1930
AQUASTOP BITUM 2K

Predtým Asfaltová lepiaca a hydroizolačná stierka 2K

Stop vode a radónu

Asfaltová izolačná vrstva nad a pod úrovňou terénu

 • Ochrana proti vode a radónu z modifikovanej asfaltovej emulzie: Účinná bariéra proti chloridom a síranom.
 • Na styk so zeminou napr. na základoch, stenách, pivniciach, mostoch atď.
 • Je možné aplikovať na vlhké podklady.
 • Vynikajúci na lepenie dosiek XPS na sokli.
 • Nahrádza asfaltové pásy: Pohodlná aplikácia hydroizolácie na nerovnom povrchu. Nie je potrebné vyrovnávať podklad. Tixotropné: nestekajúce a tvárny.
 • Bezšvové riešenie: eliminuje riziko vzniku spojov.
 • Vhodné na lepenie asfaltových pásov napr. na plochých strechách alebo v zemi pri vytváraní ochrany základov.
 • Premostenie trhlín do šírky 2 mm.
 • Rýchlejšie vytvrdnutie: S urýchľovačom.
 • Je možné nanášať štetcom aj hladítkom.

Oblasť použitia

 • Outdoor: floor + wall
 • Indoor: floor + wall
 • For humid areas

Spôsob spracovania

 • For hand and machine processing
 • Na lepenie perimetra, soklových a XPS dosiek.
 • Ako stierková hydroizolácia spodnej stavby a ochrana proti radónu
 • Stierková hydroizolácia pre všetky stavebné podklady (základy, steny pivnice, múry, mosty, ai)
 • Vhodné aj ako izolácia pod murivo.
 • Vhodná aj na vlhké podklady.

Cenník

Produkt kód

Balenie

Produkt kód

BCN I07 28 00 00ZN

Balenie

28 kg

Produkt kód

BCN I07 32 00 00ZN

Balenie

32 kg

Predajné miesta

Zateplenie a izolácia soklov - spodná stavba

Pokyny na spracovanie

Zistiť viac technických detailov spracovania tohto produktu.

Požiadavky na podklad

Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť pevný, bez uvoľňujúcich sa častíc, zbavený prachu, náteru, zvyškov odformovacích prostriedkov a výkvetov. Musí byť dostatočne drsný, suchý a rovnomerne nasiakavý. Povrch nesmie byť zmrznutý, alebo vodoodpudivý. Podklad musí byť objemovo stabilný.

Príprava podkladu

V závislosti od nasiakavosti podkladu a klimatických podmienok je potrebné podklad navlhčiť alebo ošetriť penetráciou Cemix 2614. Prípadne neštandardných podkladov upraviť vhodnou metódou na dosiahnutie požadovaných vlastností. Nerovnosti podkladu vyrovnať vhodnými materiálmi Cemix. Nerovnosti a poruchy podkladu (trhliny, priehlbiny, výtlky, otvorené vzduchové kaverny v betóne) väčšie ako 5 mm je nutné vopred lokálne alebo celoplošne vyspraviť materiály na sanáciu železobetónových konštrukcií (Cemix 1640, 1650) alebo soklovou omietkou Cemix 2030 a nechať vyschnú a vyzrieť. Pri stojnej aplikácii nie je potrebné vyrovnávať murivo. Na plné a dobre vyškárované murivo nie je potrebné nanášať vyrovnávaciu omietku. Vplyvom pórov v podklade môže dochádzať k tvorbe pľuzgierov, preto odporúčame vopred podklad ošetriť jednou vrstvou Cemix 1911. Tým docielime vhodný povrch.
Podklad musí vyhovovať platným predpisom, normám, respektíve odporúčaniam výrobcu materiálov.

Príprava zmesi

Materiál pripravte zmiešaním zložky B so zložkou A. Zmiešanie vykonajte pomocou nízkootáčkového miešadla. Rozmiešajte na homogénnu zmes bez hrudiek, nechajte odležať. Potom opäť znova krátko premiešajte.
Miešací pomer A:B je 3:1.

Miešacie

Doba miešania
3 min
Rýchlosť miešania
800x/min
Prestávka
min

Pokyny pre spracovanie

Hydroizolačná stierka: Na pripravený podklad nanášajte podľa zvolenej konzistencie štetkou, alebo nerezovým hladítkom. Najskôr aplikujeme vtlačením do prvej vrstvy hydroizolačnej stierky manžety, pružnej tesniacej pásky Cemix do kútov, rohov a dilatácií.
Potom aplikujeme celoplošne prvú vrstvu. Po zaschnutí aplikujte druhú vrstvu v požadovanej hrúbke. Hrúbka a počet vrstiev musí zodpovedať požadovanému stupňu ochrany, resp. vlhkostnému zaťaženiu.
Pre strojnú aplikáciu použite vhodné strojné zariadenia napr. WAGNER HeavyCoat 970.
Lepenie: Najprv naneste kontaktnú vrstvu na podklad. Potom nanesieme rovnomerne potrebné množstvo stierky pomocou zubového hladidla. To isté opakujeme na tepelný izolant a potom celoplošne prilepíme.
V prípade tlakovej vody do 7 bar použi do stierky armovaciu tkaninu.

Hrúbka vrstvy

Minimálna hrúbka vrstvy 3 mm
Odporúčaná hrúbka vrstvy 3 mm
Maximálna hrúbka vrstvy 4 mm

Spotreba

Spotreba od
1.2
Spotreba do
-
Spotreba materiálu v mernej jednotke
kg/m²/mm

Spotreba materiálu

Aplikace Hrúbka vrstvy Spotreba (min.)
Ochrana proti vlhkosti 3 mm 3,6 kg
Ochrana proti netlakové vodě 4 mm 4,8 kg
Ochrana proti tlakové vodě do 7 m vodního sloupce s vloženou výztužnou tkaninou 4 mm 4,8 kg

Výdatnosť

Spotreba materiálu v Jednotka Výdatnosť
Balení 28 kg 3 mm 7,77 m²
Balení 28 kg 4 mm 5,83 m²
Balení 32 kg 3 mm 8,88 m²
Balení 32 kg 4 mm 6,66 m²

Spracovateľnosť

60 min

Pochôdznosť po

8 h

Ošetrenie po aplikácií

Po aplikácii sa treba vyhnúť priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu. Chráňte pred mrazom a dažďom. Je zakázané priame zahrievanie povrchu.

Náradie a pokyny na čistenie

Okamžite po ukončení práce umyte vodou. Zaschnuté zvyšky očistite mechanicky.

Technické dáta

Vyrobené z materiálu Modifikovaná anionaktívna vodná asfaltová emulzia s vláknom a zušľachťujúcimi prísadami.
Trieda reakcie na oheň E,
Efl
Trvalo zaťažitelný po 3 d

Na stiahnutie

Technický list

Môžeme vám pomôcť?

Pokiaľ hľadáte technické poradenstvo, potrebujete poznať bližšie informácie k produktu či radu pri jeho použití, kontaktujte nás.

Zavolajte nám: 0903 566 711

Sme tu pre vás na linke od pondelka do piatku od 7:30 do 15:00.


Máte radšej písomný kontakt? Napíšte nám na email: cemix@cemix.sk alebo vyplňte kontaktný formulár.

Kontaktný formulár

In order to submit the form, please provide your consent to load the reCAPTCHA service first.