5930
EPOXIDOVÝ NÁTER

Predtým CEMPAINT FLOOR EPS

Pre autoumyvárne a sklady ropných produktov

Vysoko odolný mechanickému poškodeniu

 • Nekĺže a nešpiní sa, protišmykový a matný.
 • Odolnosť voči agresívnemu prostrediu, testovaný pre styk s ropnými látkami.
 • Odolný proti poškriabaniu, mechanicky odolný.
 • Pre nádrže, zberná nádrže a garáže.

Oblasť použitia

 • Vnútro: podlaha + stena

Oblasť vykurovania-chladenia

 • Podlaha + Stena

Spôsob spracovania

 • Pre ručné a strojové spracovanie
 • Rozpúšťadlový náter na podlahy a záchytné nádrže.
 • Pre sklady ropných produktov.
 • Na všetky minerálne podklady.
 • Do priestorov s ostrikom vody (autoumývačky, stanice STK a pod.).

Cenník

Produkt kód

Balenie

Produkt kód

BCN BCG 10 00 00ZN

Balenie

10 kg

Produkt kód

BCN BCG 05 00 00ZN

Balenie

5 kg

Predajné miesta

Pokyny na spracovanie

Zistiť viac technických detailov spracovania tohto produktu.

Požiadavky na podklad

Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť pevný, bez uvoľňujúcich sa častíc, zbavený prachu, náteru, zvyškov odformovacích prostriedkov a výkvetov. Musí byť dostatočne drsný, suchý a rovnomerne nasiakavý. Povrch nesmie byť zmrznutý, alebo vodoodpudivý. Podklad musí byť objemovo stabilný. Povrchová súdržnosť podkladu musí byť minimálne 1,5 MPa.

Príprava podkladu

Staré degradované nátery a iné nesúdržné vrstvy treba mechanicky odstrániť. Vlhkosť podkladu - max. 4% hm. Náter nie je vhodný na hladký alebo leštený podklad. Tieto podklady je potrebné pred aplikáciou zdrsniť brúsením alebo brokovaním. Teplota podkladu musí byť min. +15 stupňov Celzia a aspoň 3 stupne Celzia nad rosným bodom.

Príprava zmesi

Zložka A sa najprv dôkladne premieša tak, aby bola homogénna. Zložku B pridajte za stáleho miešania bez zvyšku k zložke A a dôkladne premiešajte 3 až 5 minút, až vznikne homogénna hmota. Na miešanie je odporúčané použiť elektrickú vŕtačku s reguláciou otáčok a vretenovým miešadlom. Odporúčané otáčky miešadla: 200 ot/min. Ručné premiešanie je nedostatočné! Natuženú zmes prelejte do vhodnej čistej nádoby. Pred nanášaním narieďte natuženú zmes a riadne premiešajte zmes s riedidlom Cemix 5931 v množstve podľa aplikácie.
Riedenie:
Penetračný náter: 20-30%
Medzivrstva: 5-10%
Krycí náter: 0-10%
Cemix 5931 dokonale vmiešajte do natuženej zmesi za použitia elektrického miešadla. Ak spracovávate viac balení, dôsledne dodržujte konštantný pomer riedenia, predídete tak možnosti vzniku odtieňovej nejednotnosti a prípadných rozdielov vo vzhľade u nerovnako riedených zmesí.

Hmotnostný pomer tuženia: zložka A k zložke B je 100:20.

Miešacie

Doba miešania
5 min
Rýchlosť miešania
200x/min
Prestávka
3 min

Pokyny pre spracovanie

Natuženú a nariedenú náterovú hmotu nanášajte rovnomerne valčekom s nízkym chlpom (ROTANYL 6) , štetkou, alebo vhodným striekacím zariadením na vopred pripravený podklad. Jednotlivé vrstvy sa aplikujú do kríža.

Hrúbka vrstvy

Minimálna hrúbka vrstvy 0,12 mm

Spotreba

Spotreba od
0.45
Spotreba do
0.45
Spotreba materiálu v mernej jednotke
Kg/m²

Výdatnosť

Spotreba materiálu Výdatnosť
10 kg 22.2 m²
5 kg 11.1 m²

Spracovateľnosť

360 min

Pochôdznosť po

24 h

Ošetrenie po aplikácií

Po aplikácii sa treba vyhnúť priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu. Chráňte pred mrazom a dažďom. Je zakázané priame zahrievanie povrchu.

Náradie a pokyny na čistenie

Okamžite po ukončení práce umyte vodou. Zaschnuté zvyšky očistite mechanicky.

Technické dáta

Hlavné spojivo Živica
Vyrobené z materiálu Epoxidová živica v rozpúšťadle, špeciálne plnivá a aditíva.
Trieda reakcie na oheň A1fl
Trvalo zaťažitelný po 7 d
Hustota Kg/m³ 1300
Objemová hmotnosť v čerstvom stave v (Kg/m³) do 1300

Na stiahnutie

Technický list
Pracovný postup - Podlahový náterový systém

Môžeme vám pomôcť?

Pokiaľ hľadáte technické poradenstvo, potrebujete poznať bližšie informácie k produktu či radu pri jeho použití, kontaktujte nás.

Zavolajte nám: 0903 566 711

Sme tu pre vás na linke od pondelka do piatku od 7:30 do 15:00.


Máte radšej písomný kontakt? Napíšte nám na email: cemix@cemix.sk alebo vyplňte kontaktný formulár.

Kontaktný formulár

In order to submit the form, please provide your consent to load the reCAPTCHA service first.