2790
MOZAIKOVÁ OMIETKA

Predtým Mozaiková omietka

Dekoratívna omietka s vysokou odolnosťou

Odolnosť vode a mechanickému poškodeniu

 • Dekoratívna, ale odolná povrchová úprava vysoko mechanicky namáhaných plôch, napr. schodísk, chodieb, podmuroviek plotov a oporných múrov.
 • Vysoko vodoodpudivá: Odolná voči poveternostným vplyvom a vlhkosti. Pre sokle.
 • Vysoko flexibilná: Na akrylátovej báze pre kompenzáciu poškodení spôsobených nárazmi alebo tepelnou rozťažnosťou.
 • Na aplikáciu na všetky typy podkladov.
 • Ľahko spracovateľná vďaka veľkosti zŕn.
 • Je možné aplikovať pri nízkych teplotách v rozmedzí +1 až +10 °C s prísadou COOL.
 • K dispozícii v 39 farebných kombináciách a 9 jednofarebných odtieňoch.

Oblasť použitia

 • Exteriér: stena + strop
 • Vnútro: stena + strop

Spôsob spracovania

 • Pre ručné spracovanie
 • Ako konečná povrchová úprava zateplených a nezateplených plôch v soklových častiach budov.
 • Na vysoko namáhané plochy ako sú sokle schodísk a chodieb.

