2710
FLEXI ŠTUK S VLÁKNOM

Predtým 043 b

Prináša kreativitu do plastických povrchov.

Podčiarkne vašu individualitu.

 • Flexibilné s vláknom: Redukujúce trhliny.
 • 0,7mm: jednoducho vyhladiteľná.
 • Plastický: Ľahko tvarovateľný mnohými spôsobmi na vytváranie jedinečných povrchových vzorov.
 • Stabilný: Pri práci s materiálom si zachováva svoj tvar.
 • Silná priľnavosť, ideálna na renováciu neznámych alebo problematických podkladov.
 • Ľahko sa vyhladzuje vďaka svojej zrnitostnej krivke.
 • Vysoko pružný, redukuje trhliny, schopný tepelnej rozťažnosti pri montáži na ETICS.
 • Difúzne otvorený: Priepustný pre vodnú paru.
 • Ideálna biela farba.
 • CS III: vysoko odolný povrch.

Oblasť použitia

 • Exteriér: stena + strop
 • Vnútro: stena + strop
 • Paropriepustné

Oblasť vykurovania-chladenia

 • Stena + Strop

Spôsob spracovania

 • Pre ručné spracovanie
 • Pre povrchovú úpravu jadrových omietok na stenách a stropoch. Pre vnútorné a vonkajšie prostredie. Pre zjednotenie štruktúry povrchu. Pre kreatívne techniky.

Cenník

Produkt kód

Balenie

Produkt kód

BC3 043 25 07 02VN

Balenie

25 kg

Predajné miesta

Pokyny na spracovanie

Zistiť viac technických detailov spracovania tohto produktu.

Požiadavky na podklad

Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť pevný, bez uvoľňujúcich sa častíc, zbavený prachu, náterov a zvyškov odformovacích prostriedkov a výkvetov. Musí byť dostatočne drsný, suchý a rovnomerne nasiakavý. Povrch nesmie byť zmrznutý, alebo vodoodpudivý. Podklad musí byť objemovo stabilný.

Príprava podkladu

V závislosti od nasiakavosti podkladu a klimatických podmienok je potrebné podklad ošetriť zodpovedajúcou penetráciou. Pri použití na jadrovú omietku bude použitá penetrácia 2613 Cemix. Pre silne savé podklady bude použitá hĺbková penetrácia 2614 Cemix. Podklady s vyššou nasiakavosťou sa penetrujú 2x (1.náter penetráciou riedenou 1:1 s vodou, 2.náter neriedenou penetráciou). Pri použití omietky ako finálnej vrstvy na zatepľovacie systémy bude na stierkovú vrstvu použitá penetrácia pod pastovité omietky 2610 Cemix. Hladké podklady zdrsniť alebo použiť kontaktný mostík 8040 Cemix. V prípade neštandardných podkladov upraviť vhodnou metódou na dosiahnutie požadovaných vlastností. Nerovnosti podkladu vyrovnať vhodnými materiálmi Cemix a nechať vyschnú a vyzrieť. Podklad musí vyhovovať platným predpisom, normám, respektíve odporúčaniam výrobcu materiálov.

Príprava zmesi

Materiál pripravte nasypaním suchej zmesi do predpísaného množstva vody a ich zmiešaním. Na rozmiešanie zmesi použite pitnú vodu alebo vodu zodpovedajúcu EN 1008. Zmiešanie preveďte pomocou bubnovej miešačky alebo nízkootáčkového vrtuľového miešadla. Rozmiešajte na homogénnu zmes bez hrudiek, nechajte odležať. Potom opäť znovu krátko premiešajte. Pri strojnom spracovaní použite vhodné strojné zariadenie.

Spotreba vody

Množstvo Litr (min.) Litr (max.)
1 kg 0,25 L 0,29 L
25 kg 6,25 L 7,25 L

Miešacie

Doba miešania
5 min
Rýchlosť miešania
800x/min
Prestávka
3 min

Pokyny pre spracovanie

Omietku aplikujte na plochu nerezovým hladítkom alebo iným vhodným nástrojom. Uhlaďte do požadovanej roviny v rovnomernej min. vrstve. Po zavädnutí omietky plochu stočte filcovým a následne molitanovým hladítkom za súčasného skrápania vodou. (docielite rovnomerný vzhľad povrchu).
Na dosiahnutie lepšieho vzhľadu omietky aplikujte omietku v dvoch vrstvách. Po zavädnutí povrchu prvej vrstvy naneste druhú vrstvu v hrúbke 1 mm. Po zavädnutí omietky plochu stočte filcovým a následne molitanovým hladítkom za súčasného skrápania vodou.
Pri kreatívnych technikách a reliéfoch (napr. vlnky, zuby, apod.) je aplikačná hrúbka lokálne až 15 mm. U týchto techník omietku štruktúrujte do požadovaného tvaru. Omietka tvorí podkladnú vrstvu na nátery Cemix. Vo vonkajšom prostredí nesmie omietka zostať v žiadnom prípade dlhodobo neošetrená (najmä cez zimné obdobie).

Hrúbka vrstvy

Minimálna hrúbka vrstvy 3 mm
Odporúčaná hrúbka vrstvy 4 mm
Maximálna hrúbka vrstvy 5 mm

Spotreba

Spotreba od
1.3
Spotreba do
-
Spotreba materiálu v mernej jednotke
kg/m²/mm

Výdatnosť

Spotreba materiálu v Jednotka Výdatnosť
25 kg 4 mm 4,81 m²

Spracovateľnosť

180 min

Ošetrenie po aplikácií

Po aplikácii je potrebné sa vyhnúť priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu. Chráňte pred mrazom a dažďom. Je zakázané priame zahrievanie povrchu.

Náradie a pokyny na čistenie

Okamžite po ukončení práce umyte vodou. Zaschnuté zvyšky očistite mechanicky.

Technické dáta

Hlavné spojivo Biely cement
Vyrobené z materiálu Minerálne plnivo, vápenný hydrát, špeciálne alkalivzdorné výstužné vlákna, redispergovateľný polymér, prísady zlepšujúce spracovateľské a úžitkové vlastnosti malty.
Trieda reakcie na oheň A1
Maximálna veľkosť zrna v mm 0,7
Priľnavosť po uložení v suchu v N/ mm² 0.3
Absorpcia vody W1
Tepelná vodivosť λ v W(m.K) 0.49
Faktor difúzneho odporu pre vodnú paru (μ) 20
Objemová hmotnosť stvrdnutého materiálu v Kg/m³ od 1350
Objemová hmotnosť stvrdnutého materiálu v Kg/m³ do 1550

Na stiahnutie

Technický list
Karta bezpečnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch

Môžeme vám pomôcť?

Pokiaľ hľadáte technické poradenstvo, potrebujete poznať bližšie informácie k produktu či radu pri jeho použití, kontaktujte nás.

Zavolajte nám: 0903 566 711

Sme tu pre vás na linke od pondelka do piatku od 7:30 do 15:00.


Máte radšej písomný kontakt? Napíšte nám na email: cemix@cemix.sk alebo vyplňte kontaktný formulár.

Kontaktný formulár

In order to submit the form, please provide your consent to load the reCAPTCHA service first.