte nám: 0903 566 711

Sme tu pre vás na linke od pondelka do piatku od 7:30 do 15:00.


Máte radšej písomný kontakt? Napíšte nám na email: cemix@cemix.sk alebo vyplňte kontaktný formulár.

Kontaktný formulár

In order to submit the form, please provide your consent to load the reCAPTCHA service first.