4260
JEDNOVRSTVOVÁ OMIETKA

Predtým 073

Vyrovnávacia a finálna vrstva: stačí jeden materiál!

Časová úspora, strojné spracovanie

  • Jednovrstvová omietka pre vrstvy 5 - 25 mm: Ušetrite nanášanie finálnej omietky.
  • Na lokálnu opravu existujúcej omietky.
  • Strojovo aplikovateľná: časovo efektívna.
  • Vytvorenie zrnitej štruktúry povrchu filcovaním.
  • Povrchová úprava náterom, finálnou tenkovrstvovou omietkou alebo keramickým obkladom.

Oblasť použitia

  • Vnútro: stena + strop

Oblasť vykurovania-chladenia

  • Stena + Strop

Spôsob spracovania

  • Pre ručné a strojové spracovanie
  • Na omietanie muriva z pórobetónových tvaroviek a ďalšieho rozmerovo presného muriva.
  • Použitie ako podklad pod interiérové nátery a podklad pod keramické obklady.

Cenník

Druh balenia

Materiál obalu

Produkt kód

Balenie

Druh balenia

Vreco

Materiál obalu

PE

Produkt kód

BC3 073 25 07 00VN

Balenie

25 kg

Druh balenia

Vreco

Materiál obalu

Papier

Produkt kód

BC3 073 25 07 00WN

Balenie

25 kg

Druh balenia

Silo

Materiál obalu

Bez balenia

Produkt kód

BC3 073 00 07 00VN

Balenie

1 000 kg

Predajné miesta

Pokyny na spracovanie

Zistiť viac technických detailov spracovania tohto produktu.

Požiadavky na podklad

Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť pevný, bez uvoľňujúcich sa častíc, zbavený prachu, náterov a zvyškov odformovacích prostriedkov a výkvetov. Musí byť dostatočne drsný, suchý a rovnomerne nasiakavý. Povrch nesmie byť zmrznutý, alebo vodoodpudivý. Podklad musí byť objemovo stabilný.

Príprava podkladu

V závislosti na nasiakavosti podkladu a klimatických podmienkach je potrebné: Bežne savé podklady (tehly, bloky typu THERM) navlhčiť vodou do matne vlhka, na savé podklady (pórobetónové bloky) použitý penetráciu Cemix 2613, hladké a nesavé podklady (betón) zdrsniť mostík Cemix 1500. Prípadne neštandardných podkladov upraviť vhodnou metódou na dosiahnutie požadovaných vlastností.
Nerovnosti podkladu vyrovnať vhodnými materiálmi Cemix a nechať vyschnú a vyzrieť.
Podklad musí vyhovovať platným predpisom, normám, respektíve odporúčaniam výrobcu materiálov.

Príprava zmesi

Materiál pripravíte tak, že suchú zmes nasypete do predpísaného množstva vody a premiešate. Na miešanie zmesi použite pitnú vodu alebo vodu zodpovedajúcu norme EN 1008. Miešanie vykonajte pomocou nízkootáčkového miešadla. Zmiešajte na homogénnu zmes bez hrudiek, nechajte odležať. Potom opäť krátko premiešajte. Pri strojovom spracovaní používajte vhodné stroje.

Spotreba vody

Množstvo Litr (min.) Litr (max.)
1 kg 0,2 L 0,26 L
25 kg 5 L 6,5 L

Miešacie

Doba miešania
5 min
Rýchlosť miešania
800x/min
Prestávka
3 min

Pokyny pre spracovanie

Omietku nanášajte na povrch murárskou lyžicou alebo iným vhodným nástrojom. Potom povrch zrovnajte na hrubo sťahovacou latou do požadovanej roviny. Po zavädnutí povrch pokropte vodou a filcovým alebo penovým hladidlom povrch zatočte.
Za minimálny čas vytvrdzovania jadrovej omietky sa považuje 1 deň na 1 mm nanesenej vrstvy. Omietka tvorí podkladovú a vyrovnávaciu vrstvu pre nátery bez potreby nanášania štuku. V prípade použitia fasádnej pastovitej alebo minerálnej omietky sa musí omietka najprv upraviť fasádnou stierkou Cemix.

Hrúbka vrstvy

Minimálna hrúbka vrstvy 5 mm
Odporúčaná hrúbka vrstvy 15 mm
Maximálna hrúbka vrstvy 25 mm

Spotreba

Spotreba od
1.25
Spotreba do
-
Spotreba materiálu v mernej jednotke
kg/m²/mm

Výdatnosť

Spotreba materiálu v Jednotka Výdatnosť
25 kg 10 mm 2 m²

Spracovateľnosť

120 min

Ošetrenie po aplikácií

Po aplikácii by sa malo zabrániť priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhkosti a prievanu. Chráňte pred mrazom a dažďom. Priame zahrievanie povrchu je zakázané.

Náradie a pokyny na čistenie

Okamžite po ukončení práce umyte vodou. Zaschnuté zvyšky očistite mechanicky.

Technické dáta

Hlavné spojivo Šedý cement
Vyrobené z materiálu Minerálne plnivo, šedý cement, vápenný hydrát, prísady zlepšujúce spracovateľské a úžitkové vlastnosti omietky.
Trieda reakcie na oheň A1
Maximálna veľkosť zrna v mm 0,7
Priľnavosť po uložení v suchu v N/ mm² 0.2
Tepelná vodivosť λ v W(m.K) 0.42
Faktor difúzneho odporu pre vodnú paru (μ) 18
Objemová hmotnosť stvrdnutého materiálu v Kg/m³ od 1200
Objemová hmotnosť stvrdnutého materiálu v Kg/m³ do 1500

Na stiahnutie

Technický list
Karta bezpečnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch

Môžeme vám pomôcť?

Pokiaľ hľadáte technické poradenstvo, potrebujete poznať bližšie informácie k produktu či radu pri jeho použití, kontaktujte nás.

Zavolajte nám: 0903 566 711

Sme tu pre vás na linke od pondelka do piatku od 7:30 do 15:00.


Máte radšej písomný kontakt? Napíšte nám na email: cemix@cemix.sk alebo vyplňte kontaktný formulár.

Kontaktný formulár

In order to submit the form, please provide your consent to load the reCAPTCHA service first.