2799
BRIZOLIT

Predtým 508

Prírodná omietka s hrubou štruktúrou

Tradičná, farebná, s leskom

 • Tradičná minerálna omietka s atraktívnym vzhľadom.
 • S hydrofilným účinkom: veľmi rýchle schnutie. Zabraňuje rastu plesní a rias.
 • S možnosťou dvoch povrchových štruktúr.
 • K dispozícii v prírodnej bielej, 16 farbách a so sľudovým efektom.

Oblasť použitia

 • Exteriér: stena + strop
 • Vnútro: stena + strop
 • Vhodné pre pamiatky a historické objekty
 • Paropriepustné

Spôsob spracovania

 • Pre ručné a strojové spracovanie
 • Na konečnú povrchovú úpravu fasád.
 • Pre novostavby a rekonštrukcie.
 • Pre historické budovy.
 • Pre štrukturálny vzhľad.

Cenník

Farba

Prílatková skupina

Produkt kód

Balenie

Farba

Prírodná + sľuda

Prílatková skupina

0

Produkt kód

BC8 508 25 40 02VN

Balenie

25 kg

Farba

Prírodný

Prílatková skupina

0

Produkt kód

BC8 508 25 40 00VN

Balenie

25 kg

Farba

Marhuľa

Prílatková skupina

1

Produkt kód

BC8 508 25 40 0CVN_apricot

Balenie

25 kg

Farba

Marhuľa + sľuda

Prílatková skupina

1

Produkt kód

BC8 508 25 40 03VN_apricot_m

Balenie

25 kg

Farba

Trstina

Prílatková skupina

1

Produkt kód

BC8 508 25 40 0CVN_cane

Balenie

25 kg

Farba

Trstina + sľuda

Prílatková skupina

1

Produkt kód

BC8 508 25 40 03VN_cane_m

Balenie

25 kg

Farba

Kardamón + sľuda

Prílatková skupina

1

Produkt kód

BC8 508 25 40 03VN_cardamon_m

Balenie

25 kg

Farba

Kardamón

Prílatková skupina

1

Produkt kód

BC8 508 25 40 0CVN_cardamon

Balenie

25 kg

Farba

Fenikel

Prílatková skupina

1

Produkt kód

BC8 508 25 40 0CVN_fennel

Balenie

25 kg

Farba

Fenikel + sľuda

Prílatková skupina

1

Produkt kód

BC8 508 25 40 03VN_fennel_m

Balenie

25 kg

Farba

Zázvor

Prílatková skupina

1

Produkt kód

BC8 508 25 40 0CVN_ginger

Balenie

25 kg

Farba

Zázvor + sľuda

Prílatková skupina

1

Produkt kód

BC8 508 25 40 03VN_ginger_m

Balenie

25 kg

Farba

Med

Prílatková skupina

1

Produkt kód

BC8 508 25 40 0CVN_honey

Balenie

25 kg

Farba

Med + sľuda

Prílatková skupina

1

Produkt kód

BC8 508 25 40 03VN_honey_m

Balenie

25 kg

Farba

Horčica

Prílatková skupina

1

Produkt kód

BC8 508 25 40 0CVN_mustard

Balenie

25 kg

Farba

Horčica + sľuda

Prílatková skupina

1

Produkt kód

BC8 508 25 40 03VN_mustard_m

Balenie

25 kg

Farba

Korenie + sľuda

Prílatková skupina

1

Produkt kód

BC8 508 25 40 03VN_pepper_m

Balenie

25 kg

Farba

Korenie

Prílatková skupina

1

Produkt kód

BC8 508 25 40 0CVN_pepper

Balenie

25 kg

Farba

Chilli

Prílatková skupina

2

Produkt kód

BC8 508 25 40 0DVN_chilli

Balenie

25 kg

Farba

Chilli + sľuda

Prílatková skupina

2

Produkt kód

BC8 508 25 40 04VN_chilli_m

Balenie

25 kg

Farba

Škorica

Prílatková skupina

2

Produkt kód

BC8 508 25 40 0DVN_cinnamon

Balenie

25 kg

Farba

Škorica + sľuda

Prílatková skupina

2

Produkt kód

BC8 508 25 40 04VN_cinnamon_m

Balenie

25 kg

Farba

