2824
PLNENÝ SILIKÁTOVÝ FASÁDNÝ NÁTER

Predtým CEMROLL silikát

Zjednotenie vzhľadu rôznorodých povrchov

Prírodná prevencia rias a plesní

 • Na vytvorenie povrchovej úpravy podobnej brúsnemu papieru v rôznych vzoroch.
 • Nanášajú sa valčeky s využitím rôznych penových štruktúr pre kreatívny vzhľad.
 • Jemnozrnný: tam, kde je omietka príliš hrubá.
 • Na silikátovej báze: na povrchovú úpravu v rámci sanačného systému.
 • Vypĺňa vlasové trhliny do 0,5 mm.
 • Vysoko paropriepustný.

Oblasť použitia

 • Exteriér: stena + strop
 • Vnútro: stena + strop
 • Vhodné pre pamiatky a historické objekty

Spôsob spracovania

 • Pre ručné spracovanie
 • Na konečnú úpravu fasád. Na steny a stropy. Pre historické budovy. Ako konečná povrchová úprava sanačných systémov. Na zjednotenie podkladu - zrnitosti.

Cenník

Prílatková skupina

Produkt kód

Balenie

Prílatková skupina

0

Produkt kód

BCN RTC 25 00 0CVN

Balenie

25 kg

Prílatková skupina

1

Produkt kód

BCN RTC 25 00 0DVN

Balenie

25 kg

Prílatková skupina

2

Produkt kód

BCN RTC 25 00 0EVN

Balenie

25 kg

Prílatková skupina

IC - Individuálna cena

Produkt kód

BCN RTC 25 00 0FVN

Balenie

25 kg

Predajné miesta

Pokyny na spracovanie

Zistiť viac technických detailov spracovania tohto produktu.

Požiadavky na podklad

Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť pevný, bez uvoľňujúcich sa častíc, zbavený prachu, náteru, zvyškov odformovacích prostriedkov a výkvetov. Musí byť dostatočne drsný, suchý, rovnomerne nasiakavý a vyzretý. Musí mať ustálené pH. Povrch nesmie byť zmrznutý, alebo vodoodpudivý. Podklad musí byť objemovo stabilný

Príprava podkladu

V závislosti na nasiakavosti podkladu a klimatických podmienkach je potrebné na savé podklady ošetriť penetráciu pod silikátmi Cemix 2612 v dvoch vrstvách (1.náter penetráciou riedenou 1:1 s vodou,2.náter neriedenou penetráciou).Na vysoko savé podklady použitý najprv hĺbkovú4 penetráciu Cemix 2614 riedenú 1:1 s vodou a potom penetráciu pod silikátmi Cemix 2612 v dvoch vrstvách. Na nové pastovité omietky použitý penetráciu pod silikátmi Cemix 2612 neriedenú. Silikátovú farbu neodporúčame na nátery a pastovité omietky na disperznej báze. V prípade neštandardných podkladov upraviť vhodnou metódou na dosiahnutie požadovaných vlastností. Podklad musí vyhovovať platným predpisom, normám, respektíve odporúčaniam výrobcu materiálov.

Príprava zmesi

Náter pred použitím dôkladne premiešajte za pomoci nízkootáčkového miešadla s vhodným nástavcom. Prvý náter sa môže zriediť pridaním 1% pitnej vody alebo vody zodpovedajúcej EN 1008. Ďalšie vrstvy sa neriedia.

Miešacie

Doba miešania
2 min
Rýchlosť miešania
800x/min

Pokyny pre spracovanie

Nové pastovité omietky natierajte najskôr 48 h po aplikácii. Náter nanášajte neriedené pomocou valčeka alebo štetky rovnomerne na podklad. Aplikujte v dvoch až troch vrstvách v závislosti od štruktúry podkladu a sýtosti odtieňa

Spotreba

Spotreba od
1.2
Spotreba do
1.3
Spotreba materiálu v mernej jednotke
Kg/m²

Výdatnosť

Spotreba materiálu v Minimálna výdatnosť Maximálna výdatnosť
25 kg 2 nátěry 19 m² 21 m²

Ošetrenie po aplikácií

Po aplikácii sa treba vyhnúť priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu. Chráňte pred mrazom a dažďom. Je zakázané priame zahrievanie povrchu. Pri bežných podmienkach náter vysychá cca 24 hodín.

Náradie a pokyny na čistenie

Okamžite po ukončení práce umyte vodou. Zaschnuté zvyšky očistite mechanicky.

Referencie


Technické dáta

Hlavné spojivo Vodné sklo
Vyrobené z materiálu Draselné vodné sklo, polymérne disperzie, minerálne spojivá a zušľachťujúce prísady.
Maximálna veľkosť zrna v mm 0,2
Priepustnosť vody v kvapalnej fáze W2
Paropriepustnosť V1
Faktor difúzneho odporu pre vodnú paru (μ) 24

Na stiahnutie

Technický list
Karta bezpečnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch

Môžeme vám pomôcť?

Pokiaľ hľadáte technické poradenstvo, potrebujete poznať bližšie informácie k produktu či radu pri jeho použití, kontaktujte nás.

Zavolajte nám: 0903 566 711

Sme tu pre vás na linke od pondelka do piatku od 7:30 do 15:00.


Máte radšej písomný kontakt? Napíšte nám na email: cemix@cemix.sk alebo vyplňte kontaktný formulár.

Kontaktný formulár

In order to submit the form, please provide your consent to load the reCAPTCHA service first.