1940
AQUASTOP ELASTIC 2K

Predtým TEKUTÁ LEPENKA 2K

Stop tlakovej aj netlakovej vode

Prémiová hydroizolácia pre vysoké nároky

 • Trieda CM O1 P.
 • Elastomérna cementová hydroizolácia: Na preklenutie trhlín. Vytvára účinnú bariéru proti síranom a chloridom.
 • Pre všetky typy minerálnych podkladov podliehajúcich rozmerovým zmenám.
 • Pre prostredie namáhané vlhkosťou aj s trvalým alebo kolísajúcim stavom vody.
 • Odolný voči vysokým hydrostatickým tlakom: 40 m vodného stĺpca
 • Odolný voči chlórovanej vode.
 • Možno pokryť napr. keramickými obkladmi, prírodným a umelým kameňom a pod.
 • Nevyžaduje dodatočné zakrytie: Odolnosť voči UV žiareniu, vode a kontaktu so zeminou.
 • Viaže sa aj na vlhký betón.
 • Paropriepustný: Difúzne otvorený.
 • Nevhodný pre dopravné zaťaženie šmykovými silami.

Oblasť použitia

 • Exteriér: podlaha + stena
 • Vnútro: podlaha + stena
 • Vhodný pre bazén

Oblasť vykurovania-chladenia

 • Podlaha + Stena

Spôsob spracovania

 • Pre ručné a strojové spracovanie
 • Na hydroizoláciu balkónov, terás a lodžií. Pre kúpeľne, bazény a wellness, na ochranu soklových častí budov.
 • Pod keramické obkladové prvky, prírodný a umelý kameň, apod CM O1P
 • Pre základy, vonkajšie steny spodnej stavby, nádrže (40m vodný stĺpec), ČOV, steny a podlahy vo vnútornom aj vonkajšom prostredí.
 • Na ochranu železobetónových konštrukcií proti vode, CO2 a síranom.
 • Preklenuje trhliny.
 • Bez nutnosti ďalších krycích vrstiev – priamy styk s vodou a odolnosť voči UV.

Cenník

Produkt kód

Balenie

Produkt kód

BCN I15 20 00 00ZN

Balenie

20 kg

Produkt kód

BCN I15 04 00 00ZN

Balenie

4 kg

Produkt kód

BCN I15 08 00 00ZN

Balenie

8 kg

Predajné miesta

Pokyny na spracovanie

Zistiť viac technických detailov spracovania tohto produktu.

Požiadavky na podklad

Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť pevný, bez uvoľňujúcich sa častíc, zbavený prachu, náteru, zvyškov odformovacích prostriedkov a výkvetov. Musí byť dostatočne drsný, suchý a rovnomerne nasiakavý. Povrch nesmie byť zmrznutý, alebo vodoodpudivý. Podklad musí byť objemovo stabilný.

Príprava podkladu

V závislosti od nasiakavosti podkladu a klimatických podmienok je potrebné podklad navlhčiť alebo ošetriť penetráciou Cemix 2614. Prípadne neštandardných podkladov upraviť vhodnou metódou na dosiahnutie požadovaných vlastností. Nerovnosti podkladu vyrovnať vhodnými materiálmi Cemix. Nerovnosti a poruchy podkladu (trhliny, priehlbiny, výtlky, otvorené vzduchové kaverny v betóne) väčšie ako 5 mm je nutné vopred lokálne alebo celoplošne vyspraviť materiály na sanáciu železobetónových konštrukcií (Cemix 1640,1650) alebo soklovou omietkou Cemix 2030 a nechať vyschnú a vyzrieť. Pri stojnej aplikácii nie je potrebné vyrovnávať murivo. Na plné a dobre vyškárované murivo nie je potrebné nanášať vyrovnávaciu omietku. Vplyvom pórov v podklade môže dochádzať k tvorbe pľuzgierov, preto odporúčame vopred podklad ošetriť jednou vrstvou Cemix 1911. Tým docielime vhodný povrch.
Podklad musí vyhovovať platným predpisom, normám, respektíve odporúčaniam výrobcu materiálov.