Cenník

Farba

Produkt kód

Balenie

Farba

Mozaika100

Produkt kód

BCP M00 15 16 00V

Balenie

15 kg

Farba

Mozaika101

Produkt kód

BCP M01 15 16 00V

Balenie

15 kg

Farba

Mozaika102

Produkt kód

BCP M02 15 16 00V

Balenie

15 kg

Farba

Mozaika103

Produkt kód

BCP M03 15 16 00V

Balenie

15 kg

Farba

Mozaika104

Produkt kód

BCP M04 15 16 00V

Balenie

15 kg

Farba

Mozaika106

Produkt kód

BCP M06 15 16 00V

Balenie

15 kg

Farba

Mozaika107

Produkt kód

BCP M07 15 16 00V

Balenie

15 kg

Farba

Mozaika110

Produkt kód

BCP M10 15 16 00V

Balenie

15 kg

Farba

Mozaika111

Produkt kód

BCP M11 15 16 00V

Balenie

15 kg

Farba

Mozaika213

Produkt kód

BCP M13 15 16 00V

Balenie

15 kg

Farba

Mozaika214

Produkt kód

BCP M14 15 16 00V

Balenie

15 kg

Farba

Mozaika215

Produkt kód

BCP M15 15 16 00V

Balenie

15 kg

Farba

Mozaika216

Produkt kód

BCP M16 15 16 00V

Balenie

15 kg

Farba

Mozaika217

Produkt kód

BCP M17 15 16 00V

Balenie

15 kg

Farba

Mozaika218

Produkt kód

BCP M18 15 16 00V

Balenie

15 kg

Farba

Mozaika219

Produkt kód

BCP M19 15 16 00V

Balenie

15 kg

Farba

Mozaika220

Produkt kód

BCP M20 15 16 00V

Balenie

15 kg

Farba

Mozaika221

Produkt kód

BCP M21 15 16 00V

Balenie

15 kg

Farba

Mozaika222

Produkt kód

BCP M22 15 16 00V

Balenie

15 kg

Farba

Mozaika223

Produkt kód

BCP M23 15 16 00V

Balenie

15 kg

Farba

Mozaika224

Produkt kód

BCP M24 15 16 00V

Balenie

15 kg

Farba

Mozaika225

Produkt kód

BCP M25 15 16 00V

Balenie

15 kg

Farba

Mozaika226

Produkt kód

BCP M26 15 16 00V

Balenie

15 kg

Farba

Mozaika227

Produkt kód

BCP M27 15 16 00V

Balenie

15 kg

Farba

Mozaika228

Produkt kód

BCP M28 15 16 00V

Balenie

15 kg

Farba

Mozaika229

Produkt kód

BCP M29 15 16 00V

Balenie

15 kg

Farba

Mozaika230

Produkt kód

BCP M30 15 16 00V

Balenie

15 kg

Farba

Mozaika231

Produkt kód

BCP M31 15 16 00V

Balenie

15 kg

Farba

Mozaika232

Produkt kód

BCP M32 15 16 00V

Balenie

15 kg

Farba

Mozaika233

Produkt kód

BCP M33 15 16 00V

Balenie

15 kg

Farba

Mozaika234

Produkt kód

BCP M34 15 16 00V

Balenie

15 kg

Farba

Mozaika235

Produkt kód

BCP M35 15 16 00V

Balenie

15 kg

Farba

Mozaika371

Produkt kód

BCP M71 15 16 00V

Balenie

15 kg

Farba

Mozaika372

Produkt kód

BCP M72 15 16 00V

Balenie

15 kg

Farba

Mozaika373

Produkt kód

BCP M73 15 16 00V

Balenie

15 kg

Farba

Mozaika374

Produkt kód

BCP M74 15 16 00V

Balenie

15 kg

Farba

Mozaika375

Produkt kód

BCP M75 15 16 00V

Balenie

15 kg

Farba

Mozaika376

Produkt kód

BCP M76 15 16 00V

Balenie

15 kg

Farba

Mozaika377

Produkt kód

BCP M77 15 16 00V

Balenie

15 kg

Farba

Mozaika378

Produkt kód

BCP M78 15 16 00V

Balenie

15 kg

Farba

Mozaika86

Produkt kód

BCP M86 15 16 00V

Balenie

15 kg

Farba

Mozaika87

Produkt kód

BCP M87 15 16 00V

Balenie

15 kg

Farba

Mozaika94

Produkt kód

BCP M94 15 16 00V

Balenie

15 kg

Farba

Mozaika95

Produkt kód

BCP M95 15 16 00V

Balenie

15 kg

Farba

Mozaika97

Produkt kód

BCP M97 15 16 00V

Balenie

15 kg

Farba

Mozaika98

Produkt kód

BCP M98 15 16 00V

Balenie

15 kg

Farba

Mozaika99

Produkt kód

BCP M99 15 16 00V

Balenie

15 kg

Farba

mozaika212

Produkt kód

BCP M12 15 16 00V

Balenie

15 kg

Farba

Mozaika100

Produkt kód

BCP M00 25 16 00V

Balenie

25 kg

Farba

Mozaika101

Produkt kód

BCP M01 25 16 00V

Balenie

25 kg

Farba

Mozaika102

Produkt kód

BCP M02 25 16 00V

Balenie

25 kg

Farba

Mozaika103

Produkt kód

BCP M03 25 16 00V

Balenie

25 kg

Farba

Mozaika104

Produkt kód

BCP M04 25 16 00V

Balenie

25 kg

Farba

Mozaika106

Produkt kód

BCP M06 25 16 00V

Balenie

25 kg

Farba

Mozaika107

Produkt kód

BCP M07 25 16 00V

Balenie

25 kg

Farba

Mozaika110

Produkt kód

BCP M10 25 16 00V

Balenie

25 kg

Farba

Mozaika111

Produkt kód

BCP M11 25 16 00V

Balenie

25 kg

Farba

Mozaika213

Produkt kód

BCP M13 25 16 00V

Balenie

25 kg

Farba

Mozaika214

Produkt kód

BCP M14 25 16 00V

Balenie

25 kg

Farba

Mozaika215

Produkt kód

BCP M15 25 16 00V

Balenie

25 kg

Farba

Mozaika216

Produkt kód

BCP M16 25 16 00V

Balenie

25 kg

Farba

Mozaika217

Produkt kód

BCP M17 25 16 00V

Balenie

25 kg

Farba

Mozaika218

Produkt kód

BCP M18 25 16 00V

Balenie

25 kg

Farba

Mozaika219

Produkt kód

BCP M19 25 16 00V

Balenie

25 kg

Farba

Mozaika220

Produkt kód

BCP M20 25 16 00V

Balenie

25 kg

Farba

Mozaika221

Produkt kód

BCP M21 25 16 00V

Balenie

25 kg

Farba

Mozaika222

Produkt kód

BCP M22 25 16 00V

Balenie

25 kg

Farba

Mozaika223

Produkt kód

BCP M23 25 16 00V

Balenie

25 kg

Farba

Mozaika224

Produkt kód

BCP M24 25 16 00V

Balenie

25 kg

Farba

Mozaika225

Produkt kód

BCP M25 25 16 00V

Balenie

25 kg

Farba

Mozaika226

Produkt kód

BCP M26 25 16 00V

Balenie

25 kg

Farba

Mozaika227

Produkt kód

BCP M27 25 16 00V

