5920
VODOU RIEDITEĽNÝ EPOXIDOVÝ NÁTER

Predtým CEMPAINT FLOOR EPW

Pre pivnice a garáže, paropriepustný

Bez zápachu, nekĺzavý

 • Vysoko paropriepustný, pre rekonštrukcie pivníc a garáží.
 • Bez zápachu, ideálny pre vnútorné použitie v spoločných priestoroch v bytových domoch, garážach, ai.
 • Chemicky a mechanicky odolný náter, na zaťažené priestory.
 • Pre aplikáciu v časovej tiesni, je možné nanášať aj na podklady s vyšším obsahom vlhkosti.
 • Hodvábne matný s protišmykovým povrchom.

Oblasť použitia

 • Vnútro: podlaha + stena
 • Paropriepustné

Oblasť vykurovania-chladenia

 • Podlaha + Stena

Spôsob spracovania

 • Pre ručné a strojové spracovanie
 • Bezrozpúšťadlový vysoko priedušný vodný náter na podlahy, steny a ostatné konštrukcie.
 • Pre pivnice a garáže.
 • Chemicky odolný a protišmykový.

Cenník

Produkt kód

Balenie

Produkt kód

BCN BCF 10 00 00ZN

Balenie

10 kg

Produkt kód

BCN BCF 05 00 00ZN

Balenie

5 kg

Predajné miesta

Pokyny na spracovanie

Zistiť viac technických detailov spracovania tohto produktu.

Požiadavky na podklad

Minerálny odklad musí byť súdržný, zbavený prachu, cementového mlieka, mastnoty a iných nečistôt. Staré zdegradované nátery a iné nesúdržné vrstvy je potrebné mechanicky odstrániť. Povrchová súdržnosť podkladu musí byť minimálne 1,5 MPa.

Príprava podkladu

Vlhkosť podkladu - podklad môže byť matne vlhký (na povrchu nesmie byť viditeľná vrstva vody). Náter nie je vhodný na hladký alebo leštený podklad. Tieto podklady je potrebné pred aplikáciou zdrsniť brúsením alebo brokovaním. Drevené podklady musia byť čisté, bez prachu a mastnoty a musia byť stabilné.
Zvyšková vlhkosť podkladu musí byť do 15 % hm. a povrchová teplota min. +12 °C.

Príprava zmesi

Zložka A sa najprv dôkladne premieša tak, aby bola homogénna. Zložku B pridajte za stáleho miešania bez zvyšku k zložke A a dôkladne premiešajte 3 až 5 minút, až vznikne homogénna hmota. Na miešanie sa odporúča použiť elektrickú vŕtačku s reguláciou otáčok a vretenovým miešadlom. Odporúčané otáčky miešadla: 200 ot/min. Ručné premiešanie je nedostatočné! Natuženú zmes prelejte do vhodnej čistej nádoby. Pred nanášaním narieďte natuženú zmes a riadne premiešanú zmes pitnou vodou v množstve podľa aplikácie.
Riedenie:
Penetračný náter: 30-40%
Medzivrstva: 5-10%
Krycí náter: 0-5%
Vodu dokonale vmiešajte do natuženej zmesi za použitia elektrického miešadla. Ak spracovávate viac balení, dôsledne dodržujte konštantný pomer riedenia, predídete tak možnosti vzniku odtieňovej nejednotnosti a prípadných rozdielov vo vzhľade u nerovnako riedených zmesí.

Hmotnostný pomer tuženia: zložka A k zložke B je 100:19

Spotreba vody

Množstvo Litr (min.) Litr (max.)
10 kg 0,5 L 4 L
1 kg 0,05 L 0,4 L
5 kg 0,25 L 0,2 L

Miešacie

Doba miešania
5 min
Rýchlosť miešania
200x/min
Prestávka
3 min

Pokyny pre spracovanie

Natuženú a nariedenú náterovú hmotu nanášame rovnomerne valčekom s nízkym chlpom (ROTANYL 6), štetkou alebo vhodným striekacím zariadením (napr. STORCH LP 650 s tryskou 0,011“ – 0,013“) na vopred pripravený podklad. Jednotlivé vrstvy sa aplikujú do kríža.

Hrúbka vrstvy

Minimálna hrúbka vrstvy 0,12 mm
Maximálna hrúbka vrstvy 0,12 mm

Spotreba

Spotreba od
0.5
Spotreba do
-
Spotreba materiálu v mernej jednotke
Kg/m²

Výdatnosť

Spotreba materiálu Výdatnosť
10 kg 20 m²
5 kg 10 m²

Spracovateľnosť

90 min

Pochôdznosť po

24 h

Ošetrenie po aplikácií

Po aplikácii sa treba vyhnúť priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu. Chráňte pred mrazom a dažďom. Je zakázané priame zahrievanie povrchu.

Náradie a pokyny na čistenie

Okamžite po ukončení práce umyte vodou. Zaschnuté zvyšky očistite mechanicky.

Technické dáta

Vyrobené z materiálu Epoxidová živica bezrozpúšťadlová, špeciálne plnivá a aditíva.
Trvalo zaťažitelný po 7 d
Hustota Kg/m³ 1350
Objemová hmotnosť v čerstvom stave v (Kg/m³) do 1350

Na stiahnutie

Technický list
Pracovný postup - Podlahový náterový systém

Môžeme vám pomôcť?

Pokiaľ hľadáte technické poradenstvo, potrebujete poznať bližšie informácie k produktu či radu pri jeho použití, kontaktujte nás.

Zavolajte nám: 0903 566 711

Sme tu pre vás na linke od pondelka do piatku od 7:30 do 15:00.


Máte radšej písomný kontakt? Napíšte nám na email: cemix@cemix.sk alebo vyplňte kontaktný formulár.

Kontaktný formulár

In order to submit the form, please provide your consent to load the reCAPTCHA service first.