5530
NIVELA POLYMER 30MPa

Predtým 230

Na podlahy garáží a kancelárií

Dokonalé vyrovnanie podkladov pre stredné zaťaženie.

 • Samonivelizačné vlastnosti pre dokonale rovné podlahy. 30 MPa: pre stredné zaťaženie do 1,6 t v obytných a kancelárskych budovách, skladoch, výrobných objektoch. Pred pokládkou parkiet a iných krytín. Použiteľná aj ako finálna vrstva. Hrúbka aplikačnej vrstvy 2-20 mm, na vyrovnanie väčších nerovností. Odolná proti obrusu a bodovému zaťaženiu ručnými vozíkmi a pod. s plastovými alebo gumovými kolieskami. Vhodná na podlahové vykurovanie.

Oblasť použitia

 • Vnútro: iba podlaha

Oblasť vykurovania-chladenia

 • Podlaha

Spôsob spracovania

 • Pre ručné a strojové spracovanie
 • Ako finálna vrstva pre stredne zaťažené prevádzky (sklady, garáže osobných automobilov, výrobné objekty s prevádzkou vysokozdvižných vozíkov o nosnosti do 1,6 t) - vo vlhkých priestoroch nutné opatriť podlahovým náterom Cemix.
 • Na vyrovnanie podkladov pred pokládkou dlažieb a podlahových krytín (plávajúcich podláh, parkiet, kobercov, PVC, náterov a pod.).
 • Pre bežnú občiansku výstavbu (byty, kancelárie, hotely, školy a pod.) a ľahké prevádzky.
 • Pre aplikácie na väčšinu bežných podkladov ako sú betón, kameň, tehlová a keramická dlažba; stierka môže byť tiež použitá ako spevňujúca vrchná vrstva na anhydritové (sadrové) potery bez podlahového vykurovania.
 • Ideálne na podklady so zabudovaným podlahovým kúrením a pre zalievanie vykurovacích káblov a rohoží elektrického podlahového kúrenia.
 • Pre priestory s pojazdom kolieskových stoličiek, kancelárie atď.

Cenník

Produkt kód

Balenie

Produkt kód

BC0 230 25 07 00VN

Balenie

25 kg

Consider this similiar product


5540
NIVELA POLYMER 40MPa

Pre podlahy výrobných hál

Vyrovnanie podlahy pre vysoké zaťaženie

 • Samonivelizačné vlastnosti pre dokonale rovné podlahy.
 • 40 MPa: pre vysoké zaťaženie do 2,5 t, v priemysle a pri prevádzke vysokozdvižných vozíkov.
 • Spoľahlivá finálna vrstva pre vysoko zaťažené stavby (haly, garáže a pod.). Hrúbka aplikačnej vrstvy 2-20 mm, na vyrovnanie väčších nerovností. Odolná proti obrusu a bodovému zaťaženiu.
 • Vhodná na podlahové vykurovanie.
 • Na vyrovnávanie podláh pod exotickými drevinami.
Predajné miesta

Pokyny na spracovanie

Zistiť viac technických detailov spracovania tohto produktu.

Požiadavky na podklad

Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť pevný, bez uvoľňujúcich sa častíc, zbavený prachu, náterov a zvyškov odformovacích prostriedkov a výkvetov. Musí byť dostatočne drsný, suchý a rovnomerne nasiakavý. Povrch nesmie byť zmrznutý, alebo vodoodpudivý. Podklad musí byť objemovo stabilný a musí mať požadovanú rovinnosť.

Príprava podkladu

V závislosti na nasiakavosti podkladu a klimatických podmienkach je potrebné: Na nasiakavé podklady použite penetráciu Cemix 5400, hladké podklady zdrsnite alebo použite kontaktný mostík 8040 Cemix. V prípade neštandartných podkladov upraviť vhodnou metódou na dosiahnutie požadovaných vlastností. Veľké nerovnosti podkladu dopredu vyrovnajte vhodnými materiálmi Cemix a nechajte vyschnúť a vyzrieť. Podklad musí vyhovovať platným predpisom, normám, respektíve odporúčaniam výrobcu materiálov.

Príprava zmesi

Materiál pripravte nasypaním suchej zmesi do predpísaného množstva vody a ich zmiešaním. Na rozmiešanie zmesi použite pitnú vodu alebo vodu zodpovedajúcu EN 1008. Zmiešanie preveďte pomocou nízkootáčkového vrtuľového miešadla. Rozmiešajte na homogénnu zmes bez hrudiek, nechajte odležať. Potom opäť znovu krátko premiešajte. Pri strojnom spracovaní použite vhodné strojné zariadenie.