Balenie

25 kg

Farba

Mozaika228

Produkt kód

BCP M28 25 16 00V

Balenie

25 kg

Farba

Mozaika229

Produkt kód

BCP M29 25 16 00V

Balenie

25 kg

Farba

Mozaika230

Produkt kód

BCP M30 25 16 00V

Balenie

25 kg

Farba

Mozaika231

Produkt kód

BCP M31 25 16 00V

Balenie

25 kg

Farba

Mozaika232

Produkt kód

BCP M32 25 16 00V

Balenie

25 kg

Farba

Mozaika233

Produkt kód

BCP M33 25 16 00V

Balenie

25 kg

Farba

Mozaika234

Produkt kód

BCP M34 25 16 00V

Balenie

25 kg

Farba

Mozaika235

Produkt kód

BCP M35 25 16 00V

Balenie

25 kg

Farba

Mozaika371

Produkt kód

BCP M71 25 16 00V

Balenie

25 kg

Farba

Mozaika372

Produkt kód

BCP M72 25 16 00V

Balenie

25 kg

Farba

Mozaika373

Produkt kód

BCP M73 25 16 00V

Balenie

25 kg

Farba

Mozaika374

Produkt kód

BCP M74 25 16 00V

Balenie

25 kg

Farba

Mozaika375

Produkt kód

BCP M75 25 16 00V

Balenie

25 kg

Farba

Mozaika376

Produkt kód

BCP M76 25 16 00V

Balenie

25 kg

Farba

Mozaika377

Produkt kód

BCP M77 25 16 00V

Balenie

25 kg

Farba

Mozaika378

Produkt kód

BCP M78 25 16 00V

Balenie

25 kg

Farba

Mozaika86

Produkt kód

BCP M86 25 16 00V

Balenie

25 kg

Farba

Mozaika87

Produkt kód

BCP M87 25 16 00V

Balenie

25 kg

Farba

Mozaika94

Produkt kód

BCP M94 25 16 00V

Balenie

25 kg

Farba

Mozaika95

Produkt kód

BCP M95 25 16 00V

Balenie

25 kg

Farba

Mozaika97

Produkt kód

BCP M97 25 16 00V

Balenie

25 kg

Farba

Mozaika98

Produkt kód

BCP M98 25 16 00V

Balenie

25 kg

Farba

Mozaika99

Produkt kód

BCP M99 25 16 00V

Balenie

25 kg

Farba

mozaika212

Produkt kód

BCP M12 25 16 00V

Balenie

25 kg

Predajné miesta

Pokyny na spracovanie

Zistiť viac technických detailov spracovania tohto produktu.

Požiadavky na podklad

Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť pevný, bez uvoľňujúcich sa častíc, zbavený prachu, náteru, zvyškov odformovacích prostriedkov a výkvetov. Musí byť dostatočne drsný, suchý a rovnomerne nasiakavý. Povrch nesmie byť zmrznutý, alebo vodoodpudivý. Podklad musí byť objemovo stabilný. Musia byť vykonané opatrenia proti vzlínajúcej vlhkosti.

Príprava podkladu

Podklad je nutné pred aplikáciou omietky ošetriť penetráciou 2620. V závislosti na nasiakavosti podkladu a klimatických podmienkach je potrebné na silne savé podklady použiť hĺbkovú penetráciu Cemix 2614 Cemix a následne penetráciu pod pastovité omietky Cemix 2620. Podklady s vyššou nasiakavosťou sa penetrujú 2x (1.náter penetráciou riedenou 1:1 s vodou, 2.náter neriedenou penetráciou). Hladké podklady zdrsniť alebo použiť kontaktný mostík Cemix 8040. V prípade neštandardných podkladov upraviť vhodnou metódou na dosiahnutie požadovaných vlastností. Nerovnosti podkladu vyrovnať vhodnými materiálmi Cemix a nechať vyschnú a vyzrieť. Podklad musí vyhovovať platným predpisom, normám, respektíve odporúčaniam výrobcu materiálov.

Príprava zmesi

Omietku pred použitím dôkladne premiešajte pomocou nízkootáčkového miešadla s vhodným nástavcom. Konzistenciu omietky môžete upraviť v závislosti na aplikačných podmienkach a sýtosti odtieňa pridaním max. 0,5% pitnej vody alebo vody zodpovedajúcej EN 1008.

Miešacie

Doba miešania
2 min
Rýchlosť miešania
800x/min

Pokyny pre spracovanie

Omietku aplikujte na plochu nerezovým hladítkom alebo iným vhodným nástrojom na 1,5 násobku hrúbky zrna a povrch uhlaďte.
Spotreba: 2.0 mm (odtieň 103) - 6,5kg/m2
1.6 mm (ostatné odtiene) - 5kg/m2

Hrúbka vrstvy

Minimálna hrúbka vrstvy 2,4 mm
Maximálna hrúbka vrstvy 3 mm

Spotreba

Spotreba od
5
Spotreba do
6.5
Spotreba materiálu v mernej jednotke
Kg/m²

Ošetrenie po aplikácií

Po aplikácii sa treba vyhnúť priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu. Chráňte pred mrazom a dažďom. Je zakázané priame zahrievanie povrchu. Pri bežných podmienkach omietka vytvrdzuje do 24 hodín.

Náradie a pokyny na čistenie

Okamžite po ukončení práce umyte vodou. Zaschnuté zvyšky očistite mechanicky.

Technické dáta

Hlavné spojivo Disperzný polymér
Vyrobené z materiálu Akrylátová disperzia, minerálne plnivá a zušľachťujúce prísady.
Trieda reakcie na oheň A2 - s1
Priľnavosť po uložení v suchu v N/ mm² 0.3
Priepustnosť vody v kvapalnej fáze W3
Paropriepustnosť V2
Tepelná vodivosť λ v W(m.K) 0.26
Faktor difúzneho odporu pre vodnú paru (μ) 204

Na stiahnutie

Technický list
Karta bezpečnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch

Môžeme vám pomôcť?

Pokiaľ hľadáte technické poradenstvo, potrebujete poznať bližšie informácie k produktu či radu pri jeho použití, kontaktujte nás.

Zavolajte nám: 0903 566 711

Sme tu pre vás na linke od pondelka do piatku od 7:30 do 15:00.


Máte radšej písomný kontakt? Napíšte nám na email: cemix@cemix.sk alebo vyplňte kontaktný formulár.

Kontaktný formulár

In order to submit the form, please provide your consent to load the reCAPTCHA service first.