2720
MINERÁLNA OMIETKA

Predtým Do vypredania zásob. Nahradené produktom 2729.

Výborne paropriepustná, prevencia rias

V prírodnej bielej farbe

 • Certifikované na použitie v systéme ETICS, čo umožňuje získať štátne dotácie. Vhodné na použitie v tepelne izolovaných obytných domoch.
 • Na vytváranie dekoratívnych povrchov: Ryhovaná alebo zatieraná štruktúra.
 • Na minerálnej báze: S vysokou hodnotou pH na obmedzenie rastu rias.
 • Odpudzuje vodu: Zachováva murivo suché.
 • Vynikajúca paropriepustnosť: pre dobrú klímu v miestnosti.
 • Finálna omietka pre exteriér aj interiér, na vnútorné zateplenie.
 • Prírodne biela farba: Ideálny podklad pre neskoršie nátery.
 • Vysoká pevnosť: 6 MPa.

Oblasť použitia

 • Exteriér: stena + strop
 • Vnútro: stena + strop
 • Paropriepustné

Spôsob spracovania

 • Pre ručné a strojové spracovanie
 • Na konečnú úpravu kontaktných zateplených fasád. Na fasády a dekoratívne povrchy v interiéri. Na povrchovú úpravu sanačných omietok.

Cenník

Štruktúra povrchu

Produkt kód

Balenie

Štruktúra povrchu

K1,2

Produkt kód

BC8 438 25 1Z 0BVN

Balenie

25 kg

Štruktúra povrchu

K2

Produkt kód

BC8 438 25 2Z 0BVN

Balenie

25 kg

Štruktúra povrchu

R2

Produkt kód

BC8 438 25 2R 0BVN

Balenie

25 kg

Predajné miesta

Pokyny na spracovanie

Zistiť viac technických detailov spracovania tohto produktu.

Požiadavky na podklad

Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť pevný, bez uvoľňujúcich sa častíc, zbavený prachu, náterov a zvyškov odformovacích prostriedkov a výkvetov. Musí byť dostatočne drsný, suchý a rovnomerne nasiakavý. Povrch nesmie byť zmrznutý, alebo vodoodpudivý. Podklad musí byť objemovo stabilný a mať požadovanú rovinnosť.

Príprava podkladu

Podklad je nutné pred aplikáciou omietky ošetriť penetráciou 2610 alebo 2611 Cemix. Pri požiadavke na vysokú paropriepustnosť podkladu bude použitá penetrácia 2612. V závislosti na nasiakavosti podkladu a klimatických podmienkach je potrebné na silne savé podklady použiť hĺbkovú penetráciu 2614 Cemix a následne penetráciu pod pastovité omietky 2610 alebo 2611 Cemix. Podklady s vyššou nasiakavosťou sa penetrujú 2x (1.náter penetráciou riedenou 1:1 s vodou, 2.náter neriedenou penetráciou). Hladké podklady zdrsniť alebo použiť kontaktný mostík 8040 Cemix. V prípade neštandardných podkladov upraviť vhodnou metódou na dosiahnutie požadovaných vlastností. Nerovnosti podkladu vyrovnať vhodnými materiálmi Cemix a nechať vyschnú a vyzrieť. Podklad musí vyhovovať platným predpisom, normám, respektíve odporúčaniam výrobcu materiálov.

Príprava zmesi

Materiál pripravte nasypaním suchej zmesi do predpísaného množstva vody a ich zmiešaním. Na rozmiešanie zmesi použite pitnú vodu alebo vodu zodpovedajúcu EN 1008. Zmiešanie preveďte pomocou nízkootáčkového miešadla. Rozmiešajte na homogénnu zmes bez hrudiek, nechajte odležať. Potom opäť znovu krátko premiešajte. Pri strojnom spracovaní použite vhodné strojné zariadenie.

Spotreba vody

Množstvo Litr (min.) Litr (max.)
1 kg 0,22 L 0,25 L
25 kg 5,5 L 6,25 L

Miešacie

Doba miešania
5 min
Rýchlosť miešania
800x/min
Prestávka
3 min

Pokyny pre spracovanie

Materiál nanášajte na vopred pripravený podklad v hrúbke zrna pomocou hladítka z nehrdzavejúcej ocele. Po chvíli štruktúrujte povrch do požadovanej štruktúry pomocou PVC hladítka.

Omietku nanášajte na povrch pomocou nerezového hladítka alebo iného vhodného nástroja. Vyhlaďte do hrúbky zrna. Následne za občasného čistenia hladidla štruktúrujte povrch krúživým pohybom hladidla pri zatieranej štruktúre. Ťahmi v smere požadovaných rýh pri rýhovanej štruktúre. Pri strojovej aplikácii sa omietka nanáša pomocou pištole v rovnomernej vrstve bez ďalších úprav.

Hrúbka vrstvy

Minimálna hrúbka vrstvy 1,2 mm
Maximálna hrúbka vrstvy 2 mm

Spotreba

Spotreba od
1.8
Spotreba do
2.9
Spotreba materiálu v mernej jednotke
kg/m²/vrstva

Spotreba omietok

struktura zrnitosť Min. spotreba v kg na m²
K1,2 1,2 mm 1.80
K2 2,0 mm 2.90
R2 2,0 mm 2.20

Spracovateľnosť

180 min

Ošetrenie po aplikácií

Po aplikácii by sa malo zabrániť priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhkosti a prievanu. Chráňte pred mrazom a dažďom. Priame zahrievanie povrchu je zakázané.
Po vytvrdnutí omietky sa musí vonkajší povrch natrieť fasádnym náterom Cemix.

Náradie a pokyny na čistenie

Okamžite po ukončení práce umyte vodou. Zaschnuté zvyšky očistite mechanicky.

Referencie


Technické dáta

Hlavné spojivo Biely cement
Vyrobené z materiálu Kamenivo, vápenný hydrát, biely cement, redispergovateľný polymér, prísady zlepšujúce spracovateľské a úžitkové vlastnosti omietky.
Trieda reakcie na oheň A1
Priľnavosť po uložení v suchu v N/ mm² 0.3
Priepustnosť vody v kvapalnej fáze W3
Tepelná vodivosť λ v W(m.K) 0.66
Faktor difúzneho odporu pre vodnú paru (μ) 20
Objemová hmotnosť stvrdnutého materiálu v Kg/m³ od 1550
Objemová hmotnosť stvrdnutého materiálu v Kg/m³ do 1750

Na stiahnutie

Technický list
Karta bezpečnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch

Môžeme vám pomôcť?

Pokiaľ hľadáte technické poradenstvo, potrebujete poznať bližšie informácie k produktu či radu pri jeho použití, kontaktujte nás.

Zavolajte nám: 0903 566 711

Sme tu pre vás na linke od pondelka do piatku od 7:30 do 15:00.


Máte radšej písomný kontakt? Napíšte nám na email: cemix@cemix.sk alebo vyplňte kontaktný formulár.

Kontaktný formulár

In order to submit the form, please provide your consent to load the reCAPTCHA service first.