2702
VONKAJŠÍ ŠTUK JEMNÝ

Predtým 023j

Finálna vrstva s jemnou textúrou

Ľahká aplikácia

  • Jednoduché spracovanie: s vybraným zložením zrna.
  • Jemná štruktúra, 0,4 mm. Ľahko sa s ním pracuje.
  • Znížená spotreba farby vďaka jemnej zrnitosti.
  • Obsahuje prísady na uľahčenie aplikácie.
  • Vysoká priľnavosť aj na problematických podkladoch.

Oblasť použitia

  • Exteriér: stena + strop
  • Vnútro: stena + strop

Oblasť vykurovania-chladenia

  • Stena

Spôsob spracovania

  • Pre ručné a strojové spracovanie
  • Pre povrchovú úpravu jadrových omietok na stenách a stropoch. Pre vnútorné a vonkajšie prostredie. Pre zjednotení štruktúry povrchu.

Cenník

Materiál obalu

Produkt kód

Balenie

Materiál obalu

PE

Produkt kód

BC3 023 25 04 00VN

Balenie

25 kg

Materiál obalu

Papier

Produkt kód

BC3 023 25 04 00WN

Balenie

25 kg

Predajné miesta

Pokyny na spracovanie

Zistiť viac technických detailov spracovania tohto produktu.

Požiadavky na podklad

Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť pevný, bez uvoľňujúcich sa častíc, zbavený prachu, náterov a zvyškov odformovacích prostriedkov a výkvetov. Musí byť dostatočne drsný, suchý a rovnomerne nasiakavý. Povrch nesmie byť zmrznutý, alebo vodoodpudivý. Podklad musí byť objemovo stabilný.

Príprava podkladu

V závislosti od nasiakavosti podkladu a klimatických podmienok je potrebné podklad ošetriť zodpovedajúcou penetráciou. Pri použití na jadrovú omietku bude použitá penetrácia 2613 Cemix. Pre silne savé podklady bude použitá hĺbková penetrácia 2614 Cemix. Podklady s vyššou nasiakavosťou sa penetrujú 2x (1.náter penetráciou riedenou 1:1 s vodou, 2.náter neriedenou penetráciou). Pri použití omietky ako finálnej vrstvy na zatepľovacie systémy bude na stierkovú vrstvu použitá penetrácia pod pastovité omietky 2610 alebo 2611 Cemix. Hladké podklady zdrsniť alebo použiť kontaktný mostík 8040 Cemix. V prípade neštandardných podkladov upraviť vhodnou metódou na dosiahnutie požadovaných vlastností. Nerovnosti podkladu vyrovnať vhodnými materiálmi Cemix a nechať vyschnú a vyzrieť. Podklad musí vyhovovať platným predpisom, normám, respektíve odporúčaniam výrobcu materiálov.

Príprava zmesi

Materiál pripravte nasypaním suchej zmesi do predpísaného množstva vody a ich zmiešaním. Na rozmiešanie zmesi použite pitnú vodu alebo vodu zodpovedajúcu EN 1008. Zmiešanie preveďte pomocou bubnovej miešačky alebo nízkootáčkového vrtuľového miešadla. Rozmiešajte na homogénnu zmes bez hrudiek, nechajte odležať. Potom opäť znovu krátko premiešajte. Pri strojnom spracovaní použite vhodné strojné zariadenie.

Spotreba vody

Množstvo Litr (min.) Litr (max.)
1 kg 0,27 L 0,31 L
25 kg 6,75 L 7,75 L

Miešacie

Doba miešania
5 min
Rýchlosť miešania
800x/min
Prestávka
3 min

Pokyny pre spracovanie

Omietku aplikujte na plochu nerezovým hladítkom alebo iným vhodným nástrojom. Uhlaďte do požadovanej roviny vo vrstve 1,5 až 2 násobku zrna. Po zavädnutí omietky plochu stočte filcovým alebo molitanovým hladítkom za súčasného kropenia vodou. Omietka tvorí podkladovú vrstvu pre nátery Cemix. Vo vonkajšom prostredí nesmie omietka zostať v žiadnom prípade dlhodobo neošetrená (najmä cez zimné obdobie).

Hrúbka vrstvy

Minimálna hrúbka vrstvy 2 mm
Odporúčaná hrúbka vrstvy 3 mm
Maximálna hrúbka vrstvy 4 mm

Spotreba

Spotreba od
1.3
Spotreba do
-
Spotreba materiálu v mernej jednotke
kg/m²/mm

Výdatnosť

Spotreba materiálu v Jednotka Výdatnosť
25 kg 3 mm 6,41 m²

Spracovateľnosť

150 min

Ošetrenie po aplikácií

Po aplikácii je potrebné sa vyhnúť priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu. Chráňte pred mrazom a dažďom. Je zakázané priame zahrievanie povrchu.

Náradie a pokyny na čistenie

Okamžite po ukončení práce umyte vodou. Zaschnuté zvyšky očistite mechanicky.

Referencie


Technické dáta

Hlavné spojivo Šedý cement
Vyrobené z materiálu Minerálne plnivo, vápenný hydrát, cement, prísady zlepšujúce spracovateľské a úžitkové vlastnosti omietky.
Trieda reakcie na oheň A1
Maximálna veľkosť zrna v mm 0,4
Priľnavosť po uložení v suchu v N/ mm² 0.2
Priepustnosť vody v kvapalnej fáze W1
Tepelná vodivosť λ v W(m.K) 0.45
Faktor difúzneho odporu pre vodnú paru (μ) 20
Objemová hmotnosť stvrdnutého materiálu v Kg/m³ od 1250
Objemová hmotnosť stvrdnutého materiálu v Kg/m³ do 1550

Na stiahnutie

Technický list
Karta bezpečnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch

Môžeme vám pomôcť?

Pokiaľ hľadáte technické poradenstvo, potrebujete poznať bližšie informácie k produktu či radu pri jeho použití, kontaktujte nás.

Zavolajte nám: 0903 566 711

Sme tu pre vás na linke od pondelka do piatku od 7:30 do 15:00.


Máte radšej písomný kontakt? Napíšte nám na email: cemix@cemix.sk alebo vyplňte kontaktný formulár.

Kontaktný formulár

In order to submit the form, please provide your consent to load the reCAPTCHA service first.