2050
JEDNOVRSTVOVÁ ĽAHČENÁ OMIETKA

Predtým 083

Podkladová a vrchná omietka 2 v 1

Zlepšuje tepelnoizolačné vlastnosti muriva (λ ≤ 0,37 W/m.K)

 • Ľahčená jednovrstvová omietka. Na všetky typy bežných stavebných materiálov. Ideálna na omietanie pórobetónových tvárnic.
 • Môže byť dokončená filcovaním a náterom, tenkovrstvovou omietkou alebo keramickým obkladom.
 • Zlepšené tepelnoizolačné vlastnosti (λ ≤ 0,37 W/m.K).
 • Nižšia spotreba v porovnaní s bežnými jednovrstvovými omietkami.

Oblasť použitia

 • Exteriér: stena + strop
 • Vnútro: stena + strop

Oblasť vykurovania-chladenia

 • Stena

Spôsob spracovania

 • Pre ručné a strojové spracovanie
 • Na omietanie stien a stropov z pórobetónu bez nutnosti armovania. Pre vyrovnanie stien a stropov z klasického i ľahčeného muriva. Ideálne pre rekonštrukcie vďaka veľkej aplikačnej hrúbke.

Cenník

Materiál obalu

Produkt kód

Balenie

Materiál obalu

PE

Produkt kód

BC3 083 25 07 00VN

Balenie

25 kg

Materiál obalu

Papier

Produkt kód

BC3 083 25 07 00WN

Balenie

25 kg

Consider this similiar product


2070
SUPERTHERM

Vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti

Znižuje energetickou náročnost domov

 • Aplikačná hrúbka v jednej vrstve, 10-40mm.
 • Veľmi paropriepustná, zachováva paropriepustnosť konštrukcie.
 • Výrazne zvyšuje tepelnoizolačné vlastnosti konštrukcie, (λ ≤ 0,13 W / m.k).
Predajné miesta

Omietanie systémov HERAKLITH

Pokyny na spracovanie

Zistiť viac technických detailov spracovania tohto produktu.

Požiadavky na podklad

Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť pevný, bez uvoľňujúcich sa častíc, zbavený prachu, náterov a zvyškov odformovacích prostriedkov a výkvetov. Musí byť dostatočne drsný, suchý a rovnomerne nasiakavý. Povrch nesmie byť zmrznutý, alebo vodoodpudivý. Podklad musí byť objemovo stabilný.

Príprava podkladu

V závislosti na nasiakavosti podkladu a klimatických podmienkach je potrebné: Normálne nasiakavé podklady (tehly, tvárnice THERM) navlhčiť vodou až do zmatnenia, na nasiakavé podklady (pórobetónové tvárnice) použiť penetráciu Cemix 2613, hladké a nenasiakavé podklady (betón) zdrsniť alebo použiť kontaktný mostík Cemix 1500 alebo prednástrek Cemix 2000. V exteriéri na prípravu podkladu vždy použite Cemix 2000. Prípadne neštandartných podkladov upraviť vhodnou metódou na dosiahnutie požadovaných vlastností.
Nerovnosti podkladu vyrovnajte vhodnými materiálmi Cemix a nechajte vyschnú a vyzrieť.
Podklad musí vyhovovať platným predpisom, normám, respektívne odporúčaniam výrobcu materiálov.

Príprava zmesi

Materiál pripravte nasypaním suchej zmesi do predpísaného množstva vody a ich zmiešaním. Na rozmiešanie zmesi použite pitnú vodu alebo vodu zodpovedajúcu EN 1008. Zmiešanie preveďte pomocou bubnovej miešačky alebo nízkootáčkového vrtuľového miešadla. Rozmiešajte na homogénnu zmes bez hrudiek, nechajte odležať. Potom opäť znovu krátko premiešajte. Pri strojnom spracovaní použite vhodné strojné zariadenie.

Spotreba vody

Množstvo Litr (min.) Litr (max.)
1 kg 0,22 L 0,26 L
25 kg 5,5 L 6,5 L

Miešacie

Doba miešania
5 min
Rýchlosť miešania
800x/min
Prestávka
3 min

Pokyny pre spracovanie

Omietku aplikujte na plochu murárskou lyžicou alebo iným vhodným nástrojom. Potom plochu vyrovnajte nahrubo sťahovacou latou alebo hladítkom do požadovanej roviny. Po zavädnutí omietky plochu vyštrukturujte ztočením hladítka. Minimálna doba zretia jadrovej omietky sa uvažuje 1 deň na 1 mm nanášanej vrstvy. Omietka tvorí podkladovú a vyrovnávaciu vrstvu pre nátery, bez nutnosti aplikácie štukovej omietky. V prípade použitia fasádnej pastovitej alebo minerálne omietky je nutné omietku najskôr opatriť fasádnou stierkou Cemix. Vonkajšia jadrová omietka nesmie zostať v žiadnom prípade dlhodobo neošetrená (najmä cez zimné obdobie).

Hrúbka vrstvy

Minimálna hrúbka vrstvy 5 mm
Odporúčaná hrúbka vrstvy 20 mm
Maximálna hrúbka vrstvy 50 mm

Spotreba

Spotreba od
1.15
Spotreba do
-
Spotreba materiálu v mernej jednotke
kg/m²/mm

Výdatnosť

Spotreba materiálu v Jednotka Výdatnosť
25 kg 20 mm 1,09 m²
1 000 kg 20 mm 43,48 m²

Spracovateľnosť

120 min

Ošetrenie po aplikácií

Po aplikácii je potrebné sa vyhnúť priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu. Chráňte pred mrazom a dažďom. Je zakázané priame zahrievanie povrchu.

Náradie a pokyny na čistenie

Okamžite po ukončení práce umyte vodou. Zaschnuté zvyšky očistite mechanicky.

Technické dáta

Hlavné spojivo Šedý cement
Vyrobené z materiálu Minerálne plnivo, perlit, cement, vápenný hydrát a prísady zlepšujúce spracovateľské a úžitkové vlastnosti malty.
Trieda reakcie na oheň A1
Maximálna veľkosť zrna v mm 0,7
Priľnavosť po uložení v suchu v N/ mm² 0.15
Tepelná vodivosť λ v W(m.K) 0.33
Faktor difúzneho odporu pre vodnú paru (μ) 15
Objemová hmotnosť stvrdnutého materiálu v Kg/m³ od 1100
Objemová hmotnosť stvrdnutého materiálu v Kg/m³ do 1300

Na stiahnutie

Technický list
Karta bezpečnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch
Pracovný postup - Omietanie a murovanie stavieb z betónových skorepinových tvárnic
Pracovný postup - Omietanie drevocementových stavebných systémov
Pracovný postup - Omietanie HERAKLITH stavebných systémov
Pracovný postup - Omietanie pórobetónového musriva
Pracovný postup - Omietanie vápennopieskového muriva
Pracovný postup - Omietanie muriva z pálených tehál a blokov

Môžeme vám pomôcť?

Pokiaľ hľadáte technické poradenstvo, potrebujete poznať bližšie informácie k produktu či radu pri jeho použití, kontaktujte nás.

Zavolajte nám: 0903 566 711

Sme tu pre vás na linke od pondelka do piatku od 7:30 do 15:00.


Máte radšej písomný kontakt? Napíšte nám na email: cemix@cemix.sk alebo vyplňte kontaktný formulár.

Kontaktný formulár

In order to submit the form, please provide your consent to load the reCAPTCHA service first.