2270
LEPIACA STIERKA DISPERZNÁ

Predtým 705

Pružná, odolný proti nárazu a trhlinám

Pre tmavé fasády a namáhané časti fasád

 • Vysoká mechanická odolnosť až do 110J: Zabraňuje poškodeniu ETICS nárazom.
 • Pružná, obsahuje výstužné vlákna : Kompenzuje tepelnú rozťažnosť a obmedzuje tvorbu trhlín. Tiež pre tmavé fasády s väčšími rozmerovými zmenami.
 • Vyrovnávacia hmota na disperznej báze: Pripravená na okamžité použitie.
 • Vynikajúca priľnavosť k minerálnym a dreveným podkladom a mnohým ďalším.
 • Vytvára hladký povrch pre tenkovrstvové finálne pastovité omietky bez nutnosti použitia základných náterov.
 • Vhodná na renováciu ETICS.
 • Pre EPS, MW, XPS. PIR a PUR izolanty.
 • Certifikované v izolačných systémoch Cemixtherm, spĺňa požiadavky EAD a ETA.

Oblasť použitia

 • Exteriér: stena + strop
 • Vnútro: stena + strop

Oblasť vykurovania-chladenia

 • Stena + Strop

Spôsob spracovania

 • Pre ručné spracovanie
 • Vhodné na lepenie zatepľovacích systémov Cemixtherm, s požiadavkou na vysokú mechanickú odolnosť.Pre oblasť soklov a namáhané oblasti pri vchodoch do budov.
 • Vhodné pre stierkovanie nestabilných podkladov.
 • Vhodné pre armovanie konštrukčných a OSB dosiek.
 • Ako podklad pre tenkovrstvové pastovité omietky, bez nutnosti penetrácie.

Cenník

Produkt kód

Balenie

Produkt kód

BC5 705 25 05 00VN

Balenie

25 kg

Predajné miesta

Pokyny na spracovanie

Zistiť viac technických detailov spracovania tohto produktu.

Požiadavky na podklad

Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť pevný, bez uvoľňujúcich sa častíc, zbavený prachu, náterov a zvyškov odformovacích prostriedkov a výkvetov. Musí byť dostatočne drsný, suchý a rovnomerne nasiakavý. Povrch nesmie byť zmrznutý, alebo vodoodpudivý. Podklad musí byť objemovo stabilný a musí mať požadovanú rovinnosť.

Príprava podkladu

V závislosti na nasiakavosti podkladu a klimatických podmienkach je potrebné: Na nasiakavé podklady použi penetráciu Cemix 2613, hladké podklady zdrsnite alebo použi kontaktný mostík Cemix 2620, prípadne Cemix 8040. V prípade neštandardných podkladov upraviť vhodnou metódou na dosiahnutie požadovaných vlastností. Nerovnosti podkladu vyrovnajte vhodnými materiálmi Cemix a nechajte vyschnúť a vyzrieť. Podklad musí vyhovovať platným predpisom, normám, respektíve odporúčaniam výrobcu materiálov.

Príprava zmesi

Zmes je dodávaná v stave pripravenom na použitie. Pred použitím zmes zľahka premiešajte.

Miešacie

Doba miešania
2 min
Rýchlosť miešania
800x/min
Prestávka
3 min

Pokyny pre spracovanie

Pred vykonávaním armovacej vrstvy sa do lepiacej hmoty osadia určené rohové, ukončovacie, napojovacie, dilatačné lišty a zosilňujúce vystuženie (u rohov otvorov, v mieste styku rôznych izolantov atď.) Na povrch izolačných dosiek sa nanesie stierková hmota v predpísanej hrúbke, do zarovnanej vrstvy sa vtlačí armovacia sieťovina, prekryje sa a vyrovná ďalšou vrstvou hmoty. Celková odporúčaná hrúbka výstužnej vrstvy je 3 mm. Výstužná sieť musí byť uložená v 1/2 až 1/3 hrúbky výstužnej vrstvy od vonkajšieho povrchu a prekrytá min. 1 mm vrstvou. Po konečnom vyrovnaní výstužnej vrstvy nesmie byť armovacia sieť obnažená (ani po prebrúsení prípadných nerovností). Takto pripravený podklad slúži pre nanesenie vrchnej omietky.
Spotreba na lepenie izolantu : 2,5 - 4,5 kg/m2
Spotreba na sterkovanie základnej vrstvy : 2,5 - 5,5 kg/m2

Hrúbka vrstvy

Minimálna hrúbka vrstvy 2 mm
Odporúčaná hrúbka vrstvy 3 mm
Maximálna hrúbka vrstvy 4 mm

Spotreba

Spotreba od
5
Spotreba do
10
Spotreba materiálu v mernej jednotke
Kg/m²

Výdatnosť

Spotreba materiálu v Jednotka Výdatnosť
25 kg lepení bodově lepení bodově 7.8 m²
25 kg základní vrstva 3 mm provedení základní vrstvy 7.2 m²

Spracovateľnosť

30 min

Ošetrenie po aplikácií

Po aplikácii je potrebné sa vyhnúť priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu. Chráňte pred mrazom a dažďom. Je zakázané priame zahrievanie povrchu.

Náradie a pokyny na čistenie

Okamžite po ukončení práce umyte vodou. Zaschnuté zvyšky očistite mechanicky.

Technické dáta

Hlavné spojivo Disperzný polymér
Vyrobené z materiálu Minerálne plnivo, vodná polymérna disperzia a špeciálne prísady zlepšujúce spracovateľské a úžitkové vlastnosti malty.
Trieda reakcie na oheň A1
Maximálna veľkosť zrna v mm 0,5
Prídržnosť po suchom skladovaní na izolačnom materiáli v N/mm² 0.08
Priľnavosť po uložení v suchu v N/ mm² 0.25
Prídržnosť po uložení v mokru po 2 hodinách v N/mm² 0.08
Prídržnosť po ulžení v mokru a po 7 h sušenia v N/mm² 0.25
Trvanlivosť 15
Paropriepustnosť V2
Tepelná vodivosť λ v W(m.K) 0.53
Faktor difúzneho odporu pre vodnú paru (μ) 204
Hustota Kg/m³ 1550

Na stiahnutie

Technický list
Karta bezpečnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch

Môžeme vám pomôcť?

Pokiaľ hľadáte technické poradenstvo, potrebujete poznať bližšie informácie k produktu či radu pri jeho použití, kontaktujte nás.

Zavolajte nám: 0903 566 711

Sme tu pre vás na linke od pondelka do piatku od 7:30 do 15:00.


Máte radšej písomný kontakt? Napíšte nám na email: cemix@cemix.sk alebo vyplňte kontaktný formulár.

Kontaktný formulár

In order to submit the form, please provide your consent to load the reCAPTCHA service first.