2815
ELASTICKÝ FASÁDNY NÁTER

Predtým Elastický fasádny náter

Vysoká pružnosť aj pri nízkych teplotách

Pre prekrytie trhlín, prevencia plesní

 • Extrémne vysoká flexibilita: Premosťuje trhliny až do 2,5 mm.
 • Obsahuje elastické polyméry: Zaisťuje pružnosť aj pri -20 °C.
 • Vhodný pre najväčšie objemové zmeny spôsobené tepelnou rozťažnosťou.
 • Vysoká ochrana proti plesniam: Obsahuje dlhodobo aktívne zapuzdrené prísady.
 • Zabraňuje usadzovaniu nečistôt: Extrémne nízka nasiakavosť zaisťuje, že dážď umyje stenu dočista.

Oblasť použitia

 • Exteriér: stena + strop
 • Vnútro: stena + strop

Spôsob spracovania

 • Pre ručné spracovanie
 • Náter štukových aj šľachtených omietok na fasádach a vo vnútri budov.
 • Pre sýte odtiene.
 • Na rekonštrukcie plôch s výskytom prasklín.
 • Na betónové konštrukcie.
 • Na sanácie ETICS.

Cenník

Prílatková skupina

Produkt kód

Balenie

Prílatková skupina

0

Produkt kód

BCN FEC 21 00 0CV

Balenie

21 kg

Prílatková skupina

1

Produkt kód

BCN FEC 21 00 0DV

Balenie

21 kg

Prílatková skupina

2

Produkt kód

BCN FEC 21 00 0EV

Balenie

21 kg

Prílatková skupina

IC - Individuálna cena

Produkt kód

BCN FEC 21 00 0FV

Balenie

21 kg

Predajné miesta

Pokyny na spracovanie

Zistiť viac technických detailov spracovania tohto produktu.

Požiadavky na podklad

Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť pevný, bez uvoľňujúcich sa častíc, zbavený prachu, náteru, zvyškov odformovacích prostriedkov a výkvetov. Musí byť dostatočne drsný, suchý, rovnomerne nasiakavý a vyzretý. Musí mať ustálené pH. Povrch nesmie byť zmrznutý, alebo vodoodpudivý. Podklad musí byť objemovo stabilný.

Príprava podkladu

V závislosti od nasiakavosti podkladu a klimatických podmienok je potrebné nerovnomerne savý podklad ošetriť penetráciou Cemix 2613. Pre silne savé podklady bude použitá hĺbková penetrácia Cemix 2614. Podklady s vyššou nasiakavosťou sa penetrujú 2x (1.náter penetráciou riedenou 1:1 s vodou, 2.náter neriedenou penetráciou). Nové pastovité omietky nie je potrebné penetrovať. V prípade neštandardných podkladov upraviť vhodnou metódou na dosiahnutie požadovaných vlastností. Nerovnosti podkladu vyrovnať vhodnými materiálmi Cemix a nechať vyschnú a vyzrieť. Podklad musí vyhovovať platným predpisom, normám, respektíve odporúčaniam výrobcu materiálov.

Príprava zmesi

Náter pred použitím dôkladne premiešajte pomocou nízkootáčkového miešadla s vhodným nástavcom. Prvý penetračný náter sa zriedi pridaním 15% pitnej vody alebo vody zodpovedajúcej EN 1008. Ďalšie vrstvy sa neriedia.

Miešacie

Doba miešania
2 min
Rýchlosť miešania
800x/min

Pokyny pre spracovanie

Nové pastovité omietky natierajte najskôr 48 h po aplikácii. Náter nanášajte neriedené pomocou valčeka alebo štetky rovnomerne na podklad. Aplikujte v dvoch až troch vrstvách v závislosti od štruktúry podkladu a sýtosti odtieňa.

Spotreba

Spotreba od
1
Spotreba do
1.2
Spotreba materiálu v mernej jednotke
Kg/m²

Výdatnosť

Spotreba materiálu v Jednotka Výdatnosť
21_kg 2 nátěry 19 m²

Ošetrenie po aplikácií

Po aplikácii sa treba vyhnúť priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu. Chráňte pred mrazom a dažďom. Je zakázané priame zahrievanie povrchu. Pri bežných podmienkach náter vysychá cca 12 hodín.

Náradie a pokyny na čistenie

Okamžite po ukončení práce umyte vodou. Zaschnuté zvyšky očistite mechanicky.

Referencie


Technické dáta

Hlavné spojivo Disperzný polymér
Vyrobené z materiálu Vysoko elastická polymérna disperzia, ochranné látky v mikrokapsulách, minerálne spojivo, silikónové aditíva a zušľachťujúce prísady.
Priepustnosť vody v kvapalnej fáze W3
Paropriepustnosť V2

Na stiahnutie

Technický list
Karta bezpečnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch
Working Instructions
Pracovný postup - Omietanie HERAKLITH stavebných systémov
Pracovný postup - Omietanie podkladov z veľkoplošných dosiek
Vzorkovník / Príplatkové skupiny farebných odtieňov

Môžeme vám pomôcť?

Pokiaľ hľadáte technické poradenstvo, potrebujete poznať bližšie informácie k produktu či radu pri jeho použití, kontaktujte nás.

Zavolajte nám: 0903 566 711

Sme tu pre vás na linke od pondelka do piatku od 7:30 do 15:00.


Máte radšej písomný kontakt? Napíšte nám na email: cemix@cemix.sk alebo vyplňte kontaktný formulár.

Kontaktný formulár

In order to submit the form, please provide your consent to load the reCAPTCHA service first.