Jazmín + sľuda

Prílatková skupina

2

Produkt kód

BC8 508 25 40 04VN_jasmine_m

Balenie

25 kg

Farba

Jazmín

Prílatková skupina

2

Produkt kód

BC8 508 25 40 0DVN_jasmine

Balenie

25 kg

Farba

Mäta

Prílatková skupina

2

Produkt kód

BC8 508 25 40 0DVN_mint

Balenie

25 kg

Farba

Mäta + sľuda

Prílatková skupina

2

Produkt kód

BC8 508 25 40 04VN_mint_m

Balenie

25 kg

Farba

Mak + sľuda

Prílatková skupina

2

Produkt kód

BC8 508 25 40 04VN_poppy_m

Balenie

25 kg

Farba

Mak

Prílatková skupina

2

Produkt kód

BC8 508 25 40 0DVN_poppy

Balenie

25 kg

Farba

Badián

Prílatková skupina

2

Produkt kód

BC8 508 25 40 0DVN_star_anise

Balenie

25 kg

Farba

Badián + sľuda

Prílatková skupina

2

Produkt kód

BC8 508 25 40 04VN_staranise_m

Balenie

25 kg

Farba

Vanilka

Prílatková skupina

2

Produkt kód

BC8 508 25 40 0DVN_vanilla

Balenie

25 kg

Farba

Vanilka + sľuda

Prílatková skupina

2

Produkt kód

BC8 508 25 40 04VN_vanilla_m

Balenie

25 kg

Farba

Wasabi + sľuda

Prílatková skupina

2

Produkt kód

BC8 508 25 40 04VN_wasabi_m

Balenie

25 kg

Farba

Wasabi

Prílatková skupina

2

Produkt kód

BC8 508 25 40 0DVN_wasabi

Balenie

25 kg

Predajné miesta

Pokyny na spracovanie

Zistiť viac technických detailov spracovania tohto produktu.

Požiadavky na podklad

Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť pevný, bez uvoľňujúcich sa častíc, zbavený prachu, náteru, zvyškov odformovacích prostriedkov a výkvetov. Musí byť dostatočne drsný, suchý a rovnomerne nasiakavý. Povrch nesmie byť zmrznutý, alebo vodoodpudivý. Podklad musí byť objemovo stabilný a musí mať požadovanú rovinnosť.

Príprava podkladu

V závislosti od nasiakavosti podkladu a klimatických podmienok je potrebné savý podklad ošetriť penetráciou 2613 Cemix. Pre silne savé podklady bude použitá hĺbková penetrácia 2614 Cemix. Podklady s vyššou nasiakavosťou sa penetrujú 2x (1.náter penetráciou riedenou 1:1 s vodou, 2.náter neriedenou penetráciou). Hladké podklady zdrsniť alebo použiť kontaktný mostík 8040 Cemix. V prípade neštandardných podkladov upraviť vhodnou metódou na dosiahnutie požadovaných vlastností. Nerovnosti podkladu vyrovnať vhodnými materiálmi Cemix a nechať vyschnú a vyzrieť. Podklad musí vyhovovať platným predpisom, normám, respektíve odporúčaniam výrobcu materiálov.

Príprava zmesi

Materiál pripravte vsypaním suchej zmesi do predpísaného množstva vody a jej zmiešaním. Na rozmiešanie zmesi použite pitnú vodu alebo vodu zodpovedajúcu EN 1008. Zmiešanie vykonajte pomocou bubnovej miešačky, alebo za pomoci nízkootáčkového vrtuľového miešadla v závislosti na požadovanom množstve. Rozmiešajte na homogénnu zmes bez hrudiek, nechajte odležať. Potom opäť znova krátko premiešajte. Pri strojnom spracovaní použite vhodné strojné zariadenie. Na ucelenej ploche je nutné premiešavať jednotlivé balenia vo väčšej nádobe a použiť materiál z jednej výrobnej šarže.