Príprava zmesi

Materiál pripravte zmiešaním zložky B so zložkou A. Zmiešanie vykonajte pomocou nízkootáčkového miešadla. Rozmiešajte na homogénnu zmes bez hrudiek, nechajte odležať. Potom opäť znova krátko premiešajte. Pri strojnom spracovaní použite vhodné strojné zariadenie.

Miešacie

Doba miešania
3 min
Rýchlosť miešania
800x/min
Prestávka
5 min

Pokyny pre spracovanie

Na pripravený podklad nanášajte podľa zvolenej konzistencie štetkou, valčekom alebo nerezovým hladítkom. Najskôr aplikujeme vtlačením do prvej vrstvy hydroizolačnej stierky manžety, pružnej tesniacej pásky Cemix do kútov, rohov a dilatácií.
Potom aplikujeme celoplošne prvú vrstvu. Po zaschnutí aplikujte druhú vrstvu v požadovanej hrúbke. Hrúbka a počet vrstiev musí zodpovedať požadovanému stupňu ochrany, resp. vlhkostnému zaťaženiu.
Časový odstup medzi aplikáciami jednotlivých vrstiev činí v bežných podmienkach pri nátere cca 6 hodín, v prípade stierkovej vrstvy cca 12 hodín. Počas aplikácie a následných 24 hodín od jej ukončenia je nutné materiál chrániť od styku s vodou (dážď, technologická voda na stavenisku), priamym slnečným žiarením a mrazom, ktoré môžu spôsobiť jeho degradáciu. Pokládka krycích vrstiev na hydroizoláciu ak je požadovaná je pri bežných klimatických podmienkach možná 24 hodín od aplikácie poslednej vrstvy. Na lepenie obkladových prvkov je nutné používať výhradne lepidlá triedy C2.

Hrúbka vrstvy

Minimálna hrúbka vrstvy 2 mm
Odporúčaná hrúbka vrstvy 2 mm
Maximálna hrúbka vrstvy 3 mm

Spotreba

Spotreba od
1.7
Spotreba do
-
Spotreba materiálu v mernej jednotke
kg/m²/mm

Spotreba materiálu

Aplikace Hrúbka vrstvy Spotreba (min.)
Netlaková voda / Non pressurized water 2 mm 3,4 kg
Tlaková voda do 40m / Pressurised water 40m 2 mm 3,4 kg

Spracovateľnosť

30 min

Pochôdznosť po

4 h

Ošetrenie po aplikácií

Po aplikácii sa treba vyhnúť priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu. Chráňte pred mrazom a dažďom. Je zakázané priame zahrievanie povrchu.

Náradie a pokyny na čistenie

Okamžite po ukončení práce umyte vodou. Zaschnuté zvyšky očistite mechanicky.

Technické dáta

Hlavné spojivo Šedý cement
Vyrobené z materiálu Minerálne plnivá, cement, elastoméry a zušľachťujúce prísady.
Trieda reakcie na oheň A2 - s1,
A2fl
Trvalo zaťažitelný po 5 d
Počiatočná pevnosť v ťahu v N/mm² 0.8
Vodotesnosť CM_O1P
Prídržnosť ťahom po kontakte s vodou v N/mm² 1
Prídržnosť ťahom po zmrazovacích cykloch v N/mm² 1
Objemová hmotnosť v čerstvom stave v (Kg/m³) od 1800

Na stiahnutie

Technický list
Pracovný postup - Injektáže proti vzlínajúcej vlhkosti
Pracovný postup - Reprofilácia betónových konštrukciií

Môžeme vám pomôcť?

Pokiaľ hľadáte technické poradenstvo, potrebujete poznať bližšie informácie k produktu či radu pri jeho použití, kontaktujte nás.

Zavolajte nám: 0903 566 711

Sme tu pre vás na linke od pondelka do piatku od 7:30 do 15:00.


Máte radšej písomný kontakt? Napíšte nám na email: cemix@cemix.sk alebo vyplňte kontaktný formulár.

Kontaktný formulár

In order to submit the form, please provide your consent to load the reCAPTCHA service first.