Spotreba vody

Množstvo Litr (min.) Litr (max.)
25 kg 5 L 5,25 L
1 kg 0,2 L 0,21 L

Miešacie

Doba miešania
5 min
Rýchlosť miešania
800x/min
Prestávka
3 min

Pokyny pre spracovanie

Po rovnomernom rozliatí na podkladovú plochu sa vrstva vyrovná, rozprestrie podľa potreby do požadovanej hrúbky pomocou hladítka s jemným zubom alebo stierkou. Položená zmes sa následne odvzdušní ježkovým valčekom, ktorý súčasne napomáha jej nivelizácii. V prípade strojového spracovania sa zmes pripravuje napr. zariadením m-tec/duo-mix s príslušenstvom doporučeným výrobcom pre aplikácie podlahových samonivelizačných hmôt. Výstupná hadica musí byť vybavená sitkom na zachytávanie nečistôt. Ak je potrebné znížiť nasiakavosť povrchu, musí sa na samonivelačný poter naniesť náter Cemix.
Stierkou možno vykonávať zalievanie vykurovacích elektrických podlahových rohoží, a to iba za podmienok prísneho dodržiavania nábehových cyklov udávaných výrobcom vykurovacích rohoží. Vrstva krycej stierky musí byť min. trojnásobkom hrúbky vyhrievaného kábla.
Pri viacvrstvovom liatí stierky je nutné predchádzajúcu vrstvu nechať vyschnúť (na hodnotu najvyššej dovolenke vlhkosti max. 0,5% hmotn.), povrch podkladu prebrúsiť, vysať a napenetrovať penetráciou Cemix.

Hrúbka vrstvy

Minimálna hrúbka vrstvy 2 mm
Odporúčaná hrúbka vrstvy 7 mm
Maximálna hrúbka vrstvy 20 mm

Spotreba

Spotreba od
1.7
Spotreba do
-
Spotreba materiálu v mernej jednotke
kg/m²/mm

Výdatnosť

Spotreba materiálu v Jednotka Výdatnosť
25 kg 7 MM 2.1 m²

Spracovateľnosť

20 min

Pochôdznosť po

6 h

Ošetrenie po aplikácií

Po aplikácii je potrebné sa vyhnúť po dobu 24h priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu. Chráňte pred mrazom a dažďom. Je zakázané priame zahrievanie povrchu. Povrch je pochôdzny za cca. 6-8 hodín po aplikácii, plné zaťaženie po položení podlahových krytín. Kladenie podlahových krytín možno vykonávať po vyschnutí stierky na požadovanú hodnotu podľa STN 74 4505. V bežných podmienkach stierka vyžaduje pre vyschnutie do rovnovážnej vlhkosti 1 deň na 1-2 mm hrúbky.

Náradie a pokyny na čistenie

Okamžite po ukončení práce umyte vodou. Zaschnuté zvyšky očistite mechanicky.

Technické dáta

Hlavné spojivo Šedý cement
Vyrobené z materiálu Hydraulické spojivá, minerálne plnivá, redispergovateľný polymér a zušľachťujúce prísady.
Trieda reakcie na oheň A1fl
Maximálna veľkosť zrna v mm 0,7
Trvalo zaťažitelný po 7 d
Pevnosť v tlaku po 28 dňoch v N/mm² 30 N/mm²
Pevnosť v ťahu v ohybe po 28 dňoch v N/mm² 7 N/mm²
Tepelná vodivosť λ v W(m.K) 1.2
Objemová hmotnosť stvrdnutého materiálu v Kg/m³ od 1850
Objemová hmotnosť stvrdnutého materiálu v Kg/m³ do 2050
Uvoľňovanie korozívnych látok CT
Odolnosť voči opotrebovaniu pri valivom zaťažení RWA20

Na stiahnutie

Technický list
Karta bezpečnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch
Pracovný postup - Podlahový náterový systém

Môžeme vám pomôcť?

Pokiaľ hľadáte technické poradenstvo, potrebujete poznať bližšie informácie k produktu či radu pri jeho použití, kontaktujte nás.

Zavolajte nám: 0903 566 711

Sme tu pre vás na linke od pondelka do piatku od 7:30 do 15:00.


Máte radšej písomný kontakt? Napíšte nám na email: cemix@cemix.sk alebo vyplňte kontaktný formulár.

Kontaktný formulár

In order to submit the form, please provide your consent to load the reCAPTCHA service first.