Spotreba vody

Množstvo Litr (min.) Litr (max.)
1 kg 0,16 L 0,2 L
25 kg 4 L 5 L

Miešacie

Doba miešania
5 min
Rýchlosť miešania
800x/min
Prestávka
3 min

Pokyny pre spracovanie

Škrabaná aplikácia:
Materiál nahadzujte na pripravený matne vlhký podklad murárskou lyžicou, alebo pomocou príslušného nástroja. Plochu následne zarovnajte sťahovacou latou, prípadne dorovnajte novodurovým alebo nerezovým hladítkom. Vrstvu nechajte zavädnúť (závisí od klimatických podmienok) a škrabte oceľovou škrabkou (vždy jedným smerom) do vytvorenia rovnomernej štruktúry a rovinnosti plochy.
Striekaná aplikácia:
Na striekanú aplikáciu použite vhodné strojové zariadenie. (napr. špeciálne ručné omietačky (mlynček) na brizolit) Po aplikácii sa povrch ďalej neupravuje.
Aplikovaný materiál chráňte pred rýchlym vyschnutím, priamym slnkom, dažďom a mrazom. Pred spracovaním produktu sa oboznámte s informáciami v technickom liste.

Hrúbka vrstvy

Minimálna hrúbka vrstvy 4 mm
Maximálna hrúbka vrstvy 15 mm

Spotreba

Spotreba od
1.7
Spotreba do
-
Spotreba materiálu v mernej jednotke
kg/m²/mm

Spotreba omietok

struktura Spotreba v kg na m²
Stříkaný povrch (tl. cca. 4 mm) cca. 6,8 kg/m2
Škrábaný povrch (tl. po škrábání je 10 mm, tl. před škrábáním je 15 mm) cca. 25,5 kg/m2

Výdatnosť

Spotreba materiálu v Jednotka Výdatnosť
25 kg - stříkaná varianta 4 mm 3,68 m2
25 kg - škrábaná varianta 15 mm 0,98 m2

Spracovateľnosť

120 min

Ošetrenie po aplikácií

Po aplikácii sa treba vyhnúť priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu. Chráňte pred mrazom a dažďom. Je zakázané priame zahrievanie povrchu.

Náradie a pokyny na čistenie

Okamžite po ukončení práce umyte vodou. Zaschnuté zvyšky očistite mechanicky.

Referencie


Technické dáta

Hlavné spojivo Biely cement
Vyrobené z materiálu Minerálne plnivo, vápenný hydrát, pigmenty, prísady zlepšujúce spracovateľské a úžitkové vlastnosti malty.
Trieda reakcie na oheň A1
Maximálna veľkosť zrna v mm 4
Tepelná vodivosť λ v W(m.K) 0.95
Faktor difúzneho odporu pre vodnú paru (μ) 35
Objemová hmotnosť stvrdnutého materiálu v Kg/m³ od 1500
Objemová hmotnosť stvrdnutého materiálu v Kg/m³ do 1700

Na stiahnutie

Technický list
Karta bezpečnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch

Môžeme vám pomôcť?

Pokiaľ hľadáte technické poradenstvo, potrebujete poznať bližšie informácie k produktu či radu pri jeho použití, kontaktujte nás.

Zavolajte nám: 0903 566 711

Sme tu pre vás na linke od pondelka do piatku od 7:30 do 15:00.


Máte radšej písomný kontakt? Napíšte nám na email: cemix@cemix.sk alebo vyplňte kontaktný formulár.

Kontaktný formulár

In order to submit the form, please provide your consent to load the reCAPTCHA